Dit was Maai Mei Niet 2023

Maai Mei Niet 2023 heeft enorm veel belangstelling gekregen en het is fantastisch om te zien hoeveel mensen hebben deelgenomen. Door je gazon niet te maaien in de maand mei, hebben we prachtige bloemen kunnen verwelkomen die voedsel bieden aan bijen, vlinders en andere insecten.

Maar liefst 840.000 vierkante meter aan gazons heeft zich aangemeld voor deze actie. De deelnemers hebben begin juni de bloemen geteld en op basis daarvan is er een persoonlijke nectarscore per gazon berekend. In totaal zijn er meer dan 11.000 bloemen geteld in de telvakken van 1 vierkante meter. Een indrukwekkende prestatie. Naast tuinbezitters deden er zeker 22 gemeenten officieel mee met de campagne, die hiermee hun inwoners betrokken en informeerden over hun eigen (ecologisch) maaibeleid.

Gemiddeld is er een productie van 30 milligram per vierkante meter gerealiseerd. Als we dat bij elkaar optellen, heeft dit voedsel gegeven aan meer dan 2,5 miljoen honingbijen! Omdat de meeste wilde bijen kleiner zijn dan honingbijen en dus ook hebben geprofiteerd van dit voedselaanbod, ligt dit aantal zelfs veel hoger.

De Paardenbloem is dit jaar opnieuw de nectarkampioen. Een prachtige bloem om te zien en een geweldige bron van voedsel voor onze bestuivende insecten.

De top 10 planten qua nectarproductie was in 2023:

  1. Paardenbloem
  2. Kruipend Zenegroen
  3. Hondsdraf
  4. Witte klaver
  5. Gewone margriet
  6. Gewoon biggenkruid
  7. Knoopkruid
  8. Madeliefje
  9. Gewone brunel
  10. Kruipende boterbloem

We hopen dat de campagne mensen weer inspireerde om aandacht te hebben voor onze biodiversiteit en het behoud van belangrijke insecten zoals bestuivers, maar ook om de natuur meer haar gang te laten gaan. Als je jaar na jaar blijft meedoen en het gemaaid gras afvoert, zal je gazon steeds bloemrijker worden. En dat hoeft niet alleen in mei.

Tot volgend jaar, hou maaimeiniet.nl in de gaten.

Maai Mei Niet is een initiatief van Stichting Steenbreek, de Bijenstichting, Flora van Nederland, Velt en EW Magazine