Zet ‘m alvast in jouw agenda: Nationale Bijentelling 17 en 18 april 2021

De Nationale Bijentelling van 2021 staat gepland, dit jaar op 17 en 18 april 2021. Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om tijdens dat weekend een half uur mee te tellen naar bijen, in de tuin, op het balkon of een andere groene plek in de buurt.

De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek. Dit onderzoek is hard nodig, want van de 358 soorten wilde bijen in Nederland is de helft bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten.

Meedoen is eenvoudig
Meedoen is eenvoudig, ook als je niet zoveel van bijen weet. Vorig jaar tijdens de bijentelling deden ruim 10.000 mensen mee en werden 136.000 bijen geteld.

Behalve in kaart brengen hoe het gesteld is met bijen, willen de initiatiefnemers er met de Nationale Bijentelling voor zorgen dat meer Nederlanders in actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door meer bijvriendelijke bloemen te planten in de tuin of op het balkon of door een bijenhotel te plaatsen.

Tel jij mee?
Meld je aan op:  www.nationalebijentelling.nl

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel om zoveel mogelijk te weten te komen over de stand van bijen in ons land. Zo kunnen we deze nuttige dieren helpen beschermen.