Gemeente Hengelo heeft zich aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening.

Wethouder Marcel Elferink: ‘Wij hopen de inwoners van Hengelo te enthousiasmeren om grind en tegels zoveel mogelijk uit tuinen te verwijderen. Groene tuinen zijn een prachtig gezicht en zorgen voor een goede opname van hemelwater.’
In 2018 gaat de gemeente Hengelo dus aan de slag met acties om bewoners te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin. Daarbij zal ook de hulp worden gevraagd van de groene partners in de stad.

Bron:
Gemeente Hengelo

Verschillende geveltuintjes zijn onlangs aangelegd in de Herestraat in Grijpskerk. Het vergroenen van de straat was een lang gekoesterde wens van dorpsbelangen en de bewoners. De gemeente Zuidhorn is onlangs van start gegaan met Operatie Steenbreek en zocht een goede plek om als gemeente het goede voorbeeld geven.

Als aftrap van Operatie Steenbreek zijn op gemeentegrond geveltuintjes aangelegd. De bewoners hebben zelf alle planten uitgezocht en geplant. Wethouder Henk Bakker hielp een handje mee. De bewoners nemen in de toekomst het onderhoud op zich. Tussen het planten door moest er zaterdagochtend af en toe geschuild worden voor een paar flinke buien. Een natuurverschijnsel waar ook juist Operatie Steenbreek op inspeelt.

Riool
Versteende tuinen en straten zorgen er namelijk voor dat veel schoon regenwater rechtstreeks in het riool verdwijnt. Dit heeft de nodige maatschappelijke kosten tot gevolg. In een groene tuin werkt de bodem als natuurlijke waterbuffer. Daarnaast is een groene tuin niet alleen een stuk mooier in het aanzicht, het is ook nog eens goed voor bijen, vlinders en andere insecten, oftewel de biodiversiteit.

Enthousiaste bewoners
Bewoners van de Herestraat, Miranda Zijlstra en Ineke Bos vinden het erg mooi geworden en zijn heel blij met hun tuintjes. Ook gaven de bewoners aan het erg leuk te vinden om eens iets gezamenlijks met de straat te ondernemen. Zo maakten de kleine tuintjes een boel energie los de afgelopen weken.

Bron:
Gemeente Zuidhorn

Twee jaar na de ondertekening van de klimaatakkoorden van Parijs begint de campagne Hoe Groener Hoe Beter, met zeven stellingen voor de lokale verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De landelijke actiedag van Hoe Groener Hoe Beter is op zaterdag 17 maart 2018.

Groen is een oplossing voor uiteenlopende problemen waar we, vooral in de stedelijke omgeving, steeds meer mee te maken hebben. Problemen die in de toekomst nog groter worden door de toenemende gevolgen van klimaatverandering, verstedelijking en vergrijzing. Vergroening zou een prioriteit moeten zijn in alle ruimtelijke plannen. De praktijk is echter, dat Nederland nog steeds meer verhardt dan vergroent.

Centraal onderwerp
De nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 kunnen daar verandering in brengen. Het is daarom belangrijk dat de groene gemeente een centraal onderwerp wordt in de lokale verkiezingsdebatten met burgers uit de gemeente. Een groene gemeente is goed voor gezondheid en welbevinden, versterkt de biodiversiteit, beperkt de gevolgen van hitte, wateroverlast en droogte en verbetert de luchtkwaliteit.

Initiatiefnemers
Operatie Steenbreek, Entente Florale en Klimaatverbond Nederland hebben het initiatief genomen voor de campagne Hoe Groener Hoe Beter. Groei en Bloei, IVN, KNNV, Achmea, Wageningen Environmental Research (Alterra), Stichting Groenkeur en Stichting Rioned omarmen het initiatief.

Hoe Groener Hoe Beter biedt zeven stellingen en een draaiboek aan voor de lokale verkiezingsdebatten die de komende maanden zullen plaatsvinden. Hoe Groener Hoe Beter roept lokale organisaties op deel te nemen aan de Hoe Groener Hoe Beter-dag op 17 maart 2018. Lokale initiatieven rond vergroening kunnen zich deze dag presenteren en knelpunten rond vergroening aan de orde stellen.

Voor meer informatie:
www.hoegroener-hoebeter.nl
Groen@klimaatverbond.nl

 

Minder stenen in de tuin en meer groen. Met die gedachte doet de gemeente Hoorn mee aan het landelijke initiatief Operatie Steenbreek.

Ook inwoners van Hoorn reageren positief op dit plan. Milja van Rijswijk uit de Risdam heeft symbolisch een eerste plantje in haar tuin gezet, als vervanging voor straatklinkers. Dit deed ze op onlangs samen met wethouder Samir Bashara. Zij is een van de bewoners die aan de gemeente heeft gevraagd mee te doen met Operatie Steenbreek.

Minder overlast bij hoosbuien
Milja van Rijswijk, van het Bewonersoverleg Risdam-Zuid/Nieuwe Steen: ‘Wij willen groenere wijken. Niet alleen de gemeente, maar ook wij als bewoners kunnen daar wat aan doen. Door je tuin groener te maken geef je vogels, insecten en andere dieren de ruimte’. Wethouder Samir Bashara: ‘En ook helpen groenere tuinen om overlast bij hoosbuien tegen te gaan. Het water kan dan makkelijker weg. Stenen houden bovendien meer warmte vast dan groen. Je ziet in wijken met veel steen dat de temperatuur hoger ligt dan in een groene omgeving.’

Start in het voorjaar
De eerste stap is gezet door het contract met Operatie Steenbreek te tekenen en symbolische de eerste stenen te vervangen. Samen met bewoners en de andere samenwerkingspartners, gaat de gemeente in het voorjaar veder met het project.

Bron:
Gemeente Hoorn

Gemeente Leiderdorp gaat met breekijzers in de hand op zoek naar overbodige verharding in het dorp. Operatie Steenbreek moet de gemeente flora- en faunavriendelijk maken, en nodigt inwoners uit om groenere oplossingen te bedenken.

Bij de landelijke actie Operatie Steenbreek vraagt de gemeente Leiderdorp inwoners, ondernemers, instellingen hun tuinen groener te maken. En dat niet alleen, bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over waar in Leiderdorp er overbodige verharding ligt, of verharding die vervangen kan worden door halfverharding zoals grind.

Ontwerpwedstrijd
De gemeente roept haar inwoners dan ook op om met een goed idee te komen. Zij worden dan vervolgens uitgenodigd voor een ontwerpwedstrijd. Inwoners worden gevraagd mee te denken hoe verharde plekken in de Leiderdorp anders kunnen worden ingericht. De ingezonden ontwerpen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit raadsleden. Zij hanteren criteria als originaliteit, gebruiksgenot, afwaterend vermogen en natuurlijk op de gekozen materialen.

Eeuwige roem
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari. De prijs voor het winnende idee is eeuwige roem èn de realisatie van het plan.

Bron:
Leiden TV