13 juni: Kennis- en inspiratiedag Stichting Steenbreek

Op 13 juni vindt in Zwolle bij de provincie Overijssel de inspiratiedag van Stichting Steenbreek plaats. Deze dag is onder andere bedoeld voor de aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen…

Operatie Steenbreek en Entente Florale gaan verder onder Stichting Steenbreek

De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn vanaf 1 januari 2019 officieel samengegaan. De nieuwe organisatie heet vanaf nu Stichting Steenbreek. De besturen van beide stichtingen zijn dit recent met…

8 juni: Kennis- en inspiratiedag Operatie Steenbreek

Op 8 juni organiseert Operatie Steenbreek haar kennis- en inspiratiedag. Het programma is rond en u kunt zich hier aanmelden. De dag vindt plaats bij Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden en bestaat uit twee onderdelen: Ochtendgedeelte:…

In beeld: Breda stimuleert aanleg van geveltuinen

Opgeruimd Breda geeft bewoners de kans om hun eigen ideeën in de openbare ruimte uit te voeren.  Door ruimte te geven aan hun motivatie en initiatiefkracht ontstaan diverse, unieke en aanstekelijke projecten in de buurt. De aanleg van geveltuinen…

Bestaat de ecologische stad? Lessen uit 25 jaar stadsecologie

Stadsecologie is een vakdiscipline die zich in de laatste 25 jaar heeft ontwikkeld. Bestudeert een ecoloog natuurlijke ecosystemen, de stadsecoloog richt zich op door de mens gedomineerde ecosystemen, van dorp tot metropool. De stadsecoloog…

Voortuinexcursie van Steenbreek023 in Transvaalbuurt

Op woensdag 25 mei trekt stadsecoloog Dik Vonk voor Steenbreek023 de Haarlemse Transvaalbuurt in om voortuinen te bekijken en te onderzoeken.  Iedereen met interesse in diervriendelijke en ecologische tuinen of wie inspiratie wil opdoen…