Natuur- en tuin organisaties doen beroep op politiek voor een groene leefomgeving  

Diverse natuur- en tuinorganisaties doen een beroep op gemeentelijke politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 aandacht te besteden aan een groene leefomgeving. Volgens de acht organisaties verdient groen meer aandacht omdat het kan bijdragen om problemen op het gebied van klimaatadaptatie aan te pakken en om de biodiversiteit te versterken. In dit Manifest bieden zij ondersteuning aan om een groene leefomgeving – in de private en publieke ruimte – in de partijprogramma’s handen en voeten te geven.

 De organisaties die het manifest hebben opgesteld zijn AVVN samen natuurlijk tuinieren, IVN natuureducatie, KMTP/Groei&Bloei, KNNV, NL Greenlabel, Stichting Steenbreek, Velt en Vogelbescherming Nederland.

Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek: ‘We staan de komende tijd voor interessante uitdagingen als het gaat om de invoering van de Omgevingswet en de woningbouwopgave. Aan de andere kant hebben we te maken met een veranderend klimaat en neemt de biodiversiteit sterk af. Juist op gemeenteniveau kunnen we heel concreet aan oplossingen werken door tuinen, bedrijventerreinen, maar ook de openbare ruimte klimaatadaptief en groen in te richten. Via dit inhoudelijke manifest doen we een beroep op de politieke partijen om hier dé aandacht voor te vragen voor in de partijprogramma’s.’

Webinar

Wat kun je als afdeling of vrijwilliger van IVN, KNNV, Velt en Groei & Bloei nu eigenlijk met dit manifest? Op deze – en meer – vragen gaan we met elkaar in gesprek tijdens het webinar van IVN, KNNV, Velt en Groei & Bloei op woensdag 21 april van 20.00-21.30 uurLees hier meer over het webinar en hoe je je kunt aanmelden. 

Recht op groen

In het manifest staat onder meer dat de basis van het gemeentelijk ruimtebeleid moet zijn dat iedere bewoner recht heeft op groen. De organisaties verwijzen hierbij naar recent Europees onderzoek. Dat adviseert dat iedere woning op maximaal 300 meter afstand staat van stedelijk groen, met een afmeting van minstens 1 hectare. Buurtgroen wordt steeds belangrijker volgens de mensen achter het manifest.

De bewoners – individueel en georganiseerd – zijn volgens de organisaties dan ook de belangrijkste partner van gemeenten en andere partijen als het gaat om klimaatadaptieve maatregelen. Omdat gemiddeld 40 procent van de grondoppervlakte van gemeenten privaat eigendom is, zijn tuinbezitters, woningbouwcorporaties en andere private grondeigenaren onmisbaar bij de realisering van draagvlak voor adequate maatregelen, volgens het manifest.. Daarnaast zijn volkstuinen en andere vormen van collectief tuinieren belangrijk voor de sociale cohesie en biodiversiteit.De aandacht en inzet van de politiek is daarom onontbeerlijk om succesvol samen te werken aan een groene leefomgeving.

Onafhankelijke bronnen

Het manifest wordt via e-mail naar besturen van de politieke partijen in het land gestuurd met het aanbod om ondersteuning te geven bij het opnemen van een ‘groene paragraaf’ in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Het document telt een groot aantal linkjes voor achtergrondinformatie van onafhankelijke bronnen.

Het manifest is ook als PDF te downloaden.
Manifest: iedereen heeft recht op een groene samenleving