“Samen voor meer groen in de buurt” is het jaarthema van Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek zet dit jaar het sociale domein centraal in de activiteiten van 2020. Het jaarthema is dan ook: “Samen voor meer groen in de buurt”.

De aanleiding voor dit thema is dat de jury van de Steenbreektrofee eind vorig jaar, na afloop van de beoordelingsronde, concludeerde dat een van de grootste winstpunten in de Steenbreekacties zit in het ontmoeten en samenwerken. Juryvoorzitter Margot Ribberink: ‘Met de jury hebben we de vier genomineerde projecten in Apeldoorn, Den Helder, Nijmegen en Spijk (gemeente Zevenaar) op locatie bekeken. De rode draad van al deze sterk uiteenlopende initiatieven is dat mensen elkaar via de Steenbreekacties treffen, een praatje maken, een barbecue organiseren et cetera. Dit bleek ook bij initiatieven waar eerder flinke spanningen waren tussen jonge en de wat oudere bewoners van een wijk. Het mooie van de Steenbreekacties is dus dat je door samen te werken de betrokkenheid in een buurt versterkt, eenzaamheid probeert tegen te gaan. Daarnaast draagt het ook bij aan een mooie, meer biodiverse en klimaatadaptieve omgeving. Wat wil je nog meer?’

Overige speerpunten
Stichting Steenbreek bestaat dit jaar vijf jaar en is destijds ontstaan vanuit de zorg over de toename van de verstening in de particuliere tuinen en de verschraling van de biodiversiteit die daarmee gepaard gaat. Klimaatadaptatie, denk daarbij aan wateroverlast, droogte en hitte, heeft in de afgelopen jaren ook meer en meer aandacht gekregen in de Steenbreekacties. Nu het sociale domein een jaar lang in de schijnwerpers staat, wil dat niet zeggen dat de andere twee speerpunten geen aandacht krijgen. ‘Juist wel, we blijven aandacht vragen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie, alleen vliegen we het dit jaar anders aan’, vertelt voorzitter Wout Veldstra. ‘Hiermee laten we zien dat Steenbreek een integrale actie is die verder gaat dan enkel het vergroenen’.

Bijeenkomsten
Het thema “Samen voor meer groen in de buurt” staat onder meer centraal tijdens de inspiratiedag van 26 maart in Hoeven (Noord-Brabant) en de Nationale Groendag op 15 oktober in Oss.