Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019

Welke bouwer, ontwerper of ontwikkelaar brengt met zijn project het meeste leven in de stad? In het kader van de nieuwe Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen zijn Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging op zoek naar de meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- en renovatieprojecten van Nederland. Projecten, die aantoonbaar rekening houden met de behoeften van alle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier.

Nederland is nog lang niet uitgebouwd. Integendeel: de vraag naar nieuwe woon- en werklocaties neemt alleen maar toe. In elke stad vinden dan ook talloze bouwprojecten plaats, van klein tot groot en van nieuwbouw en renovatie tot herontwikkeling en transformatie. Vanzelfsprekend krijgen duurzaamheid en energieverbruik daarbij volop de aandacht. Maar dat er, naast de mens voor wie het project uiteindelijk bestemd is, ook voldoende oog is voor de dieren in de naaste omgeving ervan, is niet altijd even vanzelfsprekend.

Voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 zijn de initiatiefnemers op zoek naar inspirerende natuurinclusieve bouwprojecten.

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Investeren in groene kwaliteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Juist dankzij deze bevolkingsgroepen komen steden en dorpen pas écht tot leven.

Gezocht: trendsetters
Steeds meer bouwers, ontwerpers en ontwikkelaars zijn doordrongen van de meerwaarde van een natuurinclusieve benadering voor hun project en geven daar op de meest uiteenlopende wijze vorm en inhoud aan. Dankzij deze trendsetters is er een toenemend aantal goede voorbeelden van natuurinclusief bouwen beschikbaar, waar groen en biodiversiteit hand in hand gaan met duurzame stedelijke ontwikkeling. Met ondersteuning van de provincie Noord Brabant zetten Vogelbescherming en Zoogdiervereniging graag de schijnwerpers op deze goede voorbeelden.

Voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 zijn de initiatiefnemers op zoek naar inspirerende natuurinclusieve bouwprojecten. Projecten bijvoorbeeld, waarbij de kwaliteit van het groen in de naaste omgeving al vanaf de tekentafel is meegenomen. Waar niet alleen de toekomstige menselijke gebruikers, maar ook stadsvogels en vleermuizen van voldoende leefruimte zijn voorzien. Of projecten waarbij in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en bewoners voor de meest optimale, natuurvriendelijke inrichting van de openbare ruimte is gekozen. Welke professional geeft kortom het beste voorbeeld van natuurinclusief bouwen en ontwerpen in de praktijk? Wie heeft met zijn of haar project aantoonbaar het meeste leven in de stad gebracht?

Aanmelden
Heeft u zelf een bouwproject dat uitblinkt in natuurinclusiviteit? Ding dan mee naar de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019, en meld uw project aan via dit aanmeldformulier. De inschrijving is geopend tot en met vrijdag 27 september 2019. Kent u een mooi project in uw omgeving dat we echt niet zouden mogen missen? Deel dan vooral deze pagina met de betrokken partijen.

Beoordeling en uitreiking
De ingezonden projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury met expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling en stadsnatuur. De criteria waarop beoordeeld wordt en een toelichting hierop zijn opgenomen in het aanmeldformulier.

De uitreiking van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 vindt eind dit jaar plaats in ’s Hertogenbosch. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Foto:
Vogelbescherming Nederland