Stichting Steenbreek partner van Karins tuintips

Cabaretière Karin Bloemen is vorig jaar gestart met Karins tuintips. In deze bijzondere coronatijd waarin we anders met onze vrije tijd omgaan, heeft zij haar oude hobby tuinieren weer opgepakt. Met Karins tuintips vertelt ze met de herkenbare humor alles over tuinen, planten, verzorging, lekker eten en drinken en deelt mooie groene adresjes.

Gezien de raakvlakken met Stichting Steenbreek om bewoners te enthousiasmeren om de tuin te vergroenen, is een partnerschap een logisch vervolg. Tijdens de Week van de Groene Tuin van 30 maart t/m 5 april zal Karin Bloemen al via een vlog een oproep laten zien hoe leuk en inspirerend tuinieren kan zijn.

Stichting een ton voor een tuin
Naast het delen van tuintips zit achter de organisatie van Karins tuintips de Stichting een ton voor een tuin. Vanuit deze stichting worden maatschappelijke organisaties gesteund. Ouderen, gehandicapten en pleeggezinnen zijn vaak niet in staat om hun tuin of balkon te onderhouden door fysieke of financiële beperkingen. Ook vergroening van de stad is voor verbetering van het milieu belangrijk, deze initiatieven komen ook in aanmerking voor ondersteuning. Om dit financieel haalbaar te maken is de doneeractie, Karins tuinton gestart. Ieder kwartaal kunnen maatschappelijke organisaties zich opgeven voor ‘een ton voor een tuin’. De winnaar krijgt uit handen van Karin Bloemen daarna een rijk gevulde tuinton.

Meer informatie over Karins tuintips vind je hier.