Op 8 juni organiseert Operatie Steenbreek haar kennis- en inspiratiedag. Het programma is rond en u kunt zich hier aanmelden.

De dag vindt plaats bij Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden en bestaat uit twee onderdelen:

 • Ochtendgedeelte: voor de aangesloten gemeenten bij Operatie Steenbreek (enkel voor genodigden)
 • Middaggedeelte: openbaar voor alle geïnteresseerden (hier zijn geen kosten aan verbonden)
 • Aanmelden kan niet meer (we zitten vol)
 • Dagvoorzitter is Joop Spijker van Alterra.

Ochtendgedeelte voor de aangesloten gemeente (inloop 10.00, start 10.30 tot 12.00 uur)

Vragen die centraal komen te staan, zijn:

 • Stand van zaken (toelichting door de voorzitter);
 • Leerervaringen;
 • Activiteiten die plaatsvinden in de gemeenten;
 • Waar is behoefte aan in de ondersteuning, bijv. draaiboeken voor activiteiten, sprekerslijsten, conceptmoties;

Lunch (enkel voor gasten van het ochtendprogramma)

Middaggedeelte voor alle geïnteresseerden, (inloop 12.30, start 13.00 uur)

Sprekers pleanair:

 • 13.00 – 13.05 Welkom door Timo van Tilburg, hoofd afdeling beleid- en planontwikkeling (BPO), van Hoogheemraadschap van Rijnland
 • 13.05- 13.20 Stand van zaken door Wout Veldstra, voorzitter van Operatie Steenbreek;
 • 13.20 – 13.30 Inleiding door Frank Naber, voorzitter van Groei&Bloei, over de Nationale Tuinweek;
 • 13.30 – 14.00 Keynote door omgevingspsycholoog Sjerp de Vries van Alterra. Zijn verhaal zal gaan over effecten van contact met natuur op gezondheid en welzijn;
 • 14.00 – 14.20 Ruud de Ruiter van Intratuin Voorschoten over de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ die op 11 juni landelijk plaatsvindt bij alle Intratuin vestigingen in Nederland en België;
 • 13.20 – 14.45 Michelle de Roo van de gemeente Leiden met tips en adviezen over hoe een tuin ‘groener’ kan worden gemaakt met planten, bomen en parken. Michelle is auteur van The Green City Guidelines.

Workshops (aanvang 15.00 tot 16.15)

 • Wie is de consument, hoe spreek ik deze aan en hoe krijg ik deze in beweging om zijn tuin te vergroenen? Door Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland;
 • Meer biodiversiteit in de tuin door Bert Griffioen van Griffioen Wassenaar en Margareth Hop over: ‘Meer biodiversiteit in de tuin met vaste planten: met aandacht voor functionele en onderhoudsvriendelijke toepassingen’;
 • Wat kan Operatie Steenbreek voor mijn gemeenten betekenen en wat is de rol van INV / KNNV in Operatie Steenbreek met hun acties?;
 • ‘Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust’ door Jean Eigeman, van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO). Bekijk hier de handreiking die recent is gepresenteerd.
 • Borrel / netwerken vanaf 16.15

Facts & Figures

 • Datum: 8 juni
 • Locatie: Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden
 • Routebeschrijving
 • Kosten: géén

Opgeruimd Breda geeft bewoners de kans om hun eigen ideeën in de openbare ruimte uit te voeren. 

Door ruimte te geven aan hun motivatie en initiatiefkracht ontstaan diverse, unieke en aanstekelijke projecten in de buurt. De aanleg van geveltuinen is daar een voorbeeld van.

Omdat de geveltuin in de Openbare ruimte wordt aangelegd gelden er wel een aantal spelregels. Bekijk hier de animatie:

Stadsecologie is een vakdiscipline die zich in de laatste 25 jaar heeft ontwikkeld. Bestudeert een ecoloog natuurlijke ecosystemen, de stadsecoloog richt zich op door de mens gedomineerde ecosystemen, van dorp tot metropool.

De stadsecoloog wil dat de stad ecologisch duurzaam functioneert als een ‘Ecopolis’. Dat wil zeggen de invoer van materialen, energie en water beperken, zoveel mogelijk hergebruiken en afval voorkomen. Momenteel heet dat de gesloten stad: circular cities. Een stadsecoloog wil dat het aangenaam is voor mens en dier en betrekt de menselijke actoren bij deze processen.

Duidelijke spelregels
Veel gemeenten kennen een groenblauwe ecologische stedelijke structuur met duidelijke spelregels, zoals compensatie- en ontsnipperingsplicht of verplicht natuurinclusief ontwikkelen. Om barrières voor dieren op te lossen worden faunapassages toegepast, zoals looprichels onder bruggen, tunneltjes onder de weg of bruggen bovenlangs. Op die manier kunnen diersoorten elkaar ‘vinden’ en wordt uitsterven van soorten voorkomen. Ook spelen deze structuren een rol bij het passeren van soorten als gevolg van de klimaatveranderingen.

Biodiversiteit
Natuurlijk groen vraagt om een ecologisch beheer; continuïteit en maatwerk zijn daarbij cruciaal. Ook daar spelen stadsecologen een belangrijke rol. Na de komst van de Flora- en faunawet in 2002 wordt er veel aandacht besteed aan de inventarisatie van soorten. Daarmee is biodiversiteit in relatie tot duurzaamheid  opgepakt.

Inspelen op verandering
Groen, water en natuur zijn van betekenis voor gezondheid en welbevinden, een aangenaam leefklimaat, sociale ontmoetingen, sport en recreatie, natuurbeleving en milieubesef. Er is een directe relatie tussen ‘groen’ en de waarde van woningen of een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Stadsecologie speelt in op de verankering van deze relaties in het gemeentelijk beleid.

Bron:
Wageningen UR

Op woensdag 25 mei trekt stadsecoloog Dik Vonk voor Steenbreek023 de Haarlemse Transvaalbuurt in om voortuinen te bekijken en te onderzoeken. 

Iedereen met interesse in diervriendelijke en ecologische tuinen of wie inspiratie wil opdoen om zijn of haar tuin te vergroenen, is uitgenodigd om mee te wandelen.

Doel
De voortuinexcursie wordt georganiseerd door Steenbreek023. Steenbreek wil de tuinen in Haarlem vergroenen. Het motto luidt dan ook: ‘tegel eruit, plant er in!’ Een groene tuin vangt het regenwater beter op in de aarde, vergroot de biodiversiteit, brengt verkoeling op warme dagen, is gezonder voor de mens, dier en plant én remt de klimaatverandering.

Boeiend
Door zijn brede kennis van de planten- en dierenwereld en door zijn ruime ervaring in het begeleiden van groepen, weet Dik Vonk altijd te boeien en vliegt anderhalf uur zo voorbij. De wandeling start 25 mei om 19.30 uur bij De Fjord, Paul Krugerkade 6. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie en aanmelden: info@steenbreek023.nl.