‘Ik werkte hier nog maar twee dagen’, herinnert Gemma Verijdt zich. ‘Toen de brandweer meerdere malen moest uitrukken om ondergelopen kelders leeg te pompen.’ De wateroverlast van juni vorig jaar was een gevolg van een paar flinke hoosbuien. ‘Groene tuinen kunnen die overlast beperken.’

Gemma is trainee Duurzaamheid bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. ‘Als gevolg van de klimaatverandering zullen we steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden’, vertelt ze. ‘Als je een tuin zonder groen hebt, gaat 85% van het regenwater direct naar het riool. Dat kan daardoor snel overbelast raken, waardoor kelders kunnen vollopen. Heb je planten in je tuin, dan neemt de grond waarin ze staan het water op.’

Tegel eruit, plantje erin
Om groene tuinen te bevorderen heeft de gemeente zich aangesloten bij de landelijke Operatie Steenbreek en organiseert ze workshops Tuinontwerp voor bewoners. Een andere actie is ‘Tegel eruit, plantje erin’. Gemma legt uit hoe het werkt: ‘ Op 11 juni 2017, tijdens de nationale tuinweek, kunnen bewoners op verschillende locaties in de gemeente een tegel inleveren, daarvoor krijgen ze een plantje terug om bijvoorbeeld een geveltuintje te maken. Ook kunnen ze boomspiegels adopteren.’

Groen én onderhoudsarm
Aan de hand van haar duurzaamheidsagenda werkt de gemeente hard aan vergroening. ‘We maken bijvoorbeeld een analyse van versteende plekken in de gemeente en waar de wateroverlast het ergst is’, vertelt Gemma. ‘Onlangs hebben we in Park ‘t Loo 1.200 m2 aan tegels vervangen door groen. Binnenkort gaan we de Paradijsstraat opfleuren. Want groen is niet alleen goed voor de waterafvoer, het heeft veel meer voordelen. Het verkoelt in de zomer. Als je een stenen binnenplaats hebt, kan het daar zomaar zeven graden warmer zijn dan elders omdat stenen de hitte vasthouden. Bovendien maakt groen je blij, vrolijkt de buurt ervan op, stijgt je huis in waarde en voel je je veiliger. En je kunt ook een onderhoudsarme tuin hebben mét planten.’ Verder doet de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2017 mee aan Entente Florale, dé wedstrijd om de titel ‘Groenste stad van Nederland’. Gemma: ‘Ik denk dat we een goede kans maken.’

Dit artikel stond eerder in het magazine van Huurdersvereniging Respectus.
Huurdersvereniging Respectus zet zich in voor de leefbaarheid in uw buurt en heeft een leefbaarheidsbudget om goede ideeën te kunnen realiseren. Samen werken we zo aan een fraaie, groene leefomgeving.

Op zaterdag 1 juli van 12:00 tot 16:00 uur organiseren tuinontwerpster Renée Noppen en de hoveniers van Hoveniersbedrijf Rens de Rooij een middag boordevol groene inspiratie voor tuin en balkon. Het vindt plaats aan de Noorder Leidsevaart 11 in Hillegom.

Tijdens deze middag staan de hoveniers klaar om te adviseren over welke planten de tuin aantrekkelijk maken voor vogels, vlinders en bijen. De tuinontwerpster maakt tuinschetsen voor groene en diervriendelijke tuinen. De inspiratietuin is vrij toegankelijk om ideeën op te doen. Bezoekers kunnen een tuintegel inleveren en in ruil hiervoor ontvangen zij een bij- en vlindervriendelijke tuinplant. Voor iedere bezoeker ligt een kleurrijk bloemenmengsel en een tuinmagazine klaar.

Operatie Steenbreek
De actie is opgezet in navolging van landelijke acties van Operatie Steenbreek in samenwerking met gemeenten uit de Bollenstreek

Op zaterdag 1 juli organiseert Operatie Steenbreek in samenwerking met de Groene Apotheek een “Tegel eruit, plant erin” actie tijdens de Waterdag in de wijk Oldegalileën/Bloemenbuurt in Leeuwarden.

Met wat minder tegels in je tuin, kan water beter wegstromen. Wie tussen 11.00 uur en 16.00 uur een tegel inlevert bij de Operatie Steenbreek stand krijgt er een fruitstruik voor terug.

De hele dag staat in het teken van water, naast de Operatie Steenbreek actie valt er van alles te beleven. Je kunt meedoen aan de Hollander Vis Cup, een viswedstrijd georganiseerd door de Groene Apotheek, waarbij Hengelsportvereniging Leeuwarden de jury is. Een tochtje maken met een praam georganiseerd door Netwerkcentrum Oud-Oost. Kinderen kunnen er genieten van Poppentheater Inkipinki met een spannend verhaal over water. Lekker varen met de radiografisch bestuurbare bootjes in het waterbassin. Geschminkt worden als piraat of meezingen tijdens het optreden van Muziekgroep THC Oostergoo. Verder is het ook nog eens Open dag op de Stadswerf. Kortom, een bomvolle dag vol waterplezier.

Locatie: WZC Sint Jozef – Eestraat 15, 8922 JA Leeuwarden 11.00 uur – 16.00 uur.

Operatie Steenbreek Leeuwarden is één van de vijf icoonsteden van Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Hier door kan het water namelijk niet goed wegstromen en krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. De biodiversiteit gaat erop achteruit en het zorgt voor hittestress. Draag zaterdag 1 juli je steentje bij aan een groene en gezonde leefomgeving en lever een tegel in! Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Van Hall Larenstein, de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Delfland roept bewoners uit Delft, Den Hoorn, Delfgauw, Schipluiden, Rijswijk Zuid op die een tuin hebben die voor 75% of meer verhard is, mee te doen aan een afstudeeronderzoek van een TU student. De vraag is waarom mensen hun tuin voor een groot deel verhard hebben. De verharding mag bestaan uit tegels, split, vlonders, kunstgras, of stenen.

De student komt naar de tuin en in een half uur tijd worden vragen over de tuin gesteld. Het onderzoek zal voor 7 juli plaatsvinden. Belangstellenden die mee willen doen worden verzocht een email te sturen aan afdelingdelfland@knnv.nl Stuur het adres en telefoonnummer mee.

Beleid ontwikkelen
Nederland is langzaam aan het verstenen. Niet alleen de openbare ruimte maar ook steeds meer tuinen zijn voor een groot deel bestraat of op een andere manier verhard. Terwijl juist groen (beplanting) in onze omgeving allerlei voordelen heeft. Een belangrijk deel van de Nederlandse steden is in eigendom van particulieren: de tuinen. Daarmee hebben tuineigenaren invloed op het aandeel groen dat aanwezig is in de stad. Maar wat maakt nu dat veel tuineigenaren hun tuin voor een groot deel of zelfs helemaal bestraat? Als we dit weten kunnen we gerichter beleid gaan ontwikkelen om groene tuinen te stimuleren.

Voordelen groene tuinen
Groen in tuinen heeft verschillende voordelen! Het werkt als een soort buffer voor regenwater, hierdoor kunnen we beter omgaan met enorme piekbuien (die we door de klimaatverandering steeds vaker zullen krijgen). Het heeft een verkoelend effect, dit maakt het stedelijk gebied op warme dagen een fijnere plek. Beplanting in tuinen draagt bij aan de biodiversiteit. Vogels en andere beestjes vinden er eten, een schuilplek of misschien zelfs een plek om een nestje te bouwen. En uit verschillende onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan onze gezondheid. Het reduceert stress en kan bijdragen aan een sneller herstel als iemand ziek is.

Groene tuinen stimuleren
Verschillende gemeenten en organisaties (zoals Operatie Steenbreek en de Vogelbescherming) zijn al bezig met het stimuleren van groene tuinen. De KNNV is partner van Operatie Steenbreek. Het blijkt echter moeilijk om de tuineigenaren van een grotendeels verharde tuin te bereiken.

Het onderzoek
Met het onderzoek proberen we erachter te komen waarom mensen de tuin voor een groot deel verhard hebben. Als we dit weten kunnen we gerichter communiceren.  Je kunt nog zo veel informatie geven, maar als deze niet aansluit bij de situatie van de mensen dan werkt het niet.

Wat is en doet de KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur. Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt. Elk jaar kent een groot thema. in 2017 is het thema zoek Verbinding met de nabije natuur. Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.

 

 

 

Op woensdagmiddag 21 juni vindt er in Middelburg bij Waterschap Scheldestromen de regiobijeenkomst van Operatie Steenbreek Zeeland plaats. Het doel van de middag is het kennismaken met de werkwijze van Operatie Steenbreek ten behoeve van de Zeeuwse gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, waterschap en provincie.

Initiatiefnemer van deze bijeenkomst is Rien Klippel van Waterschap Scheldestromen. ‘De ambitie en slogan van Operatie Steenbreek is eenvoudig: van verstening naar vergroening. De realisatie van de uitdagingen is complex en vergt samenwerking tussen veel stakeholders. Er zijn nu een kleine vijftig gemeenten bij Operatie Steenbreek aangesloten, maar de gemeenten uit Zeeland ontbreken nog in dit lijstje. Dat was voor mij de reden om deze bijeenkomst te organiseren waar dus de verschillende spelers uit Zeeland kennis kunnen maken met de werkwijze van Operatie Steenbreek.’  Vertegenwoordigers van de  gemeenten Den Haag en Apeldoorn geven tijdens deze bijeenkomst  aan hoe je deze actie in de praktijk kunt uitzetten.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

o 13.00 Inloop
o 13:30 – 13.40 Openingswoord door Gert van Kralingen, lid dagelijks bestuur Waterschap Scheldestromen
o 13.40 – 14.00 Inleiding over Operatie Steenbreek door voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek
o 14.00 – 15.00 Wat kun je als gemeente met Operatie Steenbreek aan activiteiten doen en hoe bereik je de gewenste resultaten? De ervaringen en concrete acties van de gemeenten Apeldoorn en Den Haag worden gedeeld.
o 15.00 – 15.30 Pauze
o 15.30 – 16.30 Bedrijfsleven, IVN  Zeeland en Schoon Water Zeeland presenteren zich en geven aan welke rol zij in de acties van Operatie Steenbreek kunnen vervullen. Deelnemers gaan daarna plenair met elkaar in discussie aan de hand van vragen en eventueel enkele stellingen.  Wout Veldstra sluit de middag af door het formuleren van conclusies.
o 16.30 Netwerkborrel
o 17.00 Afsluiting

Fact & figures
Datum en tijd:  21 juni 2017 van 13.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Kantoor waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.
Aanmelden

Steeds vaker zijn er hevige hoosbuien en is er daardoor wateroverlast op straat. Wat niet meehelpt zijn tuinen waar veel of alleen maar tegels liggen. Hierdoor wordt regenwater niet meer in de grond opgenomen, maar stroomt het naar putten op straat die het dan niet meer aankunnen.

Wethouder Hilde Niezen (duurzaamheid): ” Groene tuinen zorgen ervoor dat het regenwater in de bodem opgenomen wordt. In een betegelde tuin spoelt 85 procent van het water direct het riool in. Riolering is daar niet op berekend. Meer groen in de tuin betekent ook meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren. Dat is leuk om te zien en ook een goede bijdrage aan de natuur.”

Tijd voor actie
Voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek: “Als je je bedenkt dat Nederland ongeveer 84.000 voetbalvelden aan oppervlakte tuinen kent en daarvan 44 procent grotendeels vol met tegels of grind liggen, dan ligt daar een enorme uitdaging.”

Groene tuin met weinig onderhoud
Opvallend is dat mensen een bloeiende tuin vele malen mooier vinden dan een verharde tuin, maar denken daar geen tijd voor te hebben. Veldstra: “Met Operatie Steenbreek laten we zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen.” Meer informatie is te vinden op www.operatiesteenbreek2.w006.mi.alm.mooieserver.nl.

Bron:
deGouda.nl

Een strakke blauwe hemel, een container met heel veel stenen, een vrolijke ijscoboer en een enthousiast Steenbreek team maakte de Operatie Steenbreek in de Wageningse wijk Tarthorst tot een groen feestje. De stenen werden aangevoerd in trapkar, bakfiets, fietstassen en handen. Ongeveer 100 Wageningers hebben de actie opgepakt om hun tuin een stukje groener te maken.

Wethouder Dennis Gudden gooide de eerste tegels in de container. De lavendel en de hortensia waren favoriet onder de gratis planten. Ook het eetbaar groen (de bosbes en rozemarijn) werden door de bewoners gewaardeerd. Ontwerper Irma bezocht een aantal tuinen waar een advies van Irma van harte welkom was.

Groener en klimaatbestendiger
Wethouder Dennis Gudden: “Een mooiere start van de operatie Steenbreek kunnen we niet hebben. Goed om te horen van het team dat veel mensen op de hoogte waren van de actie in Wageningen en dat we zo’n 100 planten hebben weggeven. We gaan deze actie ook in andere wijken houden. Zo dragen we allemaal (letterlijk) een steentje bij aan een groener en klimaatbestendig Wageningen.”

Wat doe jij het allereerst, als je een nieuwbouwwoning koopt? Een keuken kiezen? Een badkamer of de vloerbedekking? Aan het inrichten van de tuin denk je vast (nog) niet. En eenmaal klaar met de binnenboel, is vaak de inspiratie op en… komen er tegels in de tuin. Niet doen, zeggen de gemeentes die zich hebben aangesloten bij het landelijk initiatief ‘Operatie Steenbreek’. Zo ook de gemeente Groningen.

‘Zeker niet doen’, zegt ook tuinadviseur Rixt Langeveld. Zij is actief betrokken bij Operatie Steenbreek Groningen. Onlangs is ze benaderd door een bewoonster van het nieuwbouwproject ZON Wonen II in de Groningse wijk Paddepoel. Veertig zogenaamde ‘nul op de meter’ woningen met tuinen van 24 tot 70 vierkante meter. Zij riep Langevelds hulp in, omdat ze vreesde dat haar tuin net zo nat zou worden als die van de reeds opgeleverde woningen van ZON Wonen I. Ze mobiliseerde een aantal toekomstige buren en samen volgden ze Langevelds cursus over het inrichten van natuurrijke tuinen, uiteraard met zo weinig mogelijk stenen of tegels.

Een groener ZON Wonen
‘Ik laat zien dat er veel alternatieven zijn voor verharding. Zoals schelpen, grind of houtsnippers, waardoor het regenwater gewoon de grond kan intrekken. Op vochtige plaatsen in je tuin zet je een boom, struiken en planten die veel water opnemen. De deelnemers waren verrast over de hoeveelheid soorten materialen en de mogelijkheden,’ vertelt Rixt Langeveld. ‘Plaats bijvoorbeeld gaasrasters met begroeiing als erf-afscheiding of een niet geheel gesloten schutting van inlands – niet geïmpregneerd – hout of een heg van verschillende soorten struiken. En natuurlijk kies ik voor bij- en vlindervriendelijke planten.’

Dat je ook in een kleine, groene tuin kan zitten, is na het gezamenlijk tuinieren in ZON Wonen II wel duidelijk. En het werkte aanstekelijk: twijfelaars of tegelliefhebbers die de tuinen van hun buren zien, zijn over de groene streep getrokken.

Doel
Doel van Operatie Steenbreek is tuineigenaren te informeren over de nadelige gevolgen van het betegelen van hun tuin. Zeker door de klimaatverandering zijn de nadelen erger dan vroeger. Door alle tegels kan het regenwater de grond niet intrekken. Het schone water komt via putten in het riool terecht. Tijdens hevige buien leidt dat regelmatig tot wateroverlast en overstromingen. Stenen warmen je omgeving en dus de aarde op. En dat is niet goed voor onze gezondheid en vooral niet voor ouderen en zieke mensen. In tegeltuinen komen bovendien geen tuindieren zoals vogels, egels, kikkers, bijen en vlinders. Dieren die wij ook nodig hebben om te overleven: zonder bijen en hommels om de bloesems te bestuiven, hebben wij geen fruit en groenten om te eten.

Daarnaast: onderzoek heeft aangetoond dat we liever in een groene omgeving wonen en we gelukkig worden van het zien van groen en bloemen. Woningen in een groene omgeving worden daarom ook sneller verkocht.

Zelf je tuin inrichten
Rixt Langeveld van ‘De Korenbloem, tuinen met visie’ is tuinadviseur en ontwerper. Ze werkte mee aan twee seizoenen van het tuinenprogramma ‘Tegels eruit, tuin erin’ en op dit moment aan de serie ‘GoudGroen’. Beide uitgezonden via de lokale Groninger televisieomroep OOGTV. Ook te zien via www.operatiesteenbreek2.w006.mi.alm.mooieserver.nl en Youtube.

Ben jij binnenkort ook eigenaar van een nieuwbouwhuis en op zoek naar inspiratie voor je tuin? Meld je dan aan voor de cursus ‘Zelf je tuin inrichten’ op www.dekorenbloemtuinen.nl

Bron:
Groningen Woont

Onderstaande afleveringen gaan over Groningers die goed bezig zijn met groene thema’s rondom huis, tuin en keuken. GoudGroen is het vervolg op twee seizoenen Tegels eruit, tuin erin, de tv-serie die in 2015 en 2016 op OOGTV werd uitgezonden, waarin tegeltuinen een groene make-over kregen. Nieuw in deze serie zijn de onderdelen over duurzaam voedsel en energiebesparing en -opwekking. GoudGroen sluit aan bij de projecten Eetbare Stad Groningen, Operatie Steenbreek Groningen en Groningen Woont Slim.

Op zaterdag 20 mei 2017 vond de landelijke inspiratiedag Operatie Steenbreek plaats in Driebergen, boerderij Champ Aubert. Met 45 mensen o.a. IVN’ers, KNNV’ers, Tuinambassadeurs, Groei en bloeiers en anderen lieten zich inspireren door sprekers en workshops om de trend van verstening in tuinen tegen te gaan en meer groen in tuinen te stimuleren.

Benieuwd naar het verslag en de presentaties?