Gemeente Boxtel sluit aan bij Operatie Steenbreek. Op 12 oktober gaat de campagne van start. Boxtel wil de voortuinen groener en vooral steenvrij te krijgen. Dit gebeurt door middel van een aanmoedigingsbeleid waarbij de gemeente zelf groen uitreikt aan inwoners die daar om vragen.

Eerder gebeurde dit al bij inwoners van de wijk Zonnegolven II, nu wordt het project uitgebreid naar de hele gemeente.

Uitreiking
De eerste uitreiking van een stuk groen vond recent plaats op de Huygensstraat in Boxtel, waar wethouder Peter van de Wiel het eerste stuk groen plaatste in de tuin van Lonneke Hoondert. In ruil voor het inleveren van straatbetegeling kreeg zij een mooi stuk groen van de gemeente terug. Vanaf dit moment kunnen ook andere Boxtelaren zo’n beroep op de gemeente doen. Wel geeft Van de Wiel aan dat de planten die nu ‘besteld’ worden pas in het plantseizoen van 2018 geleverd zullen worden.

Groot belang
De wethouder geeft aan dat het van groot belang is dat meer mensen kiezen voor een groene tuin. “Zo zien we dat in bebouwde gebieden zoals steden vaak hittestress optreedt; de temperatuur ligt in die gebieden soms wel 8 tot 10 graden Celsius hoger dan in een groene omgeving”, legt hij uit. Ook op het gebied van waterbeheersing en luchtkwaliteit levert een groene tuin voordeel op.

Aanmoedigingsbeleid
Volgens Van de Wiel werkt een aanmoedigingsbeleid voor meer groen in de tuin beter dan een ontmoedigingsbeleid: “Wij kiezen nadrukkelijk niet voor een ‘tuintegeltaks’, maar voor een beloning in de vorm van beplanting.” Inwoners die ook een groenere tuin willen, kunnen zich melden via het contactformulier van de gemeente. De gemeente zal zorg dragen voor de afvoer van de tegels die verwijderd worden om plaats te maken voor het groen.

Bron:
www.mooiboxtel.nl

Bewoners van de Thomsonstraat hebben afgelopen zaterdag 7 oktober maar liefst 22 geveltuinen aangelegd. Zij deden dit in het kader van Operatie Steenbreek Groningen. Vierenveertig vierkante meter stoeptegels maakte plaats voor planten. Dat zet de teller van aangelegde geveltuinen in de gemeente Groningen nu op 125 voor dit jaar.

“Een nieuw record”, aldus Laurens Stiekema, coördinator groenparticipatie van de gemeente Groningen. “We ondersteunen inmiddels al zeven jaar buurtbewoners bij het aanleggen van een geveltuin. Inmiddels hebben we ongeveer een kilometer aan gevel vergroend.”

Versteende straat
De aanleg van de geveltuinen gebeurde op initiatief van bewoners Anja, Paula en Jacquelien, die tijdens een buurtbarbecue bespraken dat hun straat toch wel erg versteend was. Kort daarop lazen ze een berichtje in de wijkkrant Helperbel over Operatie Steenbreek en de mogelijkheid om geveltuinen aan te leggen. Na een rondgang door de straat bleek 75% van de bewoners de wens voor meer groen te steunen en werd het plan gesmeed.

Plantmoment
Zaterdagochtend 7 oktober was het tijd voor de gezamenlijke plantdag en konden de bewoners enkele basisplanten ophalen voor hun aangelegde tuintjes. Ondanks de regen gingen bijna alle planten en bollen de grond in.

Groen, gewoon doen
Wil jij ook een groenere straat? Ga eens langs de buren en inventariseer hun interesse voor een geveltuin. Neem contact op met Laurens Stiekema en wie weet breek jij binnenkort ook stenen in je straat om geveltuinen aan te leggen.

Van verstening naar vergroening
De gemeente ondersteunt sinds zeven jaar bij de aanleg van geveltuinen. Om verzakkingen in het trottoir te voorkomen en voor meer groen in de stad. Dat er ook plantgoed kan worden geleverd, komt doordat de gemeente nu ook actief is als lid van Operatie Steenbreek.

Dit is een landelijke campagne voor de vergroening van tuinen, om zo de oprukkende ‘verstening’ van tuinen tegen te gaan. Onder het motto tegels eruit, tuin erin’, vinden door heel Nederland acties plaats.

Op woensdag 21 september organiseerden Gemeente Krimpen aan den IJssel, Entente Florale en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag, met als thema ‘Met groen en blauw naar klimaatbestendige gemeenten’.

De bevindingen van die dag hebben we gisteren gedeeld via een brief met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, HHSK, Provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, ANWB, Staatsbosbeheer, IPO, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Deltacommissaris W. Kuijken, Tweede Kamer der Staten-Generaal en de DMCR. Naar de brief.

Ongeveer vier jaar geleden werd voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek bij Alterra / Wageningen UR betrokken bij een discussie over de gevolgen van verstening in de stad. Toen ontstond het idee dat er echt wat moest gebeuren in de bewustwording van de problematiek en stichting Operatie Steenbreek werd een feit. Met een landelijke aftrap op 28 januari 2015 is Steenbreek met 5 gemeenten gestart met als belangrijkste doel burgers te enthousiasmeren om hun tuin en/of daken te vergroenen. Zo dragen burgers zelf bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Bovendien zorgt groen in de buurt voor verkoeling, waterberging en biedt het een leefgebied voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten.

Om gemeenten te faciliteren heeft de stichting materiaal beschikbaar en zorgen zij voor het delen van kennis tijdens diverse bijeenkomsten. “Ik ben echt blij dat we nu met bijna 60 deelnemende gemeenten samenwerken”, aldus Veldstra. Deze gemeenten organiseren lokale activiteiten om inwoners te wijzen op de voordelen van groen. En gelijktijdig wordt vanuit een voorbeeldfunctie van de gemeente de openbare ruimte ook waar mogelijk aangepast. Meer en meer wordt lokaal maar ook door Operatie Steenbreek zelf een verbinding gelegd met het bedrijfsleven. Want samen kom je gewoon verder.

Groen bedrijfsleven versus Operatie Steenbreek Krimpen aan de IJssel
Het initiatief voor deelname aan Operatie Steenbreek in Krimpen aan den IJssel werd in 2016 gelegd door Jacqueline Veltman, eigenaar van tuinontwerp- en adviesbureau Projecten in het groen. In eerste instantie kwam het plan bij de gemeente in de kast te liggen, maar in april dit jaar werd toch gestart. Heel enthousiast werd een werkgroep opgericht. Dit was nog best een zoektocht om de juiste mensen bij elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Met als gezamenlijk doel: alle voortuinen blijvend groen en bewustwording van regenwaterproblematiek. Om bedrijven te enthousiasmeren wordt wel vaak gekeken naar een verdienmodel. Wanneer je de visie vertaalt naar de lange termijn en bedenkt dat met maatschappelijk verantwoord ondernemen imagoverbetering is te realiseren, dan komt het met het verdienmodel wel goed is de ervaring. Samen met de gemeente is bedacht om vooralsnog te kiezen voor actiegebieden bij herbestratingsprojecten. Op 11 oktober wordt de eerste informatieavond voor omwonenden georganiseerd en op 28 oktober staat de eerste actiedag gepland.

Succesverhaal gemeente Laarbeek
De kersverse groenste gemeente van Europa presenteert de Laarbeek-methode: échte samenwerking tussen gemeente & inwoners en af en toe de grenzen opzoeken. Michel Brands, beleidsmedewerker groen bij gemeente Laarbeek vertelt dat samenwerking met plaatselijke organisaties, inwoners en bedrijven al lang in de genen zit. Gezamenlijk zijn al speeltuinen in de buurt gerealiseerd, aanplant rotondes met buurtbewoners, natuurmonitoring door IVN en is Operatie Steenbreek in uitvoering bij de groenondernemers neergelegd. Dirk-Jan Spierings, eigenaar van ontwerpbureau voor tuinen Le Jardin is enthousiast. “Samen met zo’n 20 hoveniers uit de regio werken wij hier graag aan mee en bedenken we samen met de gemeente acties. Wij voeren uit en gemeente en waterschap faciliteren ons door middel van publiciteit en de aankoop van planten”, aldus Spierings. Daarmee krijgen wij als bedrijven veel gratis reclame en daar zijn we blij mee. Tot op heden is de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ georganiseerd en de Laarbeekse Groenstrijd waarbij inwoners hun zelf ontworpen voortuin kunnen winnen. Binnen Laarbeek is bewust geen werkgroep opgericht en geen voorbedacht plan geschreven. We kijken gewoon stap voor stap wat we samen met het bedrijfsleven kunnen organiseren en het project loopt gewoon. En ondertussen staan we als gemeente zelf ook niet stil en hebben we onderzocht waar we zelf nog kunnen ontharden.

Het bewustzijn en het belang van een groene tuin begint te leven in Nederland maar we zijn er nog niet. Deelnemers aan de workshop zien het belang van een goede communicatie richting burgers en bedrijfsleven in. Gezamenlijk moeten we nog veel informeren, vertellen, ervaringen delen, afstemmen en vooral ook heel veel doen om de verharding tegen te gaan.

Zo’n 50 vertegenwoordigers vanuit overheid, milieufederaties, IVN en groen bedrijfsleven namen deel aan deze workshop tijdens de Nationale Groendag op 20 september. Heeft u de workshop gemist? Bekijk dan hier de presentaties van Krimpen aan den IJssel en Laarbeek.

Krimpen aan den IJssel
Op de Nationale Groendag tekende wethouder Oosterwijk en voorzitter Wout Veldstra de samenwerkingsovereenkomst met Operatie Steenbreek.

Over Nationale Groendag
Nationale Groendag 2017 werd georganiseerd door:
Entente Florale Nederland, Operatie Steenbreek en gemeente Krimpen aan den IJssel

 

Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en ambassadeur van Operatie Steenbreek, heeft op de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel bekendgemaakt dat Leeuwarden de Steenbreektrofee heeft gewonnen.

In totaal waren er zeven gemeenten genomineerd voor de trofee: Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht.

Winnaar
Leeuwarden is een van de icoongemeenten van Operatie Steenbreek en is al vanaf het eerste uur aangesloten. De jury vond de participatie met de buurtbewoners heel sterk. Isabelle Diks: ‘Leeuwarden heeft dit jaar een aantal leuke acties georganiseerd die heel laagdrempelig zijn en niet te belerend, waardoor de boodschap van Steenbreek op een effectieve manier wordt overgebracht. Een ander pluspunt is dat er een hele brede coalitie van diverse organisaties is opgezet, van onderwijs tot waterschap, waardoor Steenbreek heel breed wordt weggezet en beleidsmatig goed is verankerd.’

Aanmoedigingsprijs
Er kan er maar een de winnaar zijn, maar de jury was zeer te spreken over de inzending van de gemeenten Alphen aan den Rijn en besloot haar de aanmoedigingsprijs te geven. Juryvoorzitter Wout Veldstra: ‘Alphen is eind vorig jaar aangesloten en zij hebben met hun acties een vliegende start van gemaakt. Een van de pluspunten was de communicatie. Heel breed en doelgericht hebben de bewoners van Alphen kennis kunnen nemen van Steenbreek.’

Prijs
De gemeente Leeuwarden neemt van de gemeente Den Haag, de winnaar uit 2016, de wisseltrofee over. Daarnaast komt in magazine Vitale Groene Stad een uitgebreid artikel te staan over de Steenbreek acties in Leeuwarden en Alphen aan den Rijn.

Jury
De jury bestond, onder leiding van voorzitter Wout Veldstra, uit:
– Stefan Vreugdenhil, senior beleidsmedewerker bij de Vogelbescherming;
– Rik Eweg, lector aan Van Hall Larenstein;
– Linda IJmker, projectleider IVN Gelderland en Operatie Steenbreek.

Krimpen aan den IJssel
Vandaag sloot ook de gemeente Krimpen aan den IJssel aan bij Operatie Steenbreek. Wethouder Marco Oosterwijk en voorzitter Wout Veldstra tekenden beiden op de Nationale Groendag de overeenkomst. In totaal zijn er nu 53 gemeenten bij Operatie Steenbreek aangesloten.

Op zaterdag 16 september zijn de winnaars van de tuinmetamorfosewedstrijd Leidschendam-Voorburg in het zonnetje gezet door de lokale afdeling van Groei en Bloei.

De winnaars, Matthijs en Uub Willemse-Jacobson, raakten geïnspireerd na de schets-je-eigen-tuin workshop die de gemeente dit voorjaar organiseerde. De winnaars hebben volgens de jury “ in korte tijd hun tuin van een saaie steenvlakte omgetoverd tot een groen paradijs waarin het heerlijk vertoeven is voor mens en dier”. Voorzitter Jan Blokland van Groei en Bloei Leidschendam was verheugd dat de bewoners goed hebben nagedacht over hun plantkeuze en daarbij rekening hebben gehouden met de groeiwensen van de verschillende planten.  “Hierdoor mag je verwachten dat er een weelderige begroeiing gaat ontstaan”, aldus Blokland. De tuin is verrijkt met eetbare planten, moestuinbakken en een compost- en wormentoren. Ook is rekening gehouden met wateropvang en waterberging, wat van belang is bij een heftige regenbui. Door de nieuwe, natuurlijke inrichting is de tuin in staat om de gevolgen van de klimaatverandering goed op te vangen.

Voor de metamorfose

Na de metamorfose

Op zaterdag 23 september organiseert Operatie Steenbreek Leeuwarden in samenwerking met Groei en Bloei en Wijkpanel Tjerkhiddes/Cambuursterhoek  een “Tegel eruit, fruitstruik erin” actie in de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek. Wie tussen 12.00 uur en 16.00 uur een tegel inlevert bij de Operatie Steenbreek-stand krijgt er een fruitstruik voor terug.

Op zaterdagmiddag kunnen bewoners de Steenbrekers aan de deur verwachten. Gewapend met kruiwagens en een schep komen zij hen een fruitstruik aanbieden in ruil voor een tegel uit de tuin. Samen gaan de initiatiefnemers de strijd aan tegen verstening in de wijk.

Datum/tijd: zaterdag 23 september van 12.00 tot 16.00 uur. Locatie:  Buurthuis Tjerkhiddes, Tjerk Hiddesstraat 52, Leeuwarden.

Operatie Steenbreek  Leeuwarden is één van de 51 gemeenten die met Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Hierdoor kan het water namelijk niet goed wegstromen en krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. De biodiversiteit gaat erop achteruit en het zorgt voor hittestress. Uit onderzoek van de gemeente Leeuwarden blijkt dat de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek voor 77% uit verhard oppervlakte bestaat! Zie onderstaande afbeelding. Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Van Hall Larenstein, de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.

 

 

stenen

VERHARDING

Hoe pijnlijk te constateren

Dat door al het asfalteren

Met betegelen en bestraten

We te weinig ruimte laten

In ieder denkbare seizoen

Voor het water en het groen

 

We bouwen bedrijven, kassen

Huizen, pleinen en terrassen

In de tuinen, klein bemeten

Wordt het groen veelal vergeten

Een regenbui met ongemakken

Kan niet in de grond wegzakken

 

We verharden in de regel

Want we kiezen voor de tegel

Bomen, struiken snel verdwenen

Zelfs rotondes die verstenen

De sponswerking zo ontnomen

Overal waar klinkers komen

 

Groen en water ingrediënten

Zijn belangrijke elementen

Dicht bij huis niet af te voeren

Langs waterdichte harde vloeren

Kies voor beplanting en gazon

Geen dode  tegels en beton

 

Nico Brantjes (dorpsdichter 2006)

Groenvoorzieningsbedrijf Donkergroen sluit als eerste bedrijf aan bij het landelijke platform van Operatie Steenbreek. Het bedrijf draagt onder andere bij aan de campagne door haar kennis over de mogelijkheden en de meervoudige waarde van groen beschikbaar te stellen.

Het doel van Operatie Steenbreek is om bewoners en bedrijven te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. De campagne is gericht op bewustwording van de negatieve gevolgen van verstening en de positieve effecten van groen, zoals klimaatadaptatie, bescherming van biodiversiteit en het verminderen van de risico’s van wateroverlast en hittestress.

Meerwaarde van groen
Voorzitter Wout Veldstra is verheugd dat het groene bedrijfsleven gaat aansluiten bij Operatie Steenbreek: ‘Niet alleen burgers zijn verantwoordelijk voor het tegengaan van de verstening in de tuinen. Ook woningcorporaties, bedrijven en bedrijventerreinen hebben hier in onze optiek een belangrijk aandeel in. Daar gaat het om nog veel grotere oppervlaktes met verharding. Een bedrijf als Donkergroen werkt juist voor deze doelgroepen en weet precies wat daar de mogelijkheden zijn, wat de positieve effecten zijn van meer groen en wat daarbij voor de klant belangrijk is.”

Directeur Anja Kanters van Donkergroen beaamt dat volmondig: “Er is een enorme hoeveelheid onderzoek waaruit blijkt hoeveel meerwaarde groen oplevert. Voor klimaat, waterberging, biodiversiteit, maar ook voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen. Dat laatste betekent voor een woningcorporatie bijvoorbeeld tevredener huurders en minder overlast. Voor bedrijven heeft het een positief effect op de productiviteit van de medewerkers en draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien verhoogt het de waarde van het vastgoed.”

Hittestress
“Neem alleen al hittestress”, vervolgt Kanters. “Uit infraroodbeelden van satellieten blijkt dat binnensteden en bedrijventerreinen daar het meest mee te kampen hebben. Ze hebben veel verharding, weinig groen en zeker op bedrijventerreinen veel platte, bitumen daken. Het kan er wel 10 graden heter worden dan in het buitengebied en dat merk je in het toenemend water- en energieverbruik voor koeling en in de afnemende productiviteit van medewerkers. Met oplossingen als meer groen, minder verharding, groene daken, en zelfs materiaalkeuze kunnen wij als groensector die temperaturen aanzienlijk omlaag krijgen en dat is de reden dat wij bij Operatie Steenbreek aansluiten.”

Donkergroen, met vestigingen in heel Nederland en een hoofdkantoor in Sneek, is het eerste bedrijf dat aansluit bij het landelijk platform van Operatie Steenbreek. Daarnaast zijn er nog andere bedrijven aangesloten bij de acties die in de diverse gemeenten plaatsvinden.

 

Vandaag heeft de jury de inzendingen van de genomineerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht beoordeeld voor de Operatie Steenbreektrofee.

De jury bestaat, onder leiding van voorzitter Wout Veldstra, uit:
– Stefan Vreugdenhil, senior beleidsmedewerker bij de Vogelbescherming;
– Rik Eweg, lector aan Van Hall Larenstein;
– Linda IJmker, projectleider IVN Gelderland en Operatie Steenbreek.

Prijsuitreiking
Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel wordt de winnaar bekendgemaakt. Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en ambassadeur van Operatie Steenbreek, reikt dan de prijzen uit. De winnende gemeenten ontvangt de wisseltrofee en krijgt de nodige media-aandacht.

Doel van de prijs
De Steenbreektrofee wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Gemeenten die aangesloten zijn bij Operatie Steenbreek kunnen meedingen naar deze prijs. Het doel ervan is om de vele acties die worden uitgevoerd in deze gemeenten in samenwerking met bijvoorbeeld bewoners en bedrijfselven voor het voetlicht te brengen. De ervaring is dat dit weer veel nieuwe inzichten en inspiratie oplevert.

Den Haag
Vorig jaar won de gemeente Den Haag deze prijs. De motivatie van de jury toen om de prijs uit te reiken aan Den Haag was, omdat deze gemeente verreweg de meeste acties had uitgevoerd die tevens tot de verbeelding spraken. Een andere reden waarom de Hofstad deze prijs won, was dat zij met hun acties hadden bijgedragen om het gedachtegoed van Operatie Steenbreek onder de aandacht te krijgen van het grote publiek.