Symposium Bodem en Natuur

Natuurherstel op voormalige landbouwgrond: nieuwe inzichten, essentiële kennis en praktijkervaringen. Op 12 december 2019 vindt op Van Hall Larenstein in Velp het symposium Bodem en Natuur plaats als afsluiting van het KCNL-project Bodemvriendelijke Natuurontwikkeling.

Kennisplatform
In Nederland wordt veel ‘nieuwe natuur’ gerealiseerd op voormalige landbouwgrond. Die grond is vaak te voedselrijk voor natuurontwikkeling. Het afgraven van de meest voedselrijke laag biedt een oplossing, maar is kostbaar en brengt niet altijd het gewenste resultaat. Provincie Gelderland en hogeschool Van Hall Larenstein namen het initiatief tot een kennisplatform met een aantal partners. Doel van dit Kennisplatform Bodem en Natuur was nieuwe inzichten, essentiële kennis en praktijkervaringen te delen over natuurherstel op voormalige landbouwgrond, met een bijzondere aandacht voor de bodem. De uitvoering van het project lag in handen van het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Van Hall Larenstein, in samenwerking met het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (O+BN), het Nutriënten Management Instituut (NMI), Sival Bodem en Natuur Advies, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Helicon opleidingen.  

Projectresultaten en praktijkervaringen
Tijdens het symposium zullen partners en studenten projectresultaten en actuele praktijkervaringen presenteren en zal een forumdiscussie plaatsvinden. In workshops kunt u zelf in gesprek over de projectresultaten. Wij nodigen u van harte uit om het symposium bij te wonen.

Aanmelden
Aanmelding kan tot en met 8 december via de button onderaan deze pagina. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Hans van der Dool via hans.vanderdool@hvhl.nl of telefonisch op 026 369 57 17.

Programma