Waarom is je tuin verhard?

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland roept bewoners uit Delft, Den Hoorn, Delfgauw, Schipluiden, Rijswijk Zuid op die een tuin hebben die voor 75% of meer verhard is, mee te doen aan een afstudeeronderzoek van een TU student. De vraag is waarom mensen hun tuin voor een groot deel verhard hebben. De verharding mag bestaan uit tegels, split, vlonders, kunstgras, of stenen.

De student komt naar de tuin en in een half uur tijd worden vragen over de tuin gesteld. Het onderzoek zal voor 7 juli plaatsvinden. Belangstellenden die mee willen doen worden verzocht een email te sturen aan afdelingdelfland@knnv.nl Stuur het adres en telefoonnummer mee.

Beleid ontwikkelen
Nederland is langzaam aan het verstenen. Niet alleen de openbare ruimte maar ook steeds meer tuinen zijn voor een groot deel bestraat of op een andere manier verhard. Terwijl juist groen (beplanting) in onze omgeving allerlei voordelen heeft. Een belangrijk deel van de Nederlandse steden is in eigendom van particulieren: de tuinen. Daarmee hebben tuineigenaren invloed op het aandeel groen dat aanwezig is in de stad. Maar wat maakt nu dat veel tuineigenaren hun tuin voor een groot deel of zelfs helemaal bestraat? Als we dit weten kunnen we gerichter beleid gaan ontwikkelen om groene tuinen te stimuleren.

Voordelen groene tuinen
Groen in tuinen heeft verschillende voordelen! Het werkt als een soort buffer voor regenwater, hierdoor kunnen we beter omgaan met enorme piekbuien (die we door de klimaatverandering steeds vaker zullen krijgen). Het heeft een verkoelend effect, dit maakt het stedelijk gebied op warme dagen een fijnere plek. Beplanting in tuinen draagt bij aan de biodiversiteit. Vogels en andere beestjes vinden er eten, een schuilplek of misschien zelfs een plek om een nestje te bouwen. En uit verschillende onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan onze gezondheid. Het reduceert stress en kan bijdragen aan een sneller herstel als iemand ziek is.

Groene tuinen stimuleren
Verschillende gemeenten en organisaties (zoals Operatie Steenbreek en de Vogelbescherming) zijn al bezig met het stimuleren van groene tuinen. De KNNV is partner van Operatie Steenbreek. Het blijkt echter moeilijk om de tuineigenaren van een grotendeels verharde tuin te bereiken.

Het onderzoek
Met het onderzoek proberen we erachter te komen waarom mensen de tuin voor een groot deel verhard hebben. Als we dit weten kunnen we gerichter communiceren.  Je kunt nog zo veel informatie geven, maar als deze niet aansluit bij de situatie van de mensen dan werkt het niet.

Wat is en doet de KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur. Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt. Elk jaar kent een groot thema. in 2017 is het thema zoek Verbinding met de nabije natuur. Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.