Steenbreek blikt terug op aangepaste activiteiten in 2020

Voor Stichting Steenbreek heeft het afgelopen jaar ook in het teken gestaan van de coronacrisis. In 2020 stond de sociale component centraal en was als jaarthema gekozen voor ‘Samen voor meer groen in de buurt’. In de uitgave ‘Terugblik 2020’ staat beknopt weergegeven wat de stichting vorig jaar aan activiteiten heeft verricht.

Stichting Steenbreek wil middels acties de leefomgeving vergroenen. In 2020 stond het sociaal domein centraal in de activiteiten. Door samen aan vergroening te werken, ontstaan er nieuwe contacten wat weer goed is voor de leefbaarheid van een wijk of buurt. Door het coronavirus was het echter niet mogelijk om dit thema ten volle te benutten. De andere twee speerpunten van Steenbreek – biodiversiteit en klimaatadaptatie – hebben ook aandacht gekregen. Hiermee heeft Steenbreek laten zien dat de diverse acties verdergaan dan enkel het vergroenen.

Online bijeenkomsten
Door het coronavirus gingen diverse activiteiten niet door zoals de Nationale Groendag, excursies en lokale vergroeningsacties. Om toch aandacht te vragen voor de diverse speerpunten gingen bijeenkomsten online juist wel door. Er werden diverse webinars gehouden over onder meer het klimaat, de Nationale Tuincheck en de risico’s van infectieziekten. Verder waren er online talkshows, onder meer over ‘Het vergeten tuinseizoen’. In plaats van de Nationale Groendag werd een Nationale Groenweek gehouden met elke dag via internet een live talkshow met sprekers. De jurering en de prijsuitreiking van de Steenbreektrofee is verplaatst naar 2021.

Achtste plek Duurzame 100
De stichting is trots op de behaalde achtste plaats in 2020 in de Duurzame 100, de lijst van groene denkers en doeners die dagblad Trouw elk jaar publiceert. Dit jaar is ook een begin gemaakt met de actie om bedrijventerreinen natuurlijker, biodiverser, gezonder en klimaatbestendiger te maken. Het jubilerende adviesbureau Cobra groeninzicht maakte van alle gemeenten in Nederland een infographic waarop te zien is in hoeverre gebieden, wijken, buurten en straten zijn versteend. Deze infographics zijn geschonken aan Stichting Steenbreek die alle aangesloten gemeenten van een dergelijke infographic heeft voorzien.

Terugblik 2020
Dit jaar sloten zich weer meer gemeenten en provincie aan bij Stichting Steenbreek; eind 2020 telde Steenbreek meer dan 150 deelnemende gemeenten, 6 provincies, 5 waterschappen en 1 woningcorporatie. Steenbreek heeft een terugblik op 2020 met alle activiteiten samengevat in deze brochure.