Vind hier updates over evenementen zoals kennisdagen en regiobijeenkomsten. Bekijk ook de kalender voor een volledig overzicht van verwachte activiteiten.

Kennisbijeenkomst Natuurinclusieve en Hittebestendige Stad | 13 juni

De leefbaarheid van steden wereldwijd wordt bedreigd door de voorspelde toename van hittegolven en het ontbreken van een duidelijk overzicht van waar actie moet worden ondernomen om dit aan te pakken. Hittestress schaadt vitale stedelijke functies,…

Schrijf je op tijd in voor de Steenbreektrofee 2023!

De jury van de Steenbreektrofee is nog op zoek naar innovatieve projecten die bijdragen aan de vergroening van onze leefomgeving. Met deze verkiezing doet Stichting Steenbreek een oproep om creatieve oplossingen te delen, te laten groeien en…
,

Publiciteit en bewustwording belangrijke impulsen voor winnaars Steenbreektrofee

Stichting Steenbreek organiseert ook dit jaar weer de verkiezing van de Steenbreektrofee. Het gaat om projecten waarbij duurzaam wordt vergroend en die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, klimaatbestendigheid en leefomgevingskwaliteit.…

Lancering Pientere Tuinen bij de Rabobank Utrecht

Pientere Tuinen, het grootste participatieproject van Nederland, ging donderdag 6 april 2023 officieel van start. Het doel van het project is om met vijfduizend meetpunten in privétuinen van bestaande en nieuwe woningen data te verzamelen en…

Kennisdag 16 mei: verbetering biodiversiteit begint langs de weg

De bermen langs onze wegen zijn onmisbare ecologische verbindingszones in de natuur. De potentie ervan voor verrijking van de biodiversiteit is enorm, laat recent onderzoek van de WUR zien, mede naar aanleiding van Kamervragen in oktober vorig…

Inspiratiewebinar betrekken van bewoners bij de vergroeningsopgave (4 april)

De organisaties achter het Manifest ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’ organiseren een Inspiratiewebinar over het betrekken van bewoners bij de vergroeningsopgave. Dit Webinar vindt plaats op dinsdag 4 april van 15:30 tot…