,

Zaaigoed-actie zorgt voor een bloemrijk en kleurrijk Gennep

Steenbreek-gemeente Gennep maakt groenbeleid waar

Van 26 maart tot en met 1 april was het de Week van de Groene Tuin. In deze week gingen in heel Nederland mensen samen aan de slag om zo veel mogelijk tuinen, balkons en straten (verder) te vergroenen en verduurzamen. Ook de gemeente Gennep droeg haar ‘groene steentje’ bij aan deze campagne en startte deze maand voor het derde jaar op rij de Gennepse Zaaigoed-actie. We spreken Christine Naaijen, beleidsmedewerker natuur, groen en landschap van de gemeente Gennep, over dit initiatief.

Groenbeleidsplan Groener Gennep: herstel biodiversiteit en ecosystemen
Naaijen over de aanpak van de gemeente: ‘Gennep is een groene gemeente, waarin het prettig wonen en recreëren is. We hebben grootschalig groen in het buitengebied: het Maasdal en het Niersdal, de parken en bossen, waar we ontspannen en tot rust komen. Ook hebben we kleinschalig buurtgroen, waarin de kinderen volop kunnen spelen. Voor de instandhouding en waar nodig versterking van al dat groen hebben we een uitgebreid Groenbeleidsplan 2021-2031 Groener Gennep opgesteld. De doelstelling voor het groenbeheer is een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur.’

Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente is om te werken aan het herstel van biodiversiteit en ecosystemen. ‘Dat willen we niet alleen in de openbare ruimte. We hebben de hulp van inwoners hard nodig; zij bezitten samen meer grond dan wij als gemeente,‘ aldus Naaijen. Al vóór het groenbeleidsplan deed de gemeente mee aan de actie Bloemrijke Akkerranden van Stichting IKL. Naaijen: ‘Deze stichting bestaat niet meer, maar we hebben nu een mooi lokaal alternatief met DSV zaden. Aan de akkerrandenregeling doen vooral agrariërs of mensen met een (flink) perceel in het buitengebied mee. Sinds de samenwerking met DSV hebben we de akkerrandenregeling uitgebreid met de kleine zakjes bloemenzaad, éénjarig of meerjarig, die meer bedoeld zijn voor mensen met een tuin, voornamelijk binnen de bebouwde kom.

‘Zelf in actie komen om te vergroenen is natuurlijk het allermooiste. Een beetje, of wat meer, bloemenzaad zaaien is voor de meeste mensen te overzien‘

Steenbreek-gemeente maakt groenbeleid waar
Naaijen: ‘We zijn sinds eind 2021 ook Steenbreek-gemeente. Onder die paraplu scharen we nu allerlei vergroeningsacties. Stichting Steenbreek is een landelijke organisatie en wil, samen met zo‘n 190 deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies, iedereen enthousiasmeren om te vergroenen. Steenbreek is voor ons een mooie manier om de uitgangspunten uit het groenbeleid waar te maken. De achterliggende gedachte is natuurlijk dat groen een oplossing kan zijn voor problemen waar we mee te maken hebben. Door samen in actie te komen, kunnen we zelf iets doen om onze omgeving leefbaarder te maken.

Week van de Groene Tuin
De zogenoemde zaai-goed-actie in het voorjaar wordt gekoppeld aan de Week van de Groene Tuin. Naaijen hierover: ‘We delen tips over het vergroenen van je tuin. Maar zelf in actie komen is natuurlijk het allermooiste. Een beetje, of wat meer, bloemenzaad zaaien is voor de meeste mensen te overzien.’

Herhaling van succesvolle actie
Vorig jaar tijdens de Week van de Groene Tuin werden 1500 zakjes bloemenzaad verdeeld via de buurthuizen. Naaijen zegt: ‘In elke dorp is er minstens één plek waar inwoners een gratis zakje bloemenzaad kunnen ophalen. Die zakjes zijn meestal binnen een paar dagen uitgedeeld.’ Voor de akkerranden moet vooraf besteld worden. Bestellen kan vanaf 100 vierkante meter in te zaaien oppervlak. Vorig jaar hebben bijna vijftig inwoners meegedaan en hebben ze samen zo’n 2,8 hectare ingezaaid. ‘Vorig jaar is het op veel plekken uitzonderlijk goed gegaan met de zaaisels; voldoende nattigheid, dat helpt,‘ aldus Naaijen.

Leukste actie van het jaar
‘De collega die contact onderhoudt met de buurthuizen zei pasgeleden: „De leukste actie van het jaar komt er weer aan!“ En zo is het natuurlijk,‘ zegt Naaijen. ‘We krijgen ook altijd veel positieve reacties van inwoners. Nog voordat de lente in aantocht is, zijn er al mensen die ernaar vragen. Laatst nog iemand die ook een prachtige foto meestuurde met het resultaat van vorig jaar. We vinden het overigens altijd leuk om foto’s te ontvangen. Voor dit jaar heeft zich ook al een school aangemeld. Ze willen samen met kinderen gaan zaaien bij het schoolplein en er ook in de klas aandacht aan besteden. Als een leerkracht enthousiast is en daarmee aan de slag wil, dan werkt dat voor ons heel aanstekelijk!’ lacht Naaijen. ‘Ons doel is dat de bloemenzaadjes dit jaar weer op een mooie plek terechtkomen en liefdevol worden grootgebracht door hun zaaiers, groot en klein.’

Nog even de voordelen van groen op een rijtje

  • Groen zorgt voor schonere lucht. Bomen en planten nemen fijnstof op en produceren zuurstof. Dit vermindert stress en zorgt voor een geluksgevoel. En dat is natuurlijk weer goed voor onze gezondheid.
  • Groen helpt wateroverlast te voorkomen. In gebieden met veel tegels zakt regenwater niet goed weg. Hierdoor verdroogt de grond en stroomt het regenwater naar het riool, wat voor overlast kan zorgen. Groen helpt om regenwater op te vangen en in de grond te laten zakken. Dit voorkomt overlast en vult het grondwater, onze toekomstige drinkwatervoorziening, aan.
  • Groen zorgt voor verkoeling. In de zomer kan het in een gebied met veel steen erg warm worden. Groen zorgt voor schaduw en verkoeling, waardoor het leefklimaat aangenamer wordt. Dit kan tot wel vijf graden schelen. En voor de gevoelstemperatuur zelfs nog meer. Dit merk je zelfs binnen.
  • Groen is goed voor de biodiversiteit. Door meer groen te planten, creëren we een fijne leefomgeving voor verschillende soorten vogels, insecten en andere dieren. Bestuiving door insecten is nodig voor meer dan 75 procent van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit.