,

Masterclass – Natuurinclusief ontwerpen op 23 april

Natuurinclusief ontwerpen is nog een pionierspraktijk en dat terwijl het een zeer actueel onderwerp is. Met natuurinclusief ontwerpen vergroot je immers de leefbaarheid voor mens, plant en dier en de biodiversiteit in het stedelijk gebied.

Gezien de actualiteit van dit onderwerp verscheen dit jaar het boek ‘Stadsnatuur Bouwen’, als aanvulling op ‘Stadsnatuur Maken’ wat in 2017 uitgegeven is.

Tijdens een kennisbijeenkomst op dinsdag 23 april geeft een van de auteurs uitleg over natuurinclusief ontwerpen en hoe u dit in de praktijk kunt bewerkstelligen. Vervolgens zal Vivara Pro, leverancier van natuurinclusieve (bouw)producten ervaringen delen. Ecologisch hovenier Donkergroen laat zien hoe zij in de praktijk natuurinclusieve projecten in de openbare ruimte en op gebouwen uitwerken.

Aan de hand van een praktijkcase in Amersfoort, die we bezoeken, krijgt u de opdracht om het gebied wat nog volop in ontwikkeling is, natuurinclusief te ontwerpen.. De verschillende invalshoeken, zoals de ecologie, biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en onderhoud staan hierbij centraal.

De kennisbijeenkomst wordt gegeven door:

Jacques Vink, een van de auteurs van het boek ‘Stadsnatuur bouwen’, verzorgt de introductie en de interactieve masterclass.

Ingrid Thomassen en Jan Thomassen van Vivara Pro, producent van natuurinclusieve bouwproducten gaan in op de nieuwe wet- en regelgeving rondom natuurinclusieve maatregelen en hoe hier in de praktijk inhoud aan te geven.

Gerbert van den Dikkenberg, DonkerGroen, ecologisch hovenier, laat aan de hand van actuele projecten zien hoe de openbare ruimte en gebouwen natuurinclusief uitgewerkt kunnen worden.

Tevens is er een wandeling naar een project in Amersfoort en een workshop tijdens deze interactieve masterclass.

VOOR WIE IS DEZE MASTERCLASS BESTEMD? Voor iedereen die zich bezighoudt met het vergroenen van de openbare ruimte en kennis wil bijspijkeren over de laatste ontwikkelingen. U hoeft geen ontwerper te zijn om aan deze masterclass deel te nemen.

VRAGEN DIE CENTRAAL STAAN:

Hoe vergroot je de biodiversiteit in de stad?
Regelgeving natuurinclusief ontwerpen
Welke ecosysteemdiensten (en waarden) kunnen met groen worden bewerkstelligd?
Hoe ontwerp je integraal, waar ‘natuurinclusief ontwerp’ onderdeel van uitmaakt?
Hoe richt je de omgeving zo in dat de leefbaarheid toeneemt?

PROGRAMMA

10.00 – 10.30 uur: Inloop en introductie.

10.30 – 11.00 uur: Inleiding, Jacques Vink.

11.15 – 11.45 uur: presentatie door Ingrid Thomassen en Jan Thomassen van Vivara Pro.

12.00 – 12.30 uur: presentatie door Gerbert van den Dikkenberg van Donkergroen

13.00 uur: lunch.

13.30 uur: Rondgang o.l.v. de sprekers over het Wagenwerkplaatsterrein om natuurinclusief ontwerpen in het Soesterkwartier  van Amersfoort te bekijken.

14.15 – 15.15 uur: Met gebruik van een toolbox kiezen van natuurinclusieve maatregelen voor een natuurinclusieve nieuwbouw en omliggende openbare ruimte.

15.15 – 16.00 uur: Discussie gekozen maatregelen.

16.00 – 16.10 uur: Afsluiting met een hapje en drankje.

Huiswerk: formuleer een vraag die als input voor een discussie kan dienen. Heb je een vraag met betrekking tot natuur inclusief ontwerpen? Kan je deze ons vooraf toesturen? Onderdeel van de ochtend is het in een workshop behandelen van vragen die de cursisten inbrengen.

AANMELDEN

Interesse? Wees er snel bij! Maximaal 25 deelnemers. Klik hier om u aan te melden.

Bijdrage:

– 299 euro voor niet Steenbreek deelnemers en niet-abonnee’s
– 249 euro voor Steenbreek deelnemers
– 249 euro voor abonnees op Vakblad Groen, ROm en Stedelijk Interieur

Praktische informatie:
Maximaal 25 deelnemers kunnen deze kennisbijeenkomst bijwonen. VOL IS VOL
Datum: 23 april 2024
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41

Voor meer informatie: w.louwen@elba-rec.nl

Lees hier onze algemene voorwaarden voor deelname