Het klimaat in de praktijk

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, het gaat harder regenen, wordt warmer en perioden van neerslag of droogte duren langer. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen. Ook voor gemeenten. In samenwerking met gemeente Amersfoort en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie organiseren Operatie Steenbreek, Entente Florale en CAS (Climate Adaptation Services) een bijeenkomst waarin centraal staat hoe gemeenten erachter kunnen komen wat de verandering van het klimaat voor hen betekent.

Datum: 6 juli
Locatie: Amersfoort

Om op de verandering van het klimaat te reageren, is een goede analyse van de opgave belangrijk. Een handig en veelgebruikt hulpmiddel voor deze analyse is een klimaatstresstest. Tijdens een klimaatstresstest, ook wel klimaatscan genoemd, wordt informatie verzameld over kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Daarnaast geeft een klimaatstresstest inzicht in geschikte adaptatiemaatregelen.

Klimaatstresstest
Een klimaatstresstest is een hulpmiddel op basis waarvan u besluiten kunt nemen over de te volgen strategie of de uit te voeren maatregelen. Een goede klimaatstresstest levert voldoende basisinformatie, waarmee u het juiste advies kunt maken voor uw organisatie.

Tijdens de bijeenkomst op 6 juli krijgt u meer informatie over het doen van een klimaatstresstest. U hoort tips en tricks over hoe u het hulpmiddel goed kunt inzetten. Daarnaast ontmoet u marktpartijen met ervaring in het uitvoeren van klimaatstresstesten. Na de bijeenkomst weet meer over de verandering van het klimaat en de effecten die dat heeft op uw gemeente. Daarnaast weet u welke informatie u nodig heeft voor een goede klimaatstresstest en heeft u een beeld van wat de markt te bieden heeft.

Zet 6 juli alvast in uw agenda.Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Programma onder voorbehoud

12:30 Inloop
13:00 Opening door wethouder Tigelaar van de gemeente Amersfoort
13:10 Welkom door Wout Veldstra, voorzitter Operatie Steenbreek
13:20 Introductie kennisportaal en stresstesten door Hasse Goosen van Climate Adaptation Services (CAS)
13:40 Marktpartijen geven uitleg over hoe de klimaatstresstest in de praktijk werkt en wat de meerwaarde hiervan is voor gemeenten
14:40 Pauze
15:15 Presentatie Paul Camps over voorbeelden in Amersfoort
15.30 Excursie (Stationsplein/Zonnehof/Boldershof)
16:45 Einde