Samen voor een groene Bomenwijk Alkmaar

Al enige tijd organiseert Steenbreek Alkmaar activiteiten in diverse wijken in Alkmaar. Hoe leuk is het wanneer bewoners ineens zelf contact zoeken met de vraag of er iets georganiseerd kan worden ter voorkoming voor het voltegelen van tuinen. De wijk Cranenbroek, in de volksmond De Bomenwijk, is nog een redelijk groene wijk. Dat moet minstens zo blijven maar als het aan een aantal bewoners ligt, komt er nog veel meer groen.

In deze wijk is door een aantal enthousiaste bewoners een eigen werkgroep Steenbreek opgericht. Projectleider Mieke Klerk van Steenbreek Alkmaar ging in gesprek met de werkgroep om te bekijken hoe ze elkaar kunnen versterken. Samen is hieruit een mailing voortgekomen, bestaande uit een informerende flyer en een zakje bloemzaadjes. De mailing is door de bewoners huis-aan-huis verspreid in de wijk.

Buurtwebsite
Rob Komen, buurtbewoner en lid van de werkgroep, heeft zelfs een buurtwebsite gemaakt. Op deze site krijgen wijkbewoners allerlei informatie over tuiny forests, botanisch stoepkrijten, tips over vogels en vlinders in je tuin tot het maken van een kleine kruidentuin. Een handig platform om iedereen te enthousiasmeren voor meer vergroening, het delen van tuinfoto’s en tips maar de website wordt ook benut voor het delen van ander nieuws uit de wijk. Dit laatste zorgt ook zeker voor meer verbondenheid tussen de wijkbewoners.

Activiteit in de wijk
Om dit najaar eventueel een activiteit te organiseren, is een oproep geplaatst om te polsen waar bewoners interesse in hebben. Als mogelijke suggesties zijn genoemd: een plantjes-of stekjesmarkt, workshop tuininrichting, buurtwandeling over vogels, gezamenlijke tuinwerkdag, kinderactiviteiten etc. Alle ideeën uit de wijk zijn van harte welkom. De werkgroep gaat daarna samen met Steenbreek Alkmaar bekijken welke actie in de Bomenwijk daadwerkelijk georganiseerd gaat worden.

Steenbreek Alkmaar werkt in opdracht van de gemeente en wordt sinds 2019 uitgevoerd door Hortus Alkmaar. “We merken dat Steenbreek sinds de aansluiting in 2017 echt begint te leven binnen onze gemeente. We zijn dan ook maar wat blij dat bewoners zelf met ideeën komen en wij ondersteunen al dit enthousiasme graag”, aldus Mieke Klerk.