Op woensdag 21 september organiseerden Gemeente Krimpen aan den IJssel, Entente Florale en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag, met als thema ‘Met groen en blauw naar klimaatbestendige gemeenten’.

De bevindingen van die dag hebben we gisteren gedeeld via een brief met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, HHSK, Provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, ANWB, Staatsbosbeheer, IPO, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Deltacommissaris W. Kuijken, Tweede Kamer der Staten-Generaal en de DMCR. Naar de brief.

Ongeveer vier jaar geleden werd voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek bij Alterra / Wageningen UR betrokken bij een discussie over de gevolgen van verstening in de stad. Toen ontstond het idee dat er echt wat moest gebeuren in de bewustwording van de problematiek en stichting Operatie Steenbreek werd een feit. Met een landelijke aftrap op 28 januari 2015 is Steenbreek met 5 gemeenten gestart met als belangrijkste doel burgers te enthousiasmeren om hun tuin en/of daken te vergroenen. Zo dragen burgers zelf bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Bovendien zorgt groen in de buurt voor verkoeling, waterberging en biedt het een leefgebied voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten.

Om gemeenten te faciliteren heeft de stichting materiaal beschikbaar en zorgen zij voor het delen van kennis tijdens diverse bijeenkomsten. “Ik ben echt blij dat we nu met bijna 60 deelnemende gemeenten samenwerken”, aldus Veldstra. Deze gemeenten organiseren lokale activiteiten om inwoners te wijzen op de voordelen van groen. En gelijktijdig wordt vanuit een voorbeeldfunctie van de gemeente de openbare ruimte ook waar mogelijk aangepast. Meer en meer wordt lokaal maar ook door Operatie Steenbreek zelf een verbinding gelegd met het bedrijfsleven. Want samen kom je gewoon verder.

Groen bedrijfsleven versus Operatie Steenbreek Krimpen aan de IJssel
Het initiatief voor deelname aan Operatie Steenbreek in Krimpen aan den IJssel werd in 2016 gelegd door Jacqueline Veltman, eigenaar van tuinontwerp- en adviesbureau Projecten in het groen. In eerste instantie kwam het plan bij de gemeente in de kast te liggen, maar in april dit jaar werd toch gestart. Heel enthousiast werd een werkgroep opgericht. Dit was nog best een zoektocht om de juiste mensen bij elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Met als gezamenlijk doel: alle voortuinen blijvend groen en bewustwording van regenwaterproblematiek. Om bedrijven te enthousiasmeren wordt wel vaak gekeken naar een verdienmodel. Wanneer je de visie vertaalt naar de lange termijn en bedenkt dat met maatschappelijk verantwoord ondernemen imagoverbetering is te realiseren, dan komt het met het verdienmodel wel goed is de ervaring. Samen met de gemeente is bedacht om vooralsnog te kiezen voor actiegebieden bij herbestratingsprojecten. Op 11 oktober wordt de eerste informatieavond voor omwonenden georganiseerd en op 28 oktober staat de eerste actiedag gepland.

Succesverhaal gemeente Laarbeek
De kersverse groenste gemeente van Europa presenteert de Laarbeek-methode: échte samenwerking tussen gemeente & inwoners en af en toe de grenzen opzoeken. Michel Brands, beleidsmedewerker groen bij gemeente Laarbeek vertelt dat samenwerking met plaatselijke organisaties, inwoners en bedrijven al lang in de genen zit. Gezamenlijk zijn al speeltuinen in de buurt gerealiseerd, aanplant rotondes met buurtbewoners, natuurmonitoring door IVN en is Operatie Steenbreek in uitvoering bij de groenondernemers neergelegd. Dirk-Jan Spierings, eigenaar van ontwerpbureau voor tuinen Le Jardin is enthousiast. “Samen met zo’n 20 hoveniers uit de regio werken wij hier graag aan mee en bedenken we samen met de gemeente acties. Wij voeren uit en gemeente en waterschap faciliteren ons door middel van publiciteit en de aankoop van planten”, aldus Spierings. Daarmee krijgen wij als bedrijven veel gratis reclame en daar zijn we blij mee. Tot op heden is de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ georganiseerd en de Laarbeekse Groenstrijd waarbij inwoners hun zelf ontworpen voortuin kunnen winnen. Binnen Laarbeek is bewust geen werkgroep opgericht en geen voorbedacht plan geschreven. We kijken gewoon stap voor stap wat we samen met het bedrijfsleven kunnen organiseren en het project loopt gewoon. En ondertussen staan we als gemeente zelf ook niet stil en hebben we onderzocht waar we zelf nog kunnen ontharden.

Het bewustzijn en het belang van een groene tuin begint te leven in Nederland maar we zijn er nog niet. Deelnemers aan de workshop zien het belang van een goede communicatie richting burgers en bedrijfsleven in. Gezamenlijk moeten we nog veel informeren, vertellen, ervaringen delen, afstemmen en vooral ook heel veel doen om de verharding tegen te gaan.

Zo’n 50 vertegenwoordigers vanuit overheid, milieufederaties, IVN en groen bedrijfsleven namen deel aan deze workshop tijdens de Nationale Groendag op 20 september. Heeft u de workshop gemist? Bekijk dan hier de presentaties van Krimpen aan den IJssel en Laarbeek.

Krimpen aan den IJssel
Op de Nationale Groendag tekende wethouder Oosterwijk en voorzitter Wout Veldstra de samenwerkingsovereenkomst met Operatie Steenbreek.

Over Nationale Groendag
Nationale Groendag 2017 werd georganiseerd door:
Entente Florale Nederland, Operatie Steenbreek en gemeente Krimpen aan den IJssel

 

Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en ambassadeur van Operatie Steenbreek, heeft op de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel bekendgemaakt dat Leeuwarden de Steenbreektrofee heeft gewonnen.

In totaal waren er zeven gemeenten genomineerd voor de trofee: Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht.

Winnaar
Leeuwarden is een van de icoongemeenten van Operatie Steenbreek en is al vanaf het eerste uur aangesloten. De jury vond de participatie met de buurtbewoners heel sterk. Isabelle Diks: ‘Leeuwarden heeft dit jaar een aantal leuke acties georganiseerd die heel laagdrempelig zijn en niet te belerend, waardoor de boodschap van Steenbreek op een effectieve manier wordt overgebracht. Een ander pluspunt is dat er een hele brede coalitie van diverse organisaties is opgezet, van onderwijs tot waterschap, waardoor Steenbreek heel breed wordt weggezet en beleidsmatig goed is verankerd.’

Aanmoedigingsprijs
Er kan er maar een de winnaar zijn, maar de jury was zeer te spreken over de inzending van de gemeenten Alphen aan den Rijn en besloot haar de aanmoedigingsprijs te geven. Juryvoorzitter Wout Veldstra: ‘Alphen is eind vorig jaar aangesloten en zij hebben met hun acties een vliegende start van gemaakt. Een van de pluspunten was de communicatie. Heel breed en doelgericht hebben de bewoners van Alphen kennis kunnen nemen van Steenbreek.’

Prijs
De gemeente Leeuwarden neemt van de gemeente Den Haag, de winnaar uit 2016, de wisseltrofee over. Daarnaast komt in magazine Vitale Groene Stad een uitgebreid artikel te staan over de Steenbreek acties in Leeuwarden en Alphen aan den Rijn.

Jury
De jury bestond, onder leiding van voorzitter Wout Veldstra, uit:
– Stefan Vreugdenhil, senior beleidsmedewerker bij de Vogelbescherming;
– Rik Eweg, lector aan Van Hall Larenstein;
– Linda IJmker, projectleider IVN Gelderland en Operatie Steenbreek.

Krimpen aan den IJssel
Vandaag sloot ook de gemeente Krimpen aan den IJssel aan bij Operatie Steenbreek. Wethouder Marco Oosterwijk en voorzitter Wout Veldstra tekenden beiden op de Nationale Groendag de overeenkomst. In totaal zijn er nu 53 gemeenten bij Operatie Steenbreek aangesloten.

Op zaterdag 16 september zijn de winnaars van de tuinmetamorfosewedstrijd Leidschendam-Voorburg in het zonnetje gezet door de lokale afdeling van Groei en Bloei.

De winnaars, Matthijs en Uub Willemse-Jacobson, raakten geïnspireerd na de schets-je-eigen-tuin workshop die de gemeente dit voorjaar organiseerde. De winnaars hebben volgens de jury “ in korte tijd hun tuin van een saaie steenvlakte omgetoverd tot een groen paradijs waarin het heerlijk vertoeven is voor mens en dier”. Voorzitter Jan Blokland van Groei en Bloei Leidschendam was verheugd dat de bewoners goed hebben nagedacht over hun plantkeuze en daarbij rekening hebben gehouden met de groeiwensen van de verschillende planten.  “Hierdoor mag je verwachten dat er een weelderige begroeiing gaat ontstaan”, aldus Blokland. De tuin is verrijkt met eetbare planten, moestuinbakken en een compost- en wormentoren. Ook is rekening gehouden met wateropvang en waterberging, wat van belang is bij een heftige regenbui. Door de nieuwe, natuurlijke inrichting is de tuin in staat om de gevolgen van de klimaatverandering goed op te vangen.

Voor de metamorfose

Na de metamorfose

Op zaterdag 23 september organiseert Operatie Steenbreek Leeuwarden in samenwerking met Groei en Bloei en Wijkpanel Tjerkhiddes/Cambuursterhoek  een “Tegel eruit, fruitstruik erin” actie in de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek. Wie tussen 12.00 uur en 16.00 uur een tegel inlevert bij de Operatie Steenbreek-stand krijgt er een fruitstruik voor terug.

Op zaterdagmiddag kunnen bewoners de Steenbrekers aan de deur verwachten. Gewapend met kruiwagens en een schep komen zij hen een fruitstruik aanbieden in ruil voor een tegel uit de tuin. Samen gaan de initiatiefnemers de strijd aan tegen verstening in de wijk.

Datum/tijd: zaterdag 23 september van 12.00 tot 16.00 uur. Locatie:  Buurthuis Tjerkhiddes, Tjerk Hiddesstraat 52, Leeuwarden.

Operatie Steenbreek  Leeuwarden is één van de 51 gemeenten die met Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Hierdoor kan het water namelijk niet goed wegstromen en krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. De biodiversiteit gaat erop achteruit en het zorgt voor hittestress. Uit onderzoek van de gemeente Leeuwarden blijkt dat de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek voor 77% uit verhard oppervlakte bestaat! Zie onderstaande afbeelding. Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Van Hall Larenstein, de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.