De komende 10 jaar gaat de provincie Noord-Brabant de bossen toekomstbestendiger maken.

Dat gebeurt door 60.000 hectare van de 70.000 hectare bos geleidelijk te vernieuwen. Daarnaast wordt de komende tien jaar 13.000 hectare nieuw bos aangelegd. Achtduizend hectare binnen het bestaande Natuurnetwerk Brabant, en maximaal 5.000 hectare daarbuiten. Dit staat in de Brabantse Bossen strategie, die recent door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Een groot deel van de Brabantse bossen is eenzijdig. Het bestaat uit eenzelfde soort bomen, van ongeveer dezelfde leeftijd. De toestand van deze bossen is matig tot slecht. Gedeputeerde Rik Grashoff (Natuur, Water en Milieu): “Dat is een groot probleem. Bossen zijn onze belangrijkste bron van biodiversiteit. Bossen houden water vast en spelen ook een grote rol in de vastlegging van CO2 en stikstof. Daarnaast zijn de bossen voor ons als Brabanders een belangrijk gebied voor recreatie, zorgen ze voor schone lucht en verkoeling in hete zomers. En hoe diverser het bos is, hoe beter al deze functies worden vervuld. Hout als bouwmateriaal is ook een duurzaam alternatief voor veel toepassingen van beton en staal. Meer en vitaler bos is dus van groot belang.”

Levensduur
Door de bossen robuuster te maken (meer soorten, struiken, verschillende groottes en op veel plekken) ontstaat een gevarieerd bos met bomen met verschillende levensduur, dat zichzelf daardoor steeds kan vernieuwen.

Er is veel animo voor de aanleg van nieuwe bossen en de aanplant van bomen. Er zijn bedrijven, vermogende particulieren en burgerinitiatieven die zoeken naar projecten, zoals nieuwe bossen, waar direct en zichtbaar in geïnvesteerd kan worden als onderdeel van een duurzaamheidsstrategie, imago of maatschappelijke betrokkenheid.

Economische impuls
Voor de extra bosaanplant binnen het natuurnetwerk staat biodiversiteit voorop. In de opgave daar buiten staat vooral de verbinding van ecologie en economie centraal: agroforestry, voedselbossen, verbinding met recreatieve functies en wonen en houtproductie. Grashoff: “Bij voedselbossen gaat het om het oogsten van bosvruchten maar ook om de kweek van paddenstoelen en bosbeweiding met vee. De opkomst van voedselbosbouw is een economische impuls voor landbouw, natuur en recreatie en sluit goed aan bij de Green Deal Voedselbossen uit 2017. Dit willen wij krachtig ondersteunen.”

Bron:
Provincie Noord-Brabant

Welke maatregelen helpen in jouw wijk tegen wateroverlast, hitte of droogte? En wat kosten die maatregelen? De Toolbox Klimaatbestendige Stad is een ontwerptool die je daar inzicht in kan geven. Maar hoe gebruik je deze toolbox precies? Kom naar de training op 18 februari 2020 in Den Bosch.

De training duurt drie uur. In de training krijg je informatie over de Toolbox Klimaatbestendige Stad: hoe is deze opgebouwd en welke modellen zijn er gebruikt? Er worden voorbeelden gegeven van hoe de toolbox al gebruikt wordt. En je leert hoe je de toolbox zelf kunt gebruiken. Het is daarom ook de bedoeling dat je je eigen laptop of tablet meeneemt. Je kunt ook een eigen project meenemen om de toolbox daarop toe te passen.

Wat kun je met de toolbox?
Ga je een gebied ontwikkelen of opnieuw inrichten? Dan kun je daarbij de Toolbox Klimaatbestendige Stad gebruiken om te verkennen welke maatregelen geschikt zijn om het gebied klimaatadaptief in te richten. Met deze toolbox krijg je in beeld welke maatregelen allemaal mogelijk zijn en wat voor effect de verschillende maatregelen hebben. De toolbox laat niet alleen het effect zien per maatregel, maar ook de effecten als je maatregelen met elkaar combineert. Daarnaast geeft hij een globale schatting van aanleg- en beheerkosten van verschillende maatregelen. Je kunt de toolbox individueel gebruiken, maar bijvoorbeeld ook in interactieve bijeenkomsten met gemeenten, waterschappen en bijvoorbeeld bewoners. De Toolbox is recent vernieuwd.

Aanmelden en meer informatie
De training is van 13.00 tot 16.00 uur bij Waterschap Aa en Maas in Den Bosch. Wil je je aanmelden voor de training? Dan kan dat via deze link. Meer informatie over de Toolbox Klimaatbestendige Stad vind je op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Bron:
Provincie Noord-Brabant

Afgelopen zomer hebben alle Nederlandse gemeenten een scholenkaart ontvangen waarop te zien is in welke mate het schoolplein en de directe omgeving daarvan zijn versteend en er dus meer behoefte aan groen is.

Cobra groeninzicht heeft voor Stichting Nationale Boomfeestdag deze analyse gemaakt. Nu heeft de stichting, partner van Stichting Steenbreek, alle colleges in Nederland een factsheet gestuurd waarop te zien is hoe het is gesteld met de verstening op de schoolpleinen van hun basisscholen. De positieve argumenten van een groen schoolplein worden gecommuniceerd om zo gemeenten en basisscholen te enthousiasmeren schoolpleinen te ‘ontstenen’ en groener te maken.

Klimaatdoelen
De oproep die de Boomfeestdag aan de colleges doet, is om tijdens de viering van de Nationale Boomfeestdag, die op woensdag 18 maart plaatsvindt, bomen op en rond de basisscholen te planten. Want, is de redenatie, bomen zijn niet alleen airco’s of zuiveren de lucht en vangen fijnstof af, maar ze geven ons ook energie. Vandaar dat het thema van de Nationale Boomfeestdag voor dit jaar ‘Bomen geven Energie!’ is. Een ander belangrijk motief om meer bomen te planten is, is dat gemeenten daarmee ook Klimaatdoelen-2020 ondersteunen. Is de gemeente lid van Stichting Steenbreek, dan geeft dit ook hieraan expliciet invulling.

Nationaal Boomplantrecord
Als de gemeente en of basisschool meedoet aan de vergroening op 18 maart, steunt het tegelijkertijd het Nationaal Boomplantrecord: het doel is namelijk om samen, ook met inwoners en ondernemers, op woensdag 18 maart 500.000 bomen te planten. Doe dus mee en meld u aan via boomfeestdag.nl/doemee.

Benieuwd naar hoe de basisscholen in uw gemeente er exact voorstaan? Ga dan naar boomfeestdag.nl/groenfactor. Via deze interactieve tool kunt u de scholen in uw gemeente beter bekijken.