,

Vergroenen dakterras Fongersplaats in Groningen

De Fongersplaats is een groot appartementencomplex midden in de stad Groningen. Het bestaat uit 198 appartementen en heeft een grote gezamenlijke binnentuin met o.a. parkeerplaatsen en een speelveld. Centraal gelegen tussen de appartementen, bevindt zich ook een groot dakterras van +/- 150 vierkante meter.

Het vergroenen van het dakterras Fongersplaats is genomineerd voor de Steenbreektrofee 2023, categorie maatschappelijke initiatieven.

De groencommissie van de VvE Fongersplaats heeft in 2022 het initiatief genomen om dit grote versteende dakterras te vergroenen. Ze hebben GrunnDak benaderd om hen te helpen in de uitvoering. Om tot een goed en gedragen ontwerp te komen, is besloten om een gezamenlijk proces op te starten. Ook is kunstenaar Koos Buist bij het ontwerpproces betrokken. In de loop van het jaar zijn er gezamenlijke sessies georganiseerd om de wensen van de bewoners en de praktische (on)mogelijkheden van de locatie goed scherp te krijgen en gezamenlijke beslissingen te maken over de inrichting en beplanting.

De wensen van de bewoners waren:

  • Bijdragen aan de biodiversiteit (zoveel mogelijk inheemse plantensoorten);
  • Een ‘natuurlijk’ ontwerp (vormen en materiaal);
  • Rekening houden met de functionaliteit van de buitenruimte: begaanbare looppaden;
  • Waar mogelijk hoogteverschil creëren;
  • Een fijne plek om te ‘zijn’: zitplekken

Kunstontwerp met inheemse plantensoorten
Nadat de wensen en (on-)mogelijkheden van de locatie in kaart zijn gebracht, is kunstenaar Koos Buist aan de slag gegaan met het ontwerp. Uitgangspunt van het ontwerp was de voormalige fietsenfabriek (Fongers rijwielen), dat zich vóór de bouw van het appartementencomplex op deze locatie bevond. Samen met de bewoners is vervolgens gekeken naar functionele indeling van de ruimte, de elementenmaterialen en de beplanting. Er is uiteindelijk een grote verscheidenheid aan inheemse plantensoorten gepland, voornamelijk kruiden- en bloemenvegetatie. Veel soorten komen voor op de Waddeneilanden, en een aantal soorten staat op de rode lijst (met bedreigde soorten).

Het dakterras van de Fongersplaats in 2022, vóór het vergroeningsproject en een eerste schets van het ontwerp

In het voorjaar van 2023 is de daktuin aangelegd en momenteel genieten de bewoners van de eerste groei en bloei van de planten. De kunstenaar heeft klimmende structuren gemaakt om hoogte en diepte in de tuin te creëren. De komende jaren zal de tuin volgroeien en ieder seizoen een andere fijne buitenruimte zijn voor de bewoners van de Fongersplaats!

Over de Fongersplaats en VvE
De Fongersplaats bestaat uit 198 woningen, zowel huur- als koopappartementen. Een aantal appartementen heeft een eigen buitenruimte maar het overgrote deel van de buitenruimte midden in de stad is gezamenlijk. De VvE heeft verschillende commissies, waar de groencommissie er een van is. Deze commissie bestaat uit 5 bewoners die zich actief inzetten voor het vergroenen van het complex. Zij zijn in dit project de vertegenwoordigers geweest van de bewoners. Het project is daarnaast meerdere malen aan het bestuur voorgelegd en besproken tijdens de algemene vergadering van de VvE.

Over de kunstenaar
Koos Buist heeft als kunstenaar de missie om op een positieve, visuele en ecologische manier een bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hij richt zich in zijn werk op de ‘alledaagse’ natuur en haar relatie met cultuur. Door samenwerkingen met
wetenschappers, veelal biologen, zoekt hij naar nieuwe perspectieven.

De daktuin na de oplevering, april 2023

Over GrunnDak
GrunnDak legt groene daken aan in Groningen en omgeving. Ze werken zo natuurlijk mogelijk door gebruik te maken van inheemse plantensoorten en alleen in te kopen bij kwekers die geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Grunndak werkt samen met gemeenten, (bouw-)bedrijven en/of groepen bewoners aan het vergroenen van de leefomgeving. Naast groene daken ontwikkelen ze steeds meer andere vormen van klimaatadaptieve maatregelen in de bebouwde omgeving, zoals groene gevels en parkeerplaatsen.