Je tuin als wapen tegen hitte, droogte en hoosbuien: wat vinden tuinbezitters?

De helft van de tuinbezitters is bezorgd over het effect van veranderend weer, en een ruime meerderheid verwacht dat we in Nederland te maken gaan krijgen met meer warmte (87%), perioden van droogte (83%) en extreme neerslag (77%). Dat blijkt uit het tuinonderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door Motivaction. Vier van de 10 tuinbezitters vinden het belangrijk om hun tuin voor te bereiden op veranderend weer. Maar welke aanpassingen hiervoor nodig zijn, dat weten 3 op de 10 tuinbezitters niet goed.

Het weer in Nederland verandert. Steeds meer CO2 en andere broeikasgassen warmen de aarde op, met gevolgen tot in de achtertuin. In het voorjaar kunnen de belangrijkste aanpassingen gemaakt worden. Maar welke?

Regenwater in de tuin
“Stap 1 is het vergroenen van je tuin. Dus minder verharding en meer planten”, aldus directeur Ika van de Pas van Milieu Centraal. “Vervolgens kan je regenwater beter benutten in je groene tuin door je regenpijp af te koppelen van het riool. Daardoor leid je het regenwater meteen naar de plek waar het moet zijn. Een groen dak is ook een goede stap die bijdraagt aan het aanpassen aan veranderend weer.”

Gevraagd naar wat er nu gebeurt met regenwater zegt de helft van de tuinbezitters dat regenwater via een regenpijp of waterafvoer naar het riool gaat. Ongeveer 1 op de 3 tuinbezitters vangt al regenwater op in een regenton en bij ruim 1 op de 5 tuinbezitters stroomt regenwater via een afgekoppelde regenpijp de grond in. Nog maar een klein aandeel heeft een groen dak, een regenwatervijver (wadi) of een ondergrondse opslag in hun tuin.

“Tuinbezitters willen de komende jaren vooral meer gras, planten en aarde in de tuin en minder vaak verharding zoals tegels. Dit is een goed begin om beter voorbereid te zijn op extremer weer, maar de andere maatregelen zijn ook echt nodig om de omgeving aan te passen aan veranderende weersomstandigheden”, aldus Van de Pas.

Diervriendelijke tuinen
Door veranderende weersomstandigheden hebben ook planten- en dierensoorten het moeilijk, wat kan leiden tot een afname van biodiversiteit. Ook aan herstel hiervan kunnen mensen bijdragen door simpele aanpassingen te doen in hun eigen tuin. De komende jaren hebben tuinbezitters vooral plannen om (meer) insectvriendelijke bloemen en planten te plaatsen in hun tuin (37 procent). Veel minder populair zijn maatregelen zoals takkenhoop of egelnestkast als schuilplaats voor egels. Schuttingen zijn vaak een onneembare hindernis voor dieren zoals egels. Slechts 6 procent van de tuinbezitters is de komende jaren van plan te zorgen voor een doorgang in de schutting voor deze dieren.

Groenesubsidiewijzer
Op de Groenesubsidiewijzer.nl kunnen mensen zelf bekijken of zij subsidie kunnen aanvragen voor maatregelen die bijdragen aan het aanpassen aan klimaatverandering. Met een subsidie voor bijvoorbeeld het afkoppelen van je regenpijp, het verwijderen van tegels of de aanleg van een groen dak zijn deze maatregelen makkelijker te realiseren.