Organisaties werken aan routekaart ‘12 x groener’

Zeven partijen spannen zich gezamenlijk in om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te gaan versnellen. Dat doen zij door filmreportages van twaalf icoonprojecten te maken – middels een routekaart – waarin te zien is dat door samenwerking veel is te bereiken. De routekaart wordt in september aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

De betrokken organisaties zijn Stichting De Groene Stad, Duurzaam Door, NL Greenlabel, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ExpoProof, Heijmans en Stichting Steenbreek. Aanleiding voor het initiatief is het van kracht worden van de Omgevingswet op 1 januari 2022.

Omgevingswet
De campagne ging van start met een online talkshow op donderdag 3 december waarin werd gesproken over de thematiek rond de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt. Deze wet is een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht); tientallen wetten en honderden regels zijn hiermee gebundeld in één nieuwe wet. De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

Tijdens de talkshow spraken diverse betrokkenen waarbij vanuit diverse disciplines (beleid, gebouw- en landschapsarchitectuur, beheer, beplanting en circulariteit) de waarde van biodiversiteit en natuur in de woon- en werkomgeving inzichtelijk werd gemaakt.

Vakbeurs
De komende maanden wordt door de diverse partijen gewerkt aan een routekaart waarbij twaalf innovatieve projecten, uit elke provincie een, worden belicht aan de hand van de thematiek van de Omgevingswet. Thema’s die aan bod komen zijn klimaatadaptatie, duurzaamheid, natuurinclusiviteit, (bodem)biodiversiteit en gezondheid.

De projecten worden gefilmd om aan te tonen dat door samenwerking van verschillende partijen meer te bereiken is. De routekaart ‘12 x groener’ wordt op de vakbeurs Openbare Ruimte (22 en 23 september in de Jaarbeurs in Utrecht) aangeboden aan de minister van LNV.

In beeld
Inmiddels zijn drie themaprojecten gefilmd: Woonwijk Parijsch in Culemborg (Gelderland), Wijkvernieuwing Kerckebosch in Zeist (Utrecht) en Bodembiodiversiteit (Noord-Brabant).

Voor meer informatie ga naar De Groene Stad website.