De regentonactie in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden in samenwerking met 21 deelnemende bedrijven was een groot succes. Van 17 oktober t/m 17 november jl. zijn in deze regio 659 regentonnen met een kortingsbon van € 20 verkocht. Dit betekent minstens dat 118.000 liter regenwater door inwoners van deze gemeenten voortaan wordt opgevangen voor hergebruik.

Jaarlijks gebruiken we per huishouden gemiddeld zo’n 2.000 liter schoon drinkwater voor de tuin. Met de droogte van afgelopen zomer nog in ons achterhoofd kan dat ook anders. Regenwater – ook al is het onregelmatig – valt gewoon gratis uit de lucht. Zonde om dit niet op te vangen in een regenton en te hergebruiken in de tuin. Daarnaast bevat regenwater geen kalk, waarvoor het veel beter is voor plant en dier. Je kunt er zelfs streeploos je ramen mee wassen! Bovendien komt het water dat je opvangt niet extra in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden. Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in de tuin, het regenwater tijdens een hoosbui veel makkelijker in de grond kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor koelte tijdens warme dagen en voor meer vlinders, bijen en vogels in de tuin.

Tegelruilactie komt terug
Afgelopen juni kwamen zo’n 900 inwoners uit bovenstaande regio enthousiast een tegel inleveren in ruil voor een plant. Daarmee hebben de gemeenten een begin gemaakt om ook particuliere tuinen te gaan vergroenen. De gemeenten beseffen zich dat ze er natuurlijk nog lang niet zijn, maar vanwege dit succes wordt in 2019 opnieuw een tegelruilactie georganiseerd en we hopen dan nog veel meer tegels te mogen inzamelen.

 

Tegel eruit, plant erin! Operatie Steenbreek maakt Den Haag groener. Sinds de start in 2015 zijn al 75.000 tegels ingewisseld voor planten. We namen een kijkje bij de laatste actie van dit jaar: Operatie Steenbreek in de Vruchtenbuurt.  

Dit meldt Het Haagse Groen op haar site.

Eline Olthof- Le Mair is vrijwilliger bij het Wijkberaad in de Vruchtenbuurt en maakt zich hard voor meer groen in de wijk. Zij las over Operatie Steenbreek en vond dat de buurt daar iets mee moest doen. Eline: “Om de actie door te laten gaan, moesten we minimaal 200 tegels hebben. En dat is gelukt. Na veel gemail, gebel en geregel hadden we bij aanvang al zeker 350 tegels te pakken. En er komen ook nog veel mensen spontaan langs, na het lezen van facebookberichten. De 500 moeten we vandaag zeker halen.”

“Het zijn dus ook duurzame planten”
Ook Joost, de hovenier die namens Duurzaam Den Haag de planten inkoopt en advies geeft, is enthousiast: ”Hoe het hier georganiseerd is, is voor ons heel leuk. Altijd leuk om die buurtbetrokkenheid te zien en ervaren.” Joost toert voor Operatie Steenbreek door de hele stad en heeft inmiddels al heel wat planten verruild voor stenen. Joost: “Alle planten zijn biologisch en geschikt voor bijen en vlinders. Ook kunnen ze tegen een stootje en tegen de zeewind. Het zijn dus ook duurzame planten. Vandaag heb ik lavendel, honingkruid en vaste klaver meegenomen.”

“We zitten nu op meer dan 13.700 tegels voor dit jaar”
Dit jaar heeft Operatie Steenbreek met 13 straatacties bijna 5000 tegels opgehaald, bij de vaste inleverpunten PLUK en Mens & Tuin zijn rond de 1630 tegels binnen gekomen. Met de acties op maat, bij bijvoorbeeld scholen en bedrijven, zijn nog eens meer dan 7.880 tegels opgehaald. En er moeten nog wat cijfers binnen komen. “Dat betekent dat we nu op meer dan 13.700 tegels voor dit jaar zitten. Volgend jaar gaan we weer lekker verder. Meestal beginnen we in maart, even afwachten wat het weer doet, want vorig jaar was het nog erg koud. We gaan dan door tot november.”

Bron:
Het Haagse Groen

Student Emile van Rooij (Radboud Universiteit)  heeft in het kader van Operatie Steenbreek voor de gemeente Nijmegen een sociaalpsychologische interventie ontwikkeld om mensen met een volledig betegelde voortuin te stimuleren om tegels uit de tuin te halen.

De aanleiding voor dit onderzoek is dat er in Nederland steeds meer voortuinen worden betegeld. Het vooronderzoek dat Van Rooij heeft uitgevoerd, bestond uit het afnemen van tien interviews bij mensen met een volledig betegelde voortuin in de wijk Wolfskuil in Nijmegen. Dit is een wijk met lage sociaal economische status (SES). Uit deze interviews blijkt dat een veelvoorkomende veronderstelling is dat een betegelde tuin minder onderhoud kent. Het valt op dat bijna iedereen in deze wijk aangaf geen planten in hun voortuin te willen. Er heerst dus veel weerstand tegen planten in de voortuin.

Gebrek aan interesse
De belangrijkste oorzaken uit de literatuur en uit de interviews zijn dat mensen letten op de voortuin van de buren, dat ze verzorgd over willen komen, het lage onderhoud dat een betegelde voortuin vereist en het gebrek aan interesse in het milieu.  Nu deze oorzaken bekend zijn, heeft Van Rooij deze gekoppeld aan wetenschappelijke gedragsliteratuur.

Aan de hand van de bovenstaande oorzaken heeft Van Rooij een sociaalpsychologische interventie ontwikkeld om mensen met een volledig betegelde voortuin te stimuleren om een of meerdere tegels uit de tuin te halen. Er is geprobeerd hierop in te spelen door middel van een folder met sociaalpsychologische technieken. Mensen die de interventiefolder kregen haalden niet significant vaker tegels uit de voortuin dan mensen die de controlefolder kregen.

Om meer informatie te verkrijgen over de werking van de folder is er een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de interventiefolder wel degelijk de intentie van mensen om een of meerdere tegels uit de voortuin te halen heeft verhoogd. Ook hadden deze mensen minder weerstand tegen de inhoud van de folder en kregen ze sterker het gevoel dat er zowel ruimte is voor functionele aspecten (stoelen, groene / grijze bakken, parkeren van bijvoorbeeld fiets of auto) als voor groen ten opzichte van de mensen die de controlefolder hadden gezien. Doordat de intentie wel degelijk was verhoogd, kan er worden geconcludeerd dat het uitzetten van een hoger aantal folders eventueel wel voor een effect kan zorgen.

Voor meer informatie over het onderzoek ‘Een Groen Steentje Bijdragen’ kunt u contact opnemen met Emile van Rooij. Van Rooij is te bereiken via emilevanrooij@gmail.com

 

De tuinambassadeurs van Operatie Steenbreek en de Kinderboerderij De Goudse Hofsteden hebben de handen in elkaar geslagen en gaan Blije Bijen Bloembollen poten op vrijdag 23 november van 10.30 – 11.30 uur.

Dit doen zij samen met leerlingen van Jenaplan basisschool de Carrousel en van de ECO- school van het Wellant College Gouda.

Op deze ochtend worden bij-vriendelijke  bollen gepoot. Deze activiteit is onderdeel van een  groter geheel  natuurvriendelijk tuinieren. De Tuinambassadeurs vormen een werkgroep binnen

Operatie Steenbreek van de gemeente Gouda die als slogan heeft:  “Tegel eruit, Plant erin”. De tuinambassadeurs presenteren op het bollenpoot evenement hun nieuwe flyer en banier en ze zullen tevens uitleg geven over de natuurvriendelijke  tuinelementen op de Kinderboerderij.

Locatie : Kinderboerderij De Goudse Hofsteden, Bloemendaalseweg 34a,  Gouda

De buurttuin aan de Zwarteweg in de gemeente Rheden laat zien dat groen verbindt. Deze openbare tuin is in 2017 door samenwerking van buurtbewoners met de gemeente tot stand gekomen. Bezoekers aan deze tuin worden bij binnenkomst geïnformeerd over de publiekscampagne van Operatie Steenbreek: van verstening naar vergroening, waar Rheden bij is aangesloten.

Het was een compleet versteende oppervlakte van 1200 vierkante meter midden in een woonwijk in Rheden. Tot enkele jaren geleden stond op deze plek een bouwvallig gebouw dat allerlei functies heeft gehad. Projectontwikkelaars toonden geen interesse in deze locatie. Aanleiding voor de gemeente om met de buurtbewoners in gesprek te gaan met de vraag hoe zij deze grond ingericht zouden willen zien. Wethouder Budel van de gemeente Rheden: ‘Tijdens de informatieavond die wij hebben georganiseerd, bleek dat de belangstelling uitging naar parkeerplekken en een tuin. Uiteindelijk zijn beide voorstellen, die evenveel stemmen kregen, gerealiseerd. Aan de voorzijde is een parkeerplek en aan de achterzijde is de buurttuin van 1000 vierkante meter gekomen. Deze is vorig voorjaar geopend.’ Giel Bongers, medekartrekker van deze tuin, vult aan dat de gemeente in aanvang enige aarzeling had bij dit project. Bongers: ‘Het was voor de gemeente destijds qua opper vlakte het grootste participatieproject. De gemeente had geen idee wat er van de plannen terecht zou komen. Ook enkele bewoners waren sceptisch omdat ze bijvoorbeeld vreesden voor vandalisme en eventuele hangjeugd. Ondanks deze twijfels zijn we toch van start gegaan, met ondersteuning van de gemeente.’

Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier het artikel

De gemeenteraad van Doesburg heeft een amendement aangenomen op het Watertakenplan Olburgen 2018-2022 en geeft het college van Doesburg hiermee de opdracht mee te gaan doen aan ‘Operatie Steenbreek’.

Op 13 november werd de overeenkomst getekend door wethouder Peter Bollen. Men gaat er daarbij vanuit dat alle kleine beetjes helpen. Het spoort particulieren aan om verstening van hun gronden tegen te gaan. Want 40% van het stedelijk gebied is in handen van particulieren.

Vasthouden, bergen afvoeren
In Nederland is het beleid ‘vasthouden, bergen, afvoeren.’ Het regenwater wordt eerst zoveel mogelijk lokaal vast gehouden, dan geborgen in oppervlaktewater of andere bergvoorzieningen, en pas als dit niet mogelijk is, wordt het regenwater afgevoerd. Operatie Steenbreek hoopt bij te dragen aan de bewustwording dat regenwater niet zomaar wordt afgevoerd naar het riool. Een groene tuin kan het water immers infiltreren in de bodem. Wethouder Peter Bollen roept daarom Doesburgers op: “Kleine maatregelen blijken het meest effectief. Haal daarom zoveel mogelijk tegels uit uw eigen tuin, want groen is leven”.

Waarom Operatie Steenbreek?
Het klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. Uit onderzoek bleek dat toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Daarom werd Operatie Steenbreek opgericht.

De situatie in Doesburg
De capaciteit van het Doesburgse rioolstelsel is niet berekend op extreme hoosbuien. In de oude binnenstad is het riool nog een gemengd stelsel, waarbij het afvalwater samen met het regenwater naar de zuivering wordt geleid. Als er sprake is van overbelasting, wordt bij een gemengd stelsel het ongezuiverde afvalwater samen met regenwater gestort op het oppervlaktewater. Het aanpassen van het rioolstelsel op klimaatextremen zou echter zeer grote en dure riolen vereisen die de grootste gedeelte van de tijd onbenut worden en waar in de grond nog maar weinig plaats voor is. Daarom is het beter om het regenwater lokaal vast te houden.

Bron:
Gemeente Doesburg

Je bent van harte welkom op het eerste kenniscafé voor groenprofessionals in Amersfoort op 29 november. Het thema van de avond is “wateropvang in de tuin”.

Een thema wat na deze zomer in het hoofd van veel klanten steeds belangrijker wordt. Wil je meer weten over mogelijkheden en producten om toe te passen in tuinen? Met de informatie van deze avond kan je de volgende dag direct aan de slag. Download hier de uitnodiging

Cobra adviseurs, TreeBUILDERS, Boomkwekerij Ebben, Sempergreen Group, Boomveer, NL Greenlabel en Operatie Steenbreek sloegen tijdens de Vakbeurs Klimaat in Houten de handen ineen voor een slimme en duurzame vergroening van de stedelijke omgeving. In De Klimaatstraat op de beurs presenteerden de partijen gezamenlijk uiteenlopende oplossingen voor de klimaatvraagstukken van vandaag.

Door jarenlange ervaring zijn de partijen in staat om bestaande problematiek snel op te sporen en oplossingen te bieden die naadloos aansluiten bij de wensen en eisen in de stad.

  • Advies in vraagstukken op het gebied van bodem, hitte en droogte, wateroverlast en CO2-gehalte.
  • Van ingenieuze ondergrondse oplossingen tot innovatieve groensystemen op daken en gevels.
  • Groene ‘superhelden’ in de vorm van bomen die extreme omstandigheden verdragen en lichtgewicht bomen die op minder draagkrachtige daken toepasbaar zijn.

Smart cities
Wandelend over een heatmap van de binnenstad van Groningen konden bezoekers met eigen ogen zien wat het effect van groen en bomen is op de temperatuur in de stad. Een groen park middenin een dichtbebouwde omgeving toonde op de kaart van Cobra adviseurs – specialisten in locatie-analyse, monitoring en rendementmeting – direct een plaatselijke afname in de temperatuur. Via de heatmap belandden de bezoekers vervolgens in een innovatief ondergronds systeem van TreeBUILDERS. Het systeem biedt bomen in het stedelijk gebied wortelruimte om te groeien. Oók in verharding. Het combineert groen en grijs met blauw en behoort tot de oplossingen voor nieuwe ‘smart cities’.

Groene voetafdruk
Boomkwekerij Ebben toonde vervolgens klimaatbomen die uitstekend gedijen in die stedelijke omgeving. Plus de nieuwe Bigfoot Trees: bomen die dankzij hun omvang een gigantische groene voetafdruk realiseren – en daarmee tegenwicht bieden tegen de menselijke footprint. Maar uiteraard zit slimme vergroening van de stad niet alleen in de grond. Wat zeker ook niet mag ontbreken in de Klimaatstraat is een groene gevel. Specialist in gevel- en dakbegroening Sempergreen presenteerde tijdens de beurs direct-groene oplossingen voor gevels en daken: de sempergreenwall die antwoord biedt op klimaatproblematiek.

Levende klimaatconstructie
Op het dak vinden we aansluitend een revolutionaire innovatie: de Boomveer. Een ‘levende’ klimaatconstructie die het mogelijk maakt bomen te plaatsen op plekken waar dat anders niet mogelijk zou zijn. Door natuur en techniek te verbinden ontstaan er dankzij de Boomveer eindeloze mogelijkheden voor slimme vergroening en verduurzaming. Maar zonder bewustwording en partijen die op de bres springen voor een groene stad is een klimaatstraat niet volledig natuurlijk. NL Greenlabel haakte aan om visie op duurzaamheid en groen om te zetten naar de praktijk. En ook Operatie Steenbreek liet zich niet onbetuigd. De landelijk organisatie – waarin bijna 100 gemeenten, diverse waterschappen en Provincie Overijssel vertegenwoordig zijn – maken bedrijven en particulieren enthousiast om de buitenruimte te vergroenen. Want elke maatregel van vandaag heeft effect voor morgen!

Op de Vakbeurs Klimaat in Houten kwamen de partners voor het eerst samen in De Klimaatstraat. De Klimaatstraat werd drukbezocht; de reactie van de bezoekers enthousiast. En dus was de klimaatsamenwerking op deze beurs zeker niet de laatste keer.

Meer info op deklimaatstraat.nl

DeKlimaatstraat_9-11-2018_def from EdenParks on Vimeo.

De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn voornemens om vanaf 1 januari 2019 samen te gaan. Voornaamste reden hiervoor is dat beide organisaties al geruime tijd inhoudelijk nauw samenwerken en in dezelfde persoon het bestuurssecretariaat delen.

De gezamenlijke boodschap wordt dan met de gebundelde kracht, aanwezige knowhow en ervaring, onder één noemer onder de aandacht gebracht. Namelijk: Het uitgangspunt dat groen de motor is voor een duurzame leefomgeving. Met daaraan gekoppeld het streven naar een goede toepassing van groen zowel in de private als in de publieke ruimte en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners en bedrijfsleven daarbij.

De besturen van beide organisaties hebben fiat gegeven om dit samengaan nader te onderzoeken. Het streven is om medio december in de respectievelijke bestuursvergaderingen het definitieve besluit ten aanzien van dit samengaan vast te stellen. Het voornemen is om vanaf het nieuwe jaar het gezamenlijke activiteitenprogramma voort te zetten. Hoe dit programma er voor 2019 concreet komt uit te zien, wordt in de komende periode nader bepaald. Dit geldt ook voor de nieuwe bestuurssamenstelling.

Samenwerking
Vanaf de oprichting van Operatie Steenbreek in 2015 werden er al veel activiteiten in samenwerking met Entente Florale Nederland uitgevoerd, zoals de Nationale Groendag, workshops en kennisdagen, alsmede de informatieverspreiding middels de digitale en papieren kanalen.

Privaat en openbaar
Waar Entente Florale Nederland zich met de Vitale Groene Stad richt op de openbare ruimte ligt de aandacht bij Operatie Steenbreek op de private ruimte (tuinen en bedrijventerreinen). Door de overlap van de werkzaamheden middels het secretariaat, de activiteiten, het uitgebreide netwerk maar ook door het uitdragen van de vergelijkbare doelstelling is een samengaan de meest logische vervolgstap in verband met de groei van de organisatie.

 

Zo’n veertig procent van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst) en van alle graslanden is nu nog maar zo’n twee tot drie procent bloemrijk. In dertig jaar de hoeveelheid insecten met meer dan 75 procent is afgenomen. Allerhoogste tijd om te investeren in een duurzaam landschap. Hoe maken we onze leefomgeving duurzamer met inheemse planten?

Het nieuwe en rijk geïllustreerde boek ‘Planten van hier’ (264 pagina’s) toont overtuigend de voordelen van een gevarieerd en natuurrijk landschap: voor onszelf, voor de biodiversiteit en zelfs voor onze economie. Het beschrijft de praktijk van het aanleggen en beheren van kruidenrijke vegetaties en bijzondere initiatieven om de inheemse flora voor de toekomst te bewaren, zoals kruidenrijke bermen en dijken, bloementuinen, fleurige binnensteden en bedrijfsterreinen. Er worden ook vijftig soorten wilde planten beschreven in hun relatie tot hun omgeving en in het bijzonder met insecten. Dit boek biedt veel inspiratie en concrete voorbeelden. Het is een praktische handleiding, zowel voor amateurs als professionals, om de eigen omgeving bloemrijk te maken.

Het boek ‘Planten van hier’ is online te bestellen bij diverse boekhandels en webshops of via de website van de KNNV Uitgeverij.