Kennisbijeenkomst Natuurinclusieve en Hittebestendige Stad op 23 november

De leefbaarheid van steden wereldwijd wordt bedreigd door de voorspelde toename van hittegolven en het ontbreken van een duidelijk overzicht van waar actie moet worden ondernomen om dit aan te pakken. Hittestress schaadt vitale stedelijke functies, treft de lokale economie en brengt risico’s voor de gezondheid van burgers met zich mee.

In het project Cool Towns werkten onderzoekers samen met gemeenten en regio’s om de stedelijke hittestress in negen Noordwest-Europese steden te modelleren, kwetsbaarheden op te sporen en ter plaatse het thermisch comfort van bewoners en de effectiviteit van maatregelen te meten. Lees voor meer informatie The Urban Heat Atlas 

Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee naar de bevindingen van 4 jaar onderzoek naar hittestress in Europese steden.

Daarna gaan we in op het belang van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling met het gebruik van biobased bouwmaterialen en het natuurlijk vergroenen van het stedelijk leefgebied. Dit is cruciaal om biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan en de leefbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren. Het beperkt zich nu nog te vaak tot het toevoegen van nestkasten en bijenhotels in plaats van bijbehorende stedelijke natuur te ontwikkelen. Hoe pakken Europese steden de transitie naar natuurinclusief aan en van welke voorbeeldprojecten in Nederland en het buitenland kunnen we leren?

In het tweejarig project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling wordt door 4 hogescholen in samenwerking met de praktijk hier onderzoek naar gedaan. Na een jaar is het tijd om de balans op te maken en de eerste resultaten te delen. Meer informatie hierover lees dit artikel.

Programma

10.30 inloop

11.00 welkom door Marcel Bayer

11.05 Cool Towns: Bevindingen van 4 jaar onderzoek naar hittestress in Europese steden door dr. Gideon Spanjar. Gideon was als senior projectleider-onderzoeker betrokken bij het project Cool Towns aan de Hogeschool van Amsterdam en is ook lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte aan Aeres hogeschool Almere.

11.35 Kansen en lessen voor natuurinclusieve stadsontwikkeling door Patrick Limpens. Hij is onderzoeker aan de Aeres Hogeschool Almere bij het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte en als onderzoeker betrokken bij het project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling.

Lunch

12.45 Wandeling door Amersfoort onder leiding van Bas Robaeys, gemeente Amersfoort

13.45 De beschrijflijke en onbeschrijflijke waarde van bomen. Hoe ecosysteemdiensten politieke ambities helpen maar zijn daarmee alle functies gedekt? door Henry Kuppen van Terra Nostra, boomambassadeur met al meer dan 40 jaar praktijkervaring in onderzoek en advies over bomen in stedelijke omgeving.

14.15 Natuurinclusief en klimaatbestendig Pampus door Paola Huijding. Paola is projectdirecteur van Pampus Almere wat een klimaatadaptief woon-werkgebied moet worden, waarin groen en blauw sterk aanwezig zijn en water en bodem sturend.

14.45 terugkoppeling, vragen.

15.00 borrel / einde

Aanmelden

Meld je aan via deze link

Bijdrage:

  • 150 euro voor niet Steenbreek deelnemers en niet-abonnee’s van vakblad Groen 
  • 99 euro voor Steenbreek deelnemers                                    
  • 99 euro voor abonnees op Vakblad Groen

Lees hier onze algemene voorwaarden voor deelname

Praktische informatie:
Maximaal 40 deelnemers kunnen deze kennisbijeenkomst bijwonen
Datum: 23 november 2023
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41.