,

Stichting Steenbreek partner van Pientere schoolpleinen

Met ‘Pientere Schoolpleinen’ bieden IVN Natuureducatie, Pientere Tuinen en de provincie Utrecht een praktisch digitaal lespakket én twee Pientere Tuinen sensoren voor leerlingen in groep 7. Pientere Schoolpleinen is een leerzame en leuke manier om leerlingen te betrekken bij hun schoolomgeving en het thema klimaatadaptatie.

Steeds meer onderzoeken bevestigen de positieve impact van een groen schoolplein op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van het onderwijs, de klimaatbestendigheid van de omgeving en de biodiversiteit. Een groen schoolplein draagt niet alleen bij aan het welzijn van kinderen, maar helpt ook bij het tegengaan van hitte en het voorkomen van wateroverlast.

Metingen met twee slimme sensoren
De lessenreeks Pientere Schoolpleinen maakt gebruik van sensoren zoals die ook al een jaar in 1.300 tuinen staan verspreid over het land. Een schoolplein wordt zo onderdeel van het grootste ‘citizen science’ project in Nederland. Bij drie scholen, waaronder de Montessorischool basisschool in Rhenen, zijn de sensoren afgelopen schooljaar al getest.

Lees verder