Gemeente Dalfsen sluit zich per 1 maart aan bij de landelijke publiekscampagne van Stichting Steenbreek. Het doel van de actie is het tegengaan van de verstening in zowel de openbare ruimte als in de buitenruimte van inwoners. Dalfsen wil daarmee grondeigenaren bewustmaken van de nadelige gevolgen van verstening om het huis. Denk hierbij aan de afname van de biodiversiteit en aan klimaatverandering.

Wethouder Van Leeuwen legt de noodzaak uit: “Nu het aantal hevige hoosbuien toeneemt, kampen we steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen in tuinen komen riolen onder druk te staan en kunnen straten overlopen. Met alle nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke financiële schade. Groene tuinen zorgen ervoor dat het hemelwater in de bodem opgenomen wordt. In een betegelde tuin spoelt 85% van het water direct het riool in. De huidige riolering in de gemeente Dalfsen is daar niet op berekend. Bovendien zorgen meer groen in de tuin en meer bloeiende gazons en bermen voor meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren.”

Tijd voor actie dus
Voorzitter Wout Veldstra van Stichting Steenbreek: “Als je je bedenkt dat Nederland ongeveer 84.000 voetbalvelden aan oppervlakte tuinen kent en daarvan 44% grotendeels vol met tegels of grind liggen, dan ligt daar een enorme uitdaging voor inwoners.” Opvallend is dat mensen een bloeiende tuin of perk vele malen mooier vinden dan een verharde tuin, maar denken daar geen tijd voor te hebben. Veldstra: “Met Operatie Steenbreek laten we zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen.”

Damitobeurs
De gemeente Dalfsen geeft tijdens de Damitobeurs graag uitleg over en voorbeelden van hoe inwoners de tuin op een (eenvoudige) manier kunnen vergroenen en hoe regenwater afgekoppeld kan worden van het riool. De gemeente staat van 7 tot en met 9 maart 2019 op de Damitobeurs (standnummer 25) met het thema Duurzaamheid. Meer informatie over de mogelijkheden is ook te vinden op www.steenbreek.nl en op www.dalfsen.nl.

Bron:
Gemeente Dalfsen

De provincie Drenthe wil inwoners van Drenthe aanmoedigen om mee te helpen de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. Daarom kan binnenkort gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe.

Inwoners van Drenthe kunnen een subsidie aanvragen uit een pot van totaal 20.000 euro per jaar (in 2019, 2020 en 2021) voor maatregelen in het openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in overleg met de eigenaar van de grond (meestal de gemeente).

Alle beetjes helpen
Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Het zou mooi zijn als er initiatieven gedaan worden in groepsverband, bijvoorbeeld door een straat of door een buurt- of dorpsvereniging. Samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren. Op deze manier kun je elkaar ervan bewust maken dat alle kleine beetjes helpen.’

Biodiversiteit
Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die voor bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied is. Samen met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers.

Met deze nieuwe subsidieregeling kunnen nu ook inwoners hieraan een steentje bijdragen. Aanvragen van subsidie door inwoners van Drenthe kan vanaf maart via de website van de Provincie Drenthe.

Bron:
Provincie Drenthe

Gemeente Hardenberg sluit zich aan bij Stichting Steenbreek. Daarmee is Hardenberg de vierde gemeente in Overijssel die zich wil inzetten voor de bewustwording van het belang om bijvoorbeeld in versteende tuinen een aantal stenen te vervangen door planten en/of gras.

“Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer: zwaardere regenbuien en langdurige hitte en droogte. Met het aanbrengen van groen kunnen we onze omgeving leefbaar houden. Door verstening is echter steeds minder groen aanwezig in tuinen en in de openbare ruimte. Daar willen wij als gemeente samen met inwoners iets aan doen. Bovendien trekt een groene tuin bijen, vlinders en zangvogels aan waar je als bewoner van kunt genieten”, aldus wethouder Alwin te Rietstap.

Samen met inwoners en organisaties
Samen met inwoners en organisaties wil de gemeente de bewustwording rond biodiversiteit in de gemeente stimuleren. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld.

Provincie Overijssel
Naast Hardenberg doen ook de gemeenten Dalfsen, Almelo en Hengelo uit de provincie Overijssel mee aan Operatie Steenbreek.

stenen

De Haagse Partij voor de Dieren opent een meldpunt voor versteende pleinen. De partij vindt dat het niet opschiet met de vergroening van de stad. Daarom wil PvdD-raadslid Robin Smit dat de gemeente levenloze Haagse pleinen ‘opfleurt’ met bomen en struiken.

‘We merken eigenlijk nog weinig van de vergroening van Den Haag,’ zegt PvdD-raadslid Robin Smit. ‘Op hete zomerdagen is het op veel Haagse pleinen niet uit te houden. Stedelijke hitte-eilanden zijn drie tot meer dan zeven graden warmer dan de omgeving.’

De verstening zorgt naast de hitte ook voor veel wateroverlast, geeft Smit aan. ‘Regen zakt wel door gras en grond, maar niet door tegels heen. Hoe meer tegels, hoe meer wateroverlast.’

Het PvdD-raadslid stelt dat meer groen de hitte tempert. Verdamping zorgt voor verkoeling, en bomen verdampen honderden liters water per dag. De Wageningse Universiteit heeft aangetoond dat één boom net zo hard koelt als 10 airco’s.

‘Alleen al rond het stadhuis barst het van de openbare steenovens. Het Anna van Buerenplein, het Clioplein, het Muzenplein, de bocht van Guinea: de echte uitdaging is een vergroend plein te vinden.’ Smit roept Hagenaars op versteende pleinen in hun buurt te melden via de PvdD-website.

Steenbreek
Gemeente Den Haag doet sinds 2015 mee aan Operatie Steenbreek. Van 2015 tot en met 2017 zijn er zo’n 76.000 stenen uit Haagse tuinen en straten gehaald. Meer informatie.

Bron:
PvdD Den Haag

De Nationale Tuinweek, een initiatief van vereniging Groei & Bloei, wordt dit jaar gehouden van 8 tot en met 16 juni. Met als centraal thema ‘De Levende Tuin’ wil de vereniging mensen stimuleren om de eigen tuin te vergroenen: minder stenen, meer planten. Alle levende tuinen samen maken steden en dorpen veel aantrekkelijker voor mens en dier.

Om deze boodschap zo breed mogelijk uit te dragen, bundelen groene organisaties hun krachten. Stichting Steenbreek, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie en KNNV, vereniging voor veldbiologie zetten zich samen met Groei & Bloei tijdens de Nationale Tuinweek in voor een groener Nederland. Frank Naber, voorzitter van Groei & Bloei: “Een krachtige alliantie met een duidelijke boodschap: iedere tuin een levende tuin! Elke partner levert vanuit zijn eigen perspectief een bijdrage hieraan door het organiseren van diverse activiteiten. Door deze bundeling van krachten werken wij verder aan een groen en levend Nederland.”

Activiteiten
Tijdens de Nationale Tuinweek worden onder meer de cursus ‘Tuinvogels’ (door Vogelbescherming Nederland) en de workshop ‘De Levende Tuin’ (door IVN, KNNV en Vogelbescherming Nederland) aangeboden. Ook stelt IVN in samenwerking met NL Zoemt de cursus ‘Laat jouw tuin zoemen’ beschikbaar voor de afdelingen van IVN, Groei & Bloei, KNNV en andere vrijwilligersgroepen. Stichting Steenbreek roept zijn 120 aangesloten gemeenten op om tijdens de Nationale Tuinweek een inruilactie te organiseren waarbij inwoners (maar ook scholen, bedrijven en instellingen) een vierkante meter tuinverharding kunnen inleveren in ruil voor een tuinplant. De Tuinweek wordt afgesloten met het Nationale Open Tuinweekend op 15 en 16 juni 2019. Groei & Bloei-leden laten dan schoolvoorbeelden zien van levende tuinen. Deze tuinen zijn gratis te bezoeken. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.groei.nl/tuinweek.

Actie organiseren?
Wilt u tijdens de Nationale Tuinweek een actie organiseren? In onderstaande documenten treft u aanvullende informatie aan: 

Inspiratiedag Steenbreek
Op 13 juni vindt bij de provincie Overijssel de inspiratie- en netwerkdag van Stichting Steenbreek plaats. Het programma van deze dag is nog niet bekend. Maar aanmelden voor deze dag kan alvast. Enkel voor de aangesloten gemeenten en partners.

Nederland krijgt de komende jaren steeds vaker te maken met hevige plensbuien die wateroverlast veroorzaken. Om schade en gedoe voor klanten te voorkomen is Klaverblad Verzekeringen de campagne ‘Maak plaats voor groen’ gestart.

De verzekeraar wil hiermee mensen stimuleren en helpen om de tegels in hun tuin te vervangen door groen. Daardoor kan het regenwater tijdens dit soort buien beter de bodem in lopen en kunnen ze wateroverlast en schade voorkomen. Ook bij periodes van droogte, zoals vorig jaar, is dat nuttig. Groen houdt namelijk het water langer vast, terwijl het bij tegels meteen het riool instroomt. De aftrap voor de campagne werd vandaag gegeven in de Steenstraat in Spijk (gemeente Zevenaar), waar Klaverblad samen met de gemeente en Stichting Steenbreek groen heeft aangelegd in betegelde voortuinen.

Droge voeten
De hoeveelheid neerslag die in Nederland valt is in de laatste honderd jaar met 25 procent toegenomen. Extreme regenbuien komen vaker voor en veroorzaken veel schade. Zo bedroeg de schade van de hoosbuien in mei 2018 ongeveer 10 miljoen euro. In Nederland is inmiddels 40 procent van de tuinen betegeld. Daar loopt 85 procent van het water het riool in. Dat kan de hoeveelheid regenwater bij dit soort buien echter niet aan, waardoor tuinen en straten blank komen te staan. Dit veroorzaakt in toenemende mate wateroverlast en schade in huis.

“Verzekeraar toont maatschappelijke betrokkenheid met nieuwe campagne”

Informatie
Daarom roept Klaverblad heel Nederland op om tuinen te vergroenen en tegels te vervangen door groen, zoals bomen, planten, bloemen, struiken of gras. Wanneer 10 procent van het betegelde tuinoppervlak omgezet zou worden naar groen, dan stroomt er jaarlijks 32,3 miljoen kubieke meter regenwater minder in het riool. Ook het vergroenen van daken van huizen of schuurtjes met plantjes of het plaatsen van een regenton onder de regenpijp helpt om droge voeten te houden en water beter op te slaan. Op de speciale webpagina’s rond de campagne probeert de verzekeraar mensen te informeren, inspireren en activeren met tips, cijfers, advies, blogs, video’s en andere informatie. Bijvoorbeeld via een interview met weervrouw Diana Woei die vertelt waarom klimaatverandering tot meer extremen leidt. Langdurige droge periodes en meer zware plensbuien met wateroverlast zullen vaker voorkomen. Vooral mensen met tuinen en kelders krijgen dan te maken met wateroverlast, vertelt ze.

Met de campagne wil de verzekeraar zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen. ‘We kunnen bij wateroverlast wel de schades uitkeren, maar niet het gedoe of de emotionele waarde van verloren spullen wegnemen,’ legt Julia Linders van Klaverblad uit. ‘Onze oproep lost het wateroverlastprobleem natuurlijk niet op, maar alle kleine beetjes helpen.’

De campagne wordt gevoerd op tv, social media en online. Bij de campagne werkt Klaverblad samen met Stichting Steenbreek – dat iedereen in Nederland wil enthousiasmeren om de tuin te vergroenen -,  de gemeente Zevenaar en Intratuin.

Er zijn verschillende subsidie mogelijkheden voor het groener maken van je eigen tuin. De gemeente Nijmegen geeft bijvoorbeeld subsidie voor het ontstenen van een tuin, het afkoppelen van de regenpijp en voor het  aanleggen van een geveltuin of een groendak. Ook Waterschap Rivierenland verleent subsidie. Operatie Steenbreek Nijmegen wil mensen helpen die het lastig vinden om een subsidie aan te vragen. Subsidies zijn meestal bedoeld voor individuele aanvragers, maar soms kun je die ook samen met je buren aanvragen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Zowel Operatie Steenbreek Nijmegen, de gemeente als Waterschap Rivierenland hebben de  groene inzet van inwoners hard nodig. Door tuinen groener te maken, kunnen we samen voorkomen dat het riool wordt overbelast bij hoosbuien. En we zorgen er samen voor dat de stad ook bij tropische dagen niet te warm wordt.

10 euro per m2 dakoppervlak
Voor het afkoppelen van regenwater, een geveltuin of een groendak zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Twee adviseurs helpen vanaf nu inwoners gratis om wegwijs te worden uit de mogelijkheden. Ook helpen ze zo nodig bij het invullen van de formulieren: Hans Visser, Adviseur Water bij de gemeente Nijmegen en beheerder van het Waterservicepunt en Han Derckx, Adviseur subsidies bij Operatie Steenbreek Nijmegen.  De subsidie voor afkoppelen van regenwater kan bijvoorbeeld oplopen tot zo’n 10 euro per m2 dakoppervlak.

Koelte in de zomer
Een groene tuin is fijn omdat bomen en struiken de tuin en een huis koeler houden in de zomer. Want stenen warmen op en houden de hitte lang vast. De stad is in een warme zomer zo’n 7 graden warmer dan de omgeving eromheen. Een groene tuin is dus een gratis airco én een paradijs voor vogels en vlinders. Onder een boom kan het maar liefst 15 graden koeler zijn. Bovendien kan bij hoosbuien het regenwater gemakkelijk wegzakken in de grond. Daarmee wordt het riool ontlast.

Kijk voor meer informatie over de campagne Operatie Steenbreek Nijmegen en de mogelijkheden voor zowel subsidie van de gemeente als van Waterschap Rivierenland op www.debastei.nl/steenbreek.

Maandag 18 februari heeft wethouder Monika Slaets, zie foto, namens Laarbeek de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Stichting Steenbreek ondertekend.

Daarmee verlengt Laarbeek de samenwerking en blijft de gemeente zich inzetten om particuliere tuinen en de openbare ruimte verder te vergroenen. Dat is goed voor de biodiversiteit en er komt meer ruimte om water te bergen bij stevige buien. Bovendien zorgt groen voor een prettige en leefbare woonomgeving. Dankzij Steenbreek kan Laarbeek kennis delen en gebruik maken van goede ideeën van de ruim 100 andere Steenbreek-gemeenten in Nederland.

De ondertekening vond plaats tijdens de goed bezochte interactieve avond waar gemeente samen met inwoners over het thema duurzaamheid spraken.

Bron:
Gemeente Laarbeek

Steentje bijdragen aan groene wereld

Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen aan een groenere leefomgeving: tegel eruit, plant erin. Tuinen krijgen zo niet alleen meer sfeer, maar ze zijn bijvoorbeeld ook beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Om je op de goede weg te helpen organiseert tuinvereniging Groei & Bloei samen met Intratuin de inwisselactie ‘Tegel eruit, plant erin!’. Lever op zaterdag 23 maart een tegel uit eigen tuin in en ontvang twee tuinplanten cadeau om de leeggekomen plek te vergroenen.

Twijfelaars die menen geen groene vingers te hebben, krijgen bovendien eenvoudige tips zodat de eigen tuin in no-time groeit en bloeit! De jaarlijkse inwisselactie van Groei & Bloei wordt sinds 2015 gehouden en er zijn al ruim 12.000 tuintegels vervangen door levend groen.

Gratis tuinplanten
Kom op zaterdag 23 maart 2019 tussen 10.00 en 15.00 uur met een tuintegel naar een Intratuinvestiging. Daar staan vrijwilligers van Groei & Bloei klaar om de tegel in ontvangst te nemen. Je ontvangt vervolgens twee gratis tuinplanten naar keuze en praktische adviezen om de eigen tuin te vergroenen. Je kunt onder meer kiezen uit vrouwenmantel (Alchemilla), ijzerhard (Verbena), anemonen en zonnehoed (Echinacea). Het is overigens niet de bedoeling dat alle overbodige stenen en tegels ingeleverd worden; maximaal 1 tegel per persoon. Kijk voor een overzicht van inleverpunten op www.groei.nl.

Daarom!
Tuinvereniging Groei & Bloei adviseert om de tuin voor minimaal 60% met groen te beplanten.

  • Minder tegels betekent minder wateroverlast. Regenwater kan beter in de bodem wegvloeien en de riolering raakt minder snel overbelast.
  • Warmte blijft boven een betegelde tuin langer hangen. Het vervangen van tegels door planten zorgt direct voor minder hitte in de tuin.
  • Meer groen in de tuin zorgt voor een betere biodiversiteit en dat is ook beter voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten.

Meer informatie vind je op www.groei.nl

Deelnemende Intratuinvestigingen: Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Bredevoort, Cruquius, Deventer, Drachten, Duiven, Elst (GLD), Emmeloord, Emmen, Enschede, Geleen, ’s-Gravenzande, Halsteren, Heerhugowaard, Hendrik Ido Ambacht, Hilversum, Hoorn, IJsselstein, Koudekerke, Leeuwarden, Leidsche Rijn, Lelystad, Lochem, Maastricht, Malden, Meppel, Nijkerk, Nuenen, Numansdorp, Pijnacker, Rhoon, Rosmalen, Sliedrecht, Ter Aar, Tilburg, Utrecht, Veghel, Venray, Voorschoten, Weert, Winschoten, Zoetermeer, Zuidplas en Zwolle.

Fotocredit: Groei & Bloei

De provincie Overijssel stelt 510.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten van inwoners en organisaties om kwetsbare planten en dierensoorten in Overijssel te versterken. De provincie heeft een lijst vastgesteld met deze soorten.

De regeling Soorten op Orde is bedoeld voor initiatieven die zich richten op soorten die ernstig bedreigd worden en waar voor het overleven direct maatregelen nodig zijn.

De regeling is ingedeeld op specifieke locaties en de kwetsbare soorten die daar voor komen:

•        Poelen: kamsalamander, boomkikker of knoflookpad,

•        Erven: kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus of grauwe vliegenvanger.

•        Bosrandzones: kleine ijsvogelvlinder of sleedoornpage.

•        Heide: adder, bruine eikenpage, bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje en kommavlinder of vetblad.

Deze regeling is een vervolg op twee eerdere regelingen voor het versterken van soorten. Nieuw is dat deze nieuwe regeling gericht is op een beperkt aantal soorten en in bepaalde gebieden. Overigens profiteren ook andere soorten dan die op de lijst van de maatregelen. Bijvoorbeeld bosrandzomen voor de aardbeivlinder zijn ook goed voor andere vlinders, insecten en planten.

Hester Maij, gedeputeerde natuur van Overijssel. “Overijssel is een prachtige, groene provincie. Maar ook al hebben we veel en afwisselende natuur, ook in onze provincie zijn er veel soorten die onder druk staan. Het mooie aan deze regeling is dat we inwoners en organisaties het voortouw laten nemen. Want er is zoveel kennis over en hart voor de natuur in onze samenleving. Daar moeten we gebruik van maken. Op die manier versterken we nog meer de band tussen mens, natuur en zijn omgeving.”

Meer informatie over de subsidieregeling is hier te vinden op.