Verslag Netwerkbijeenkomst Utrechtse gemeenten: ‘Groen in de gebouwde omgeving’ 

In het Huis van de Provincie in Utrecht hield de provincie Utrecht in samenwerking met Stichting Steenbreek op dinsdag 13 september een netwerkbijeenkomst met als thema ‘Groen in de gebouwde omgeving’. Het doel van de bijeenkomst was om concreet te krijgen waar de Utrechtse gemeenten mee bezig zijn, waar ze tegen aanlopen, en welke acties de provincie en/of Stichting Steenbreek op kunnen pakken.                            

Beide partijen willen gemeenten graag ondersteunen bij het zetten van de volgende stap richting een groene leefomgeving.

Verslag van de ochtend

Opening  
Moderator Hans Gommer heette de deelnemers van diverse gemeenten welkom en vroeg hen als opwarmer naar het groengehalte in hun eigen tuin of balkon.
De aanwezigen kregen gele en groene kaarten die gedurende de ochtend ingevuld konden worden aan de hand van onderstaande vragen:

Met welke groene onderwerpen ben je bezig of wil je in de toekomst oppakken?”

Welke onderwerpen, ondersteuning en acties ten aanzien van groen in de gebouwde omgeving zou je graag staan op de agenda van de provincie en Stichting Steenbreek willen zien staan?”

Samen voor Natuur
Mirjam Vijfhuize en David van der Veen, projectleiders Samen voor Natuur bij de Provincie Utrecht lichten de werkzaamheden van de provincie toe. Sinds mei 2021 heeft de provincie met Samen voor Natuur een aanpak die de biodiversiteit in de gebouwde omgeving wil bevorderen. We zijn toen begonnen met een nulmeting in het kader van de Groene Stad Challenge van de stand van zaken op het gebied van groen in alle wijken. Bij Samen voor Natuur wordt op dit moment hard gewerkt aan onder andere Soortenmanagementplannen, natuurinclusief bouwen, en de subsidie KlimaatGroenGezond.

Stichting Steenbreek
Dominique van de Kamp, projectmanager van Stichting Steenbreek, vertelde over de missie van de stichting om de trend van verstening te stoppen in zowel publieke als private ruimte en de leefomgeving duurzaam vergroenen. Ook lichtte ze het Behoefteonderzoek 2022 toe waar uit bleek dat voor veel gemeenten budget en capaciteit een sta-in-de-weg voor het realiseren van de groenambities.

Steenbreek Atlas
Judith van Hees, specialist GIS & GEO-informatie van Cobra Groeninzicht, sloot aan en legde uit hoe de onlangs ‘gepubliceerde’ Steenbreek Atlas werkt. Anders dan de Groene Stad Challenge biedt de Atlas een filterfunctie voor verschillende datasets, en is de 3-30-300 kaart hierin opgenomen.

Deelsessies
Het tweede deel van de ochtend was gereserveerd voor deelsessies waarbij de deelnemers in groepen zich bogen over groenambities van gemeenten in stedelijk gebied, het inrichten van groenbeheer zodat het biodivers wordt, hoe bewoners bij groen te betrekken (participatie) en natuurinclusief bouwen. De opbrengst hiervan werd meegenomen in de afsluitende plenaire sessie.

Plenaire afsluiting
Om een beeld te krijgen van de opbrengst van de ochtend werden eerst de resultaten uit de deelsessies toegelicht. Daarna werd deze opbrengst gecombineerd met de ingevulde groene en gele kaarten, en reacties uit de zaal, om te achterhalen welke zaken de provincie en Stichting Steenbreek kunnen gaan oppakken in de toekomst.

De aanwezigen worden van bedankt voor hun actieve deelname. Tijdens de afsluitende lunch werd nog doorgepraat over de besproken thema’s.