Het AVVN en Operatie Steenbreek gaan vanaf het nieuwe jaar samenwerken. Voorzitter Ruud Grondel en bestuurslid Ans Hobbelink van AVVN en voorzitter Wout Veldstra en secretaris Roel van Dijk van Operatie Steenbreek hebben hierover onlangs afspraken gemaakt.

Beide organisaties stimuleren mensen om hun eigen omgeving te vergroenen. Tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in de natuur en de samenleving is een goede samenwerking een meer dan logische stap om in de komende jaren gezamenlijk met kracht aan die doelstelling te werken.

AVVN is de landelijke organisatie voor hobbytuinders, die zich inzet voor natuurlijk en maatschappelijk waardevolle tuinparken. Ruud Grondel: ‘Als landelijke organisatie werken we al tientallen jaren nauw samen met zo’n 60 Nederlandse gemeenten. De kennis en ervaring die wij daarbij hebben verzameld, stellen wij graag ter beschikking aan de deelnemende gemeenten van Operatie Steenbreek die zich bewust zijn van het belang van verantwoord en kwalitatief tuinieren. Openbare volkstuinparken zijn de ideale oplossing om buurt, wijk en gemeentegroen en leefbaar te houden.’

Biodiversiteit
Ook Operatie Steenbreek ondersteunt gemeenten, hun inwoners en ondernemers om de eigen leefomgeving duurzaam en met meer groen in te richten. Veldstra: ‘Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om naast gemeenten ook de inwoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfsterrein te vergroenen. Meer groen in de tuin betekent meer biodiversiteit. Met meer groene tuinen leveren we een belangrijke bijdrage aan de natuur in de woon- en werkomgeving. Ook vanwege het klimaat gaat Operatie Steenbreek daar in het nieuwe jaar veel aandacht aan besteden.’

In het kader van Operatie Steenbreek dragen Schoon water Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeente Middelburg hun steentje bij aan het vergroenen van schoolpleinen.

Op negen schoolpleinen wordt een groot schaakbord geplaatst waarbij de donkere vlakken bestaan uit gras. Donderdag 13 december geeft wethouder Chris Dekker samen met leerlingen van basisschool Het Element het startschot van Operatie Steenbreek op school.

Nieuw lesprogramma
IVN Natuureducatie & NME Walcheren ontwikkelen speciaal voor Operatie Steenbreek op School een nieuw lesprogramma. Deelnemende Middelburgse basisschoolleerlingen worden opgeleid tot Operatie Steenbreek ambassadeur. Ze onderzoeken de voordelen van minder tegels in Middelburg. Zo helpen zij bij de verdere verspreiding van de ambitie ‘tegel er uit, plant er in’. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. In maart 2019 start de daadwerkelijke Operatie Steenbreek educatie.

Operatie Steenbreek
Te veel bestrating zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen! Operatie Steenbreek wil iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen.

Tuinambassadeurs in Gouda staan in de week vóór de kerstvakantie met een informatiestand in het Huis van de Stad. De tuinambassadeurs geven gratis tips over hoe de tuin groener gemaakt kan worden, zonder veel onderhoud.

In 7 stappen vertellen de tuinambassadeurs hoe je een makkelijk te onderhouden en natuurvriendelijke tuin kunt aanleggen. Zij houden hierbij rekening met de grootte en de ligging van de tuin. Ook is er informatie over de Groen Moet Je Doen-regeling, waarbij bewoners zelf een stuk openbaar groen kunnen beheren.

De tuinambassadeurs zijn onderdeel van het initiatief ‘Operatie Steenbreek’. Een landelijke actie om tuinen groener te maken: steen eruit, plant erin!

De informatiestand wordt op donderdag 13 december om 17.00 uur geopend door groenwethouder Hilde Niezen.

Openingstijden van de informatiestand:
Donderdag 13 dec van 17.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 18 dec van 10:00 tot 17:00 uur
Woensdag 19 dec van 10:00 tot 17:00 uur
Donderdag 20 dec van 10:00 tot 20.00 uur

In het Groene Huis in Amersfoort vond recent een kenniscafé voor groenprofessionals plaats. Het thema van de avond was: “wateropvang in de tuin”. Een thema dat na deze zomer steeds belangrijker wordt.

Op deze avond kregen hoveniers en tuinontwerpers allerlei praktische informatie over verschillende mogelijkheden om toe te passen in tuinen. De avond was georganiseerd in het kader van Operatie Steenbreek en ‘Lekker in je tuin’.

Het was een geslaagde bijeenkomst. In totaal bezochten 45 bezoekers deze avond, groenprofessionals uit de regio maar ook van elders en mensen uit het netwerk van ‘Lekker in je tuin’. Sjaak Willemstein, de duurzaamste hovenier van Nederland, vertelde over zijn drijfveren en ook wat duurzaamheid betekent voor zijn werk als hovenier.

Daarna waren er zes leveranciers die een pitch gave over hun product o.a. waterschuttingen, infiltratiekratten, halfverhardingen, technische oplossingen en ook geschikte beplanting voor wadi’s werd onder de aandacht gebracht.. Aansluitende was er een mini-beurs met aandacht voor het gebruik van deze producten.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst
Eveline Beukema

Privétuinen worden steeds meer verhard. Operatie Steenbreek probeert deze ontwikkeling te keren. Welk effect hebben de vergroeningsacties op de afvoer van regenwater, met name op de oppervlakkige afvoeren vanuit tuinen en wijken?

WUR-student Daan Krekels zocht het uit.

De effecten van de vergroeningsacties op de oppervlakkige afvoer van voortuinen en wijken zijn met een model voor voorbeeldsituaties doorgerekend. Elf voortuinen met verschillende percentages grasoppervlak werden gesimuleerd met behulp van een model in het programma RainTools (Rioned). Daarnaast zijn met hetzelfde model de effecten van een tegelruilactie in de Spoorbuurt in Nijmegen geanalyseerd. Zowel de tuin- als de wijkscenario’s werden gesimuleerd met behulp van meerdere neerslaggebeurtenissen en de regenval over een jaar (2013).

Resultaten
De resultaten van een voortuin van 15 m2 laten zien dat per 1% vervanging van tuintegels met gras de afvoer met 2,5% afneemt. Dit geldt voor  een neerslaggebeurtenis met een terugkeerperiode van een jaar. Voor de neerslagreeks

van het jaar 2013, wanneer het oppervlak van een tuin voor 50% of meer uit gras bestaat, voert een vergroende tuin geen water meer af. De omvang van de afname in afvoer verschilt wel per neerslaggebeurtenis, en is ook afhankelijk van het beschouwde oppervlak. Volgens het gebruikte model zou er in de Spoorbuurt in Nijmegen over 2013 zelfs zonder de ruilactie geen enkele afvoer vanuit de wijk zijn geweest. Het effect van vergroening wordt in de wijk pas zichtbaar bij heftige buien, zoals bij een bui van bijna 50 mm in 3 uur. In dat geval levert de 1% vergroening door het verwijderen van tegels een reductie van 2% in de afvoer. Dit effect zou met filmpjes en foto’s, misschien ook bij minder heftige buien zichtbaar gemaakt kunnen worden. Via social media of misschien  een app voor kleine lokale wateroverlast?

Meer weten? Download het onderzoek From grey to green

Referentie: Dit is een samenvatting van de bachelor thesis  door Daan Krekels, 2018, From grey to green, WU; met dank aan Rioned, WenR, en de gemeente Nijmegen)
Foto: Mirjam van Huizen SHIFT Gedragsverandering