Stichting Steenbreek en ‘Tegels eruit, groen erin!’ gaan samenwerken

De landelijke Stichting Steenbreek en het Amsterdamse initiatief ‘Tegels eruit, groen erin!’ gaan samenwerken. Beiden streven naar vergroening en ontstening van de woonomgeving en kennen elkaar goed. Nu de klimaatverandering dagelijks voelbaar is, de biodiversiteit terugloopt en de tuinen steeds meer verstenen, biedt een bundeling van krachten sterke kansen. Juist ook in de private tuinen.

Gemeenten organiseren concrete groene acties in de openbare ruimte, op straat, in de wijk en verder. Maar vaak is de helft van de stad openbare ruimte, en is de andere helft private ruimte. Dus ook bewoners, bedrijven en organisaties hebben een belangrijke rol bij het vervangen van onnodige verharding in de private tuinen en erven. Groen is de aanjager voor kwaliteit van de leefomgeving van de toekomst. Het heeft een positieve uitwerking op biodiversiteit, klimaatadaptatie, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc. Om juist deze private tuineigenaren verder te activeren gaan Stichting Steenbreek en ‘Tegels eruit, groen erin!’ de actieve samenwerking aan.

Groene menukaart
Stichting Steenbreek ondersteunt deelnemende gemeenten met onder andere de ‘groene activiteiten menukaart’ (zoals Eerste hulp in de tuin, Deeltuinen en Minder steen = Meer genieten). Hiermee worden de negatieve gevolgen van verstening omgezet naar positieve effecten van vergroening. Ze doet dit onder meer met de campagne Operatie Steenbreek en met een groot netwerk aan partners, waaronder 140 gemeenten, vijf waterschappen, zes provincies en een woningcorporatie. Het belangrijkste doel is het delen van kennis en het stimuleren en opzetten van netwerken om samen tot een bestendige en aantrekkelijke leefomgeving te komen.

Tegels eruit, groen erin!
‘Tegels eruit, groen erin!’ maakt het voor Amsterdammers met een tuin gemakkelijk om te ontstenen en te vergroenen. In meerdere stadsdelen kunnen bewoners, bedrijven, woningcorporaties en scholen gratis hun tegels laten ophalen en een gratis professioneel tuinadvies krijgen. Ook krijgen ze gratis gezonde grond, bomen en plantjes als ze dat willen. Hiermee wordt de tuin niet alleen klimaatbestendiger en ecologischer, maar is de tuineigenaar ook in staat om de tuin duurzaam te onderhouden. Dat is goed voor de bewoners, de buurt en de stad.

Samenwerking
Steenbreeks’ landelijke kennis en netwerk kunnen door ‘Tegels eruit, groen erin!’ ingezet worden in de regio Amsterdam. Omgekeerd kan de unieke werkwijze van ‘Tegels eruit, groen erin!’ nu ook landelijk beschikbaar komen voor andere gemeenten, waterschappen en woningcorporaties. Beide organisaties gaan actief kennis en onderzoek met elkaar delen en ontwikkelen. Volgens Ralph Stuyver, initiator van ‘Tegels eruit, groen erin!’ is “de synergie tussen de twee organisaties voor de publieke ruimte logisch en bijzonder sterk”. Roel van Dijk, directeur van  Stichting Steenbreek “ziet met plezier uit naar de samenwerking om de gezamenlijk doelen te realiseren”.