Moerdijk doet mee aan Operatie Steenbreek

Veel gemeenten in Nederland doen mee aan deze actie. Ook het college van Moerdijk heeft besloten hieraan mee te doen, omdat het doel van deze actie mooi aansluit op de wensen van het college die zijn vastgelegd in de paraplunota ‘Leefomgeving’.

Een kleurig en fleurig straatbeeld, een betere waterafvoer -en daardoor minder wateroverlast-, en een koelere, aangename temperatuur in de zomermaanden; dit alles is simpel te realiseren wanneer bewoners tegels uit hun tuin halen en planten ervoor in de plaats zetten. De landelijke actie ‘Steenbreek’ zet zich hiervoor in. Gemeente Moerdijk doet hieraan mee.

Breek door met groen
De landelijke stichting ‘Operatie Steenbreek’ wil bewoners en ondernemers enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfsomgeving te vergroenen. Zij brengt met deze campagne ook de negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht; door veelvuldig gebruik van tegels kan het regenwater moeilijk weg, is er meer wateroverlast en warmt de omgeving op. Meer planten in de tuin betekent ook een betere bescherming van de biodiversiteit en meer afwisseling in het straatbeeld, minder wateroverlast en minder opwarming van stedelijke gebieden. Alle reden waarom zij een lans breken voor meer groen in de tuin!

Goed voorbeeld
De gemeente zal dit groene uitgangspunt waar mogelijk binnen de eigen projecten introduceren, vanuit de gedachte ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Belangrijke projecten die al volgens deze gedachtegang zijn gerealiseerd, zijn de Kasteeltuin in Zevenbergen en de waterberging in Fijnaart.

Groener Moerdijk
Meedoen aan deze landelijke actie betekent ook dat onze bewoners en ondernemers mee kunnen doen aan diverse activiteiten, zoals workshops met tips over tuinvergroening, het opstarten van een lokaal netwerk en gebruikmaking van kant-en-klare promotiemiddelen. Het komende jaar zal stelstelmatig aandacht gevraagd worden voor diverse ‘groene’ activiteiten in de gemeente.

Bron:
Gemeente Moerdijk