Masterclass ‘Natuurinclusief ontwerpen’ 20 september

Natuurinclusief ontwerpen is in ons land nog een pionierspraktijk, terwijl het een zeer actueel onderwerp is. Middels het natuurinclusief ontwerpen vergroot je immers de leefbaarheid voor mens, plant en dier, en de biodiversiteit in het stedelijk gebied. 

Een gezonde ecologische structuur levert ons ecosysteemdiensten. Waterreiniging en -buffering, schonere lucht voor een gezonde woonomgeving met recreatieve en educatieve mogelijkheden. Een openbare ruimte en gebouwen met een beter microklimaat.

Gezien de actualiteit van dit onderwerp verscheen 3 jaar geleden het boek ‘Stadsnatuur maken’. Tijdens een masterclass op dinsdag 20 september geven de auteurs van het boek ‘Stadsnatuur Maken’ uitleg over natuurinclusief ontwerpen en hoe u dit in de praktijk kunt bewerkstelligen. Aan de hand van een praktijkcase in Amersfoort, die we bezoeken, krijgt u de opdracht om het gebied wat nog volop in ontwikkeling is, volgens de uitgangspunten van ‘Stadsnatuur maken’ te vergroenen. De verschillende invalshoeken, zoals de ecologie, biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en onderhoud staan hierbij centraal.

Klik hier om u gelijk aan te melden.

Door:

  • Piet Vollaard (publicist/architect) en Jacques Vink (architect natuurinclusief ontwerper), twee van de drie auteurs van het boek ‘Stadsnatuur maken’, verzorgen deze interactieve masterclass.
  • Gijs van Valkenhoef, Stedenbouwkundige en voorzitter St. Groene Spoor Amersfoort. Gijs geeft naast een inleiding over natuurinclusief bouwen, ook aandacht aan duurzaamheid en circulair bouwen als opgave. Tevens verzorgt hij een wandeling langs het Groene Spoor in Amersfoort

Voor wie is deze Masterclass bestemd?
Voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met het vergroenen van de openbare ruimte en kennis wil bijspijkeren over de laatste ontwikkelingen. U hoeft geen ontwerper te zijn om aan deze masterclass deel te nemen.

Vragen die centraal staan

  • Hoe vergroot je de biodiversiteit in de stad?
  • Welke ecosysteemdiensten (en waarden) kunnen met groen worden bewerkstelligd?
  • Hoe ontwerp je integraal waar ‘natuurinclusief ontwerp’ onderdeel van uitmaakt?
  • Hoe richt je de omgeving zo indat de leefbaarheid toeneemt?

Programma

10.00 – 10.30 Inloop en introductie

10.30 – 11.00 Inleiding, Piet Vollaard

11.00 – 11.15 Discussie en vragen

11.15 – 11.30 Pauze

11.30 – 12.00 Behandeling van de voorafgestelde vragen van cursisten (zie huiswerk), Piet Vollaard / Jacques Vink

12.00 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.00 Presentatie/introductie Gijs van Valkenhoef

13.00 – 14.15 Bezoek Wagenwerkplaats met uitleg door Gijs van Valkenhoef

14.15 – 15.15 Met gebruik van toolbox kiezen van natuurinclusieve maatregelen voor een natuurinclusieve nieuwbouw en omliggende openbare ruimte.

15.15 – 16.00 Discussie gekozen maatregelen.

16.00 – 16.10 Afsluiting

Aanmelden
Interesse? Wees er snel bij! Maximaal 22 deelnemers. Klik hier om u aan te melden.

Huiswerk
Formuleer een vraag die als input voor een discussie kan dienen. Heb je een vraag met betrekking tot natuur inclusief ontwerpen? Kan je deze ons vooraf toesturen? Onderdeel van de ochtend is het in een workshop behandelen van vragen die de cursisten inbrengen.

Kosten
€ 350,- excl. btw (inclusief lunch) Leden van St. Steenbreek en abonnee’s van Groen krijgen € 50,- korting.

Locatie
ELBA \ REC (Paulus Borstraat 41 in Amersfoort)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Louwen, w.louwen@elba-rec.nl, tel. 06 414 210 79.

Deze dag wordt georganiseerd door:

  • Vakblad Groen
  • Stichting Steenbreek
  • Vakblad Stedelijk Interieur