,

Ruim helft gemeenten biedt in 2024 subsidie om wateroverlast in tuinen te beperken

In meer dan de helft van de 342 Nederlandse gemeenten kunnen woningeigenaren in 2024 subsidie aanvragen om hun tuin te verduurzamen. Toch maakte slechts 21% van de mensen die hun tuin heeft verduurzaamd hier gebruik van: de overgrote meerderheid gebruikte hiervoor hun spaargeld. Dit blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer.

Door de toename van extreem weer is het verstandig je eigen woonomgeving zoveel mogelijk klimaatproof te maken. Steeds vaker is er heftige neerslag en hierbij ontstaat ook steeds meer schade. Volgens het Verbond van Verzekeraars tussen 2007 en 2022 al voor bijna 1 miljard euro in Nederland.

Zonde als deze niet worden gebruikt
Een kwart van de woningeigenaren heeft afgelopen jaren hun tuin verduurzaamd, maar slechts 21% van deze mensen heeft hiervoor een subsidie gebruikt. Voor het verduurzamen van de tuin wordt vooral spaargeld ingezet. Pieter Roorda van Centraal Beheer: “Het is slim om je tuin te verduurzamen. Niet alleen bij hevige neerslag, maar ook bij flinke hitte heb je veel baat bij een groene tuin zonder al te veel tegels. Daarom stimuleert de overheid Nederlanders ook om dit te doen, met mooie subsidieregelingen. Het is zonde als deze niet worden gebruikt en mensen alleen hun spaargeld aanwenden.”

Water slimmer afvoeren en opvangen
Een van de oorzaken van waterschade bij hevige neerslag is dat het water in veel tuinen niet eenvoudig de grond in kan. Door te kiezen voor meer groen in de tuin in plaats van tegels kan het water makkelijker afgevoerd worden. In 125 gemeenten kan je subsidie krijgen voor het verwijderen van tegels. Ook kan door hevige regen het riool moeite hebben om al het water af te voeren. Een overstroomde riolering zorgt vervolgens voor waterschade. Het afkoppelen van de regenpijp vermindert de druk op het rioolnetwerk. Ook zorgt het ervoor dat het schone regenwater niet onnodig wordt gezuiverd. In plaats van in het riool, laat je het water wegstromen in een regenton of in een ondergrondse waterberging. Het water dat opgevangen wordt, kunnen mensen vervolgens gebruiken om de planten water te geven in droge tijden. Niet alleen duurzaam, maar ook goed voor de portemonnee. In 156 gemeenten is er subsidie voor een regenton, nog eens 135 gemeenten bieden subsidie voor een regenwatertuin.

Neerslag veroorzaakt steeds meer schade
Volgens het KNMI zijn er sinds de eeuwwisseling steeds vaker regenbuien van 7,5 millimeter of meer per uur. Ook zijn er vanaf 2020 gemiddeld meer dagen met flinke buien dan in de jaren ervoor. Samen met toenemende droogte heeft extreem weer tussen 2007 en 2022 geleid tot aanzienlijke schade, met een totaal van 896,9 miljoen euro. Tweederde van deze schade ontstond van mei tot en met augustus. Roorda: “Dit zijn serieuze cijfers en wij verwachten dat deze trend in de toekomst doorzet. Daarom adviseren wij Nederlanders te kijken wat ze in hun eigen woonomgeving kunnen doen om dit soort schade te voorkomen. En kijk vooral welke regelingen jouw gemeente heeft om je daarbij te helpen.”

Provinciaal grote verschillen
Er zijn grote verschillen tussen gemeentes in welke maatregel vergoed wordt en hoe hoog de subsidie is. Zo krijg je in de ene gemeente alleen subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp, terwijl andere gemeenten ook geld bieden voor het wippen van stenen of het aanleggen van een regentuin. Zelfs binnen gemeenten kunnen er grote verschillen zijn doordat ook waterschappen subsidies aanbieden. Inwoners van de provincie Flevoland hebben de meeste kans op subsidie. Daar biedt de provincie een subsidie aan die in alle gemeentes kan worden aangevraagd. Ook in Gelderland (84%) en Utrecht (73%) is er op veel plekken geld beschikbaar. Noord-Holland biedt relatief het minste aanbod; slechts 9% van de gemeentes biedt subsidie voor het verduurzamen van je tuin. Ook in Zeeland (15%) en Friesland (28%) is het aanbod beperkt.

Bekijk hier hoe het zit met de subsidies in jouw gemeente