‘Samenwerkingsconvenant voor een groener Leeuwarden’ 

Meer groen en minder tegels in de tuinen, dat is het doel van Operatie Steenbreek Leeuwarden.

De samenwerking hierin tussen Gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Friese Milieu Federatie en IVN wordt nu officieel vastgelegd.

Wethouder Isabelle Diks, bestuurslid Wetterskip Fryslân Egbert Berenst, lid CvB Van Hall Larenstein Diane Keizer-Mastenbroek, lid CvB Nordwin College Ton Stierhout, directeur FMF Hans van der Werf en directeur IVN Fred de Jong ondertekenen een samenwerkingsconvenant op maandag 13 juni.

Zelf het goede voorbeeld geven
Met de ondertekening van dit convenant zeggen de partijen toe zich in te zetten voor het vergroenen van de gemeente Leeuwarden. Door bewoners aan te zetten tuinen te vergroenen, maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven, wil Gemeente Leeuwarden een gezond, duurzaam stedelijk leefklimaat bevorderen. Groen zorgt immers voor een schonere lucht, verkoeling op warme dagen, minder wateroverlast bij hevige regenbuien, en meer leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en andere dieren.

Over Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek is een landelijk project dat beoogt de trend van verstening van tuinen terug te dringen en zodoende het stedelijk leefklimaat te verbeteren. Leeuwarden is een van de deelnemende Icoonsteden. Coördinatie van Operatie Steenbreek Leeuwarden ligt in handen van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit van hogeschool Van Hall Larenstein.