Meer groen – hoger IQ

Meer stedelijk groen is geassocieerd met een hogere intelligentie en minder gedragsproblemen bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de UHasselt en de UGent, op basis van gegevens van het Oost-Vlaams meerlingenregister.

Bij stadskinderen die opgroeien in een woonomgeving met weinig groen, is een verschuiving gezien in intelligentie waardoor er meer kinderen zijn met een lager IQ dan in een groene leefomgeving. Het onderzoeksproject van Universiteit Hasselt en Universiteit Gent onderzocht het belang van een groene leefomgeving op intelligentie en gedrag. Daarvoor maakten de onderzoekers gebruik van IQ-metingen bij meer dan 700 Oost-Vlaamse tweelingen. Deze werden in de jaren ’90 afgenomen bij tweelingen tussen de 8 en 15 jaar binnen het Oost-Vlaams Meerlingenregister. Een groot deel van de ouders vulden bovendien ook nog een uitgebreide vragenlijst in over de gedragsbeschrijving van hun kinderen.

Meer groen – hoger IQ
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bij stadskinderen, meer groen rondom de woning geassocieerd kan worden met een hoger IQ. Meer specifiek betekent dit dat 3.3% meer groen in een straat van 3 km rondom de woning in verband staat met een stijging van 2.6 punten in totaal IQ. Daarnaast bleek ook dat in de stad meer groen in verband staat met een vermindering van gedragsproblemen zoals concentratie- en agressieproblemen.

Bekijk hier de volledige studie.