Pientere Tuinen inclusief de Steenbreek Atlas

Het project Pientere Tuinen, waarvan Stichting Steenbreek één van de partners is, is op 6 april 2023 gestart met de eerste 1.000 deelnemers. Sindsdien hebben we veel enthousiaste en positieve reacties gehad en veel aanmeldingen om ook mee te doen. Samen met Steenbreekdeelnemers willen we graag de volgende stap zetten en daarom kunnen we nu een uniek aanbod doen.

Doe met 25 tuinbezitters in jouw gemeente of provincie mee aan Pientere Tuinen (www.pienteretuinen.nl) en krijg als Steenbreekgemeente of -partner gedurende de projectperiode (tot maart 2026) gratis toegang tot extra functionaliteiten van de Steenbreek Atlas van Cobra Groeninzicht. De gedetailleerdere extra informatie biedt je nog meer mogelijkheden om het datagedreven klimaat- en groenbeleid van jouw gemeente of provincie vorm te geven. Het doel van Pientere Tuinen is om 10% meer groene tuinen in Nederland te bewerkstelligen.

Over de Steenbreek Atlas
Als deelnemer van Steenbreek krijg je al toegang tot de basisversie van de Steenbreek Atlas met informatie op wijkniveau. Door mee te doen met Pientere Tuinen krijg je gratis toegang tot veel meer en gedetailleerdere informatie. Daarmee wordt het maken van beleid voor jouw klimaatopgaven (hittestress, verdroging, wateroverlast) een stuk effectiever. Je pakt jouw klimaatagenda op een geïntegreerde manier aan en kunt de maatregelen richten op die locaties waar het effect het grootst is. Bovendien worden alle data die met het project Pientere Tuinen worden verzameld ook opgenomen in de Steenbreek Atlas. Zo koppel je participatie aan beleid.

Schermafbeelding Steenbreekatlas

De combinatie van Pientere Tuinen, met een focus op participatie, vergroening en onderzoek en de Steenbreek Atlas bied je een samenhangende, maar eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing waaraan alle grote thema’s gekoppeld zijn: klimaat, groen, biodiversiteit, hittestress, verdroging en gezondheid. Doe als provincie of gemeente ook mee en profiteer als deelnemer van Steenbreek van de extra voordelen. De minimale afname is 15 pakketten á € 400,–, bij afname van 25 pakketten profiteer je van het unieke aanbod. Zo kun je eenvoudig jouw inwoners betrekken en tot actie laten komen. En met de Steenbreek Atlas heb je een instrument voor effectief beleid en concrete maatregelen. Een win-win.

Lees meer over de updates van de Steenbreek Atla en het webinar op 6 juli 2023.

Over het “Citizen science” project Pientere Tuinen
Pientere Tuinen is het grootste “citizen science” project in Nederland waarbinnen verschillende doelstellingen worden verbonden. Tuinbezitters in jouw gemeente of provincie krijgen een bodemsensor die drie jaar lang de temperatuur en het vochtgehalte meet. Ze zien de resultaten zichtbaar in hun persoonlijk dashboard en krijgen zowel online als via workshops advies en informatie over het vergroenen van de tuin.

De data van de sensoren worden (samen met andere databronnen) gebruikt voor twee landelijk onderzoeksprogramma’s. Samen met RIVM wordt gekeken naar factoren die van invloed zijn op hittestress, verdroging en wateroverlast. Van Hall Larenstein University of Applied Science doet daarnaast onderzoek naar gedragsfactoren die vergroening beïnvloeden en positieve interventiestrategieën die helpen vergroening te stimuleren.

Daarnaast leer jij als gemeente of provincie binnen de community van andere deelnemers aan Pientere Tuinen over structurele, duurzame vergroening van buurten/wijken, sámen met jouw inwoners onder andere van de onderzoeksprogramma’s en andere projectpartners.

Kortom, we meten, onderzoeken, leren en zorgen voor een grotere bewustwording ten aanzien van het belang van een groene tuin.

Schermafbeelding van het persoonlijke dashboard van jouw tuinbezitters ‘Mijn Pientere Tuin’

Ben je geïnteresseerd?
Neem even contact op via het info formulier.