Operatie Steenbreek ondertekent Manifest De Levende Tuin

Operatie Steenbreek heeft zich op woensdag 1 november aangesloten bij de beweging De Levende Tuin. Dat gebeurde met de ondertekening van het Manifest De Levende Tuin tijdens de kennis- en netwerkbijeenkomst van Operatie Steenbreek in Apeldoorn.

Operatie Steenbreek wil iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Dat doet zij samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. “We werken het liefst met zoveel mogelijk andere organisaties samen om onze actie te verbreden. Daarom roepen we de VHG-leden op om naar aanleiding van deze aansluiting actief te gaan ‘steenbreken’ om hiermee te werken aan de opgave van de klimaatadaptatie”, aldus voorzitter Wout Veldstra. “Samen kunnen we meerdere doelgroepen bereiken, want naast particulieren vormen bedrijven(terreinen) een belangrijke doelgroep. Graag maken we gebruik van de kennis en ervaring van de partners van De Levende Tuin.

Breed draagvlak
Het draagvlak onder de beweging De Levende Tuin wordt zo steeds breder. En dat is precies wat de initiatiefnemers – Branchevereniging VHG en NL Greenlabel – voor ogen hadden toen zij in oktober 2014 het Manifest sloten met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, Tuinbranche Nederland, Vereniging Stadswerk Nederland, Netwerk Groene Bureaus, de Vlinderstichting, de Vogelbescherming en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten. Daarna hebben ook de Bomenstichting, Groei & Bloei en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging zich bij het Manifest aangesloten.

Duurzame keuzes
Met het ondertekenen van het Manifest De Levende Tuin onderstrepen de partners dat zij zich actief zullen inzetten om consumenten, bedrijven en overheden te overtuigen om duurzame keuzes te maken voor tuinen en andere buitenruimten. De inspanningen hebben al geleid tot vele producten en gebieden met een duurzaamheidsrapport en gerichte scholing van leerlingen en volwassen hoveniers. Naast de voorlichtingscampagne voor professionals is er ook een consumentencampagne met een eigen logo, film, website (www.delevendetuin.nl) en Facebookpagina.