Operatie Steenbreek Dalfsen

Gemeente Dalfsen, de Vrienden van Dalfsen en Groen Gebogen werken vanuit de werkgroep Operatie Steenbreek gezamenlijk aan een dorp met minder stenen en veel meer groen.

Het motto van de werkgroep Operatie Steenbreek van Groen Gebogen is: Groen, gewoon doen! Door tegels te vervangen door planten en bloemen, beperk je hittestress in de zomer en wateroverlast in natte seizoenen. Ook opslag van regenwater dat van je dak stroomt, draagt hieraan bij. Door een regenton te plaatsen, voorkom je bijvoorbeeld dat het hemelwater het riool in stroomt. De werkgroep Operatie Steenbreek Dalfsen heeft vorig jaar ondanks de corona pandemie niet stil gezeten en voor 2021 gaan de eerste acties weer van start.

Groene schoolpleinen
Drie basisscholen in Dalfsen zijn al druk bezig met het vergroenen van hun schoolpleinen. De werkgroep ging in gesprek bij onder andere de nieuwbouw van BS De Spiegel. Al snel werd duidelijk dat het schoolplein aan de krappe kant was om alle leerlingen te laten spelen. Naast het schoolplein lag een groenstrook van de gemeente. In goed overleg met de gemeente is er een plan gemaakt. Het terrein blijft openbaar, zodat ook buurtkinderen er kunnen spelen.

Bewoners vergroenen tuinen
Op dorpenvanmorgen.nl/dalfsen lees je diverse verhalen van bewoners die zelf hun tuin aan het vergroenen zijn. Dit werkt aanstekelijk want steeds meer verhalen van andere bewoners volgen.

Dalfser hoveniers helpen mee
De werkgroep Operatie Steenbreek heeft diverse hoveniers in Dalfsen bereid gevonden om Dalfsenaren te helpen een tuinplan te maken. Wanneer het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd, dan is het tuinplan gratis. Met een prijsvraag worden deze maand Dalfsenaren uitgenodigd om hun ‘tuinvergroening’ te delen. De drie meest originele inzendingen kunnen € 200 winnen als vergoeding voor de aanleg.