De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) heeft zich onlangs aangesloten bij Operatie Steenbreek. De doelstellingen van de NTs sluiten naadloos aan bij die van Operatie Steenbreek. Beide organisaties streven immers naar een zo groen mogelijke leefomgeving met kwaliteit.

De Nederlandse Tuinenstichting zet zich sinds haar oprichting in 1980 in voor de  instandhouding van bestaand waardevol groen en stimuleert onder meer met haar  project “​Sociaal Tuinieren​”, ​ook “nieuw” groen.  ‘Ons project Sociaal Tuinieren heeft tot doel dat tuinen die destijds onderdeel van het  ontwerp van de wijk waren door gebrek aan onderhoud verstenen en daarmee het  leefklimaat in de wijk verlagen’, zegt ​Hein Krantz​, voorzitter van de NTs. ‘De NTs doet dit  project samen met de woningbouwvereniging en de bewoners.’

Bewust maken
Operatie Steenbreek heeft als doel het tegengaan van de verstening in de particuliere  tuin. ​Wout Veldstra​, voorzitter van Operatie Steenbreek: ‘We willen de bewoners  bewust maken van de nadelige gevolgen van te veel steen in de tuinen. Stenen tuinen zijn immers slecht voor de biodiversiteit en voor de klimaatverandering. Meer groen  in de tuin zorgt voor meer leven, voor wateropvang en – niet onbelangrijk – voor  verkoeling.’

Groen erfgoed
De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zet zich samen met haar achterban in voor het  bewaken van het groene erfgoed, het stimuleren van tuinbezoek en het vergroenen  van gemeenten. Daarnaast zorgt de NTs voor aandacht voor nieuwe bijzondere  tuinen: het erfgoed van de toekomst.
Operatie Steenbreek is officieel in 2015 van start gegaan. Bij de oprichting van de  stichting waren er vijf gemeenten aangesloten (Groningen, Leeuwarden, Amersfoort,  Eindhoven en Den Haag). Inmiddels is dit aantal uitgegroeid naar een kleine tachtig  gemeenten.

Door nauw te gaan samenwerken kunnen Operatie Steenbreek en haar partners en  de NTs met haar donateurs en vrijwilligers het verschil maken en zorgen voor een  groene, klimaatbestendige en gezonde samenleving.

Volgens een recent onderzoek van studenten van Van Hall Larenstein staat de Vosseparkwijk in de top vijf van de meest versteende wijken in Leeuwarden.  Hier wil Operatie Steenbreek Leeuwarden wat aan doen.

Teveel steen zorgt er namelijk voor dat het regenwater niet goed kan wegstromen. Hierdoor neemt de biodiversiteit in de stad af en zien we steeds minder bijen en vlinders . Doordat steen warmte vasthoudt, kan de gevoelstemperatuur in de zomer soms wel tot 7 gradenverschillen met het platteland. Meer groen in onze wijk is daarnaast simpelweg een stuk gezelliger.

Op zaterdag 24 maart vertellen Gjalt Faber en Chantal Melching van gemeente Leeuwarden over Operatie Steenbreek en wat de gemeente kan doen om de particuliere tuineigenaar te ondersteunen bij het groen maken van de tuinen. Lever op 24 maart een tegel in voor een fruitstruik.

Met het uitreiken van een aantal plantjes in het centrum van Bergen op Zoom heeft wethouder Patrick van der Velden onlangs de officiële aftrap voor de actie Operatie Steenbreek gegeven. Met de plantjes kunnen de ondernemers geveltuintjes inrichten en daarmee een bijdrage leveren aan een groenere binnenstad.

“We hadden vooraf niet verwacht dat we het startsein voor het project zouden geven op de koudste dag van het jaar”, zei Van der Velden. “Met het in de grond zetten van het groen zullen we daarom nog maar even wachten.”

De drie zaken die planten in ontvangst mochten nemen voor het inrichten van een geveltuin zijn Mijn Lievelingskleding, Inspire Coffee en Jess & Lou, alle drie gevestigd in de Zuivelstraat. “Door stenen te vervangen door groen maak je binnenstad aantrekkelijker en groener. Bovendien kan het water dan makkelijker worden afgevoerd en is het goed voor het klimaat”, benadrukte Van der Velden het belang van het project.

De wethouder liet weten dat er in eerste instantie budget is voor het aanleggen en inrichten van veertig geveltuinen in de binnenstad. Lou van den Broek van Jess & Lou hoopt dat er veel animo is om mee te doen. “We hebben een prachtige binnenstad en als je die groener maakt, gaat ie er nog mooier uitzien.”

“Het gevolg daarvan is weer dat de stad meer mensen aantrekt. En dat is goed voor de ondernemers.”

Het aanvragen van een geveltuin kan middels dit formulier.

Bron: BNdeStem

 

De nieuwe handleiding De Levende Tuin is uit. Deze handleiding biedt 210 pagina’s met informatie en inspiratie om de leefomgeving te vergroenen. Met alle voordelen van dien voor de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de gezondheid van mensen en de circulaire economie.

De Levende Tuin is een concept dat is ontwikkeld door VHG, de branchevereniging  voor ondernemers in het groen. Het biedt een antwoord aan consumenten die graag iets met duurzaamheid in hun tuin willen, maar geen idee hebben wat er allemaal mogelijk is. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen ervan overtuigd geraakt dat meer groen en natuurlijke materialen in de buitenruimte veel voordelen hebben. Niet alleen consumenten, maar ook overheden, bedrijven en instellingen.

Operatie Steenbreek
De Levende Tuin is een beweging geworden en Operatie Steenbreek heeft zich erbij aangesloten. Naast Operatie Steenbreek nemen diverse organisaties deel: Branchevereniging VHG, NL Greenlabel, Vereniging Stadswerk Nederland, de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur, Tuinbranche Nederland, Netwerk Groene Bureaus, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Groei & Bloei, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Bomenstichting. De manifestpartners werken samen aan het bereiken van een breed publiek voor levende duurzame buitenruimten.

Waardevol
Met het concept wil Branchevereniging VHG laten zien dat een levende tuin de natuur dient en dat er met groen ook andere maatschappelijke en economische waarden vervuld kunnen worden.  Elke handeling, hoe klein ook, is waardevol.

Vervolg
De vernieuwde handleiding is een vervolg op de versie die in 2010 verscheen. In het boekwerk is onder meer de informatie verwerkt die sindsdien uit ‘groen’ onderzoek naar voren is gekomen, samen met tal van inspirerende voorbeelden van groene toepassingen in de praktijk. Of het nu gaat om een particuliere tuin of een bedrijventerrein. Daarmee kunt u, samen met de groenprofessional, aan de slag.

Samen vergroenen
Veel vragen en ambities voor de leefomgeving zijn ‘niet groen’, bijvoorbeeld het verminderen van wateroverlast, het bevorderen van de sociale samenhang, het verminderen van hittestress of van geluidhinder die men ervaart. Of neem bijvoorbeeld de vraag om een tuin als ‘plek voor de kinderen om te spelen’ of ‘de tuin als tweede woonkamer’. De oplossingen hiervoor kunnen groen zijn en tegelijkertijd bijdragen aan de natuur en het klimaat. De handleiding biedt tal van handvatten hoe groene professionals met andere (niet-groene) professionals, gemeenten, waterschappen, bewoners en bedrijven kunnen samenwerken aan die groene oplossingen.

Inspiratie en tips
Wetenschappelijke informatie is vertaald naar praktische handreikingen. Denk aan thema’s zoals water, bodem, biodiversiteit, ontmoeten, bewegen en spelen en temperatuur. Wist u bijvoorbeeld dat een combinatie van gevelgroen, groen in voortuinen en straatbomen de temperatuur tot wel 2 graden kan laten dalen op voetgangersniveau?

Ook bevat het boek handige lijsten met functionele beplanting, denk aan planten die goed tegen natte of juist droge omstandigheden kunnen, een top-10 lijst van planten die interessant zijn voor bijen enzovoorts.

De handleiding is ontwikkeld en samengesteld door Kim van der Leest, in opdracht van Branchevereniging VHG. De fraaie praktijkbeelden zijn mede tot stand gekomen dankzij de inspirerende voorbeelden van VHG-leden en diverse manifestpartners van De Levende Tuin. Het boek is te bestellen via www.vhg.org.

Vernieuwde Handleiding De Levende Tuin:
–              Aandacht voor natuur, klimaat, economie en mens.
–              Doelgroepgerichte opzet met handige mindmaps.
–              18 thema’s met praktische tips, plantenlijsten en toegankelijke informatie uit onderzoek.
–              Aandacht voor groen in particuliere tuinen, woningcomplex, in de openbare ruimte, bij bedrijven, scholen en zorginstellingen.
–              Vele inspirerende praktijkvoorbeelden van groene oplossingen en samenwerkingen.