Op 20 september organiseren de gemeente Krimpen aan den IJssel, Entente Florale en Operatie Steenbreek de Nationale Groendag. Het thema van dit jaar is ‘Met groen en blauw naar klimaatbestendige steden’. Deze kennis- en inspiratiedag is bedoeld voor professionals die in de openbare ruimte werkzaam zijn.

De gemeente Krimpen aan den IJssel werd  in september 2016 uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Dit jaar vindt daar de Nationale Groendag plaats. Tijdens deze dag worden de  winnaars van de Nationale Groencompetitie Entente Florale 2017 bekendgemaakt.

Ochtendprogramma
In het ochtendgedeelte gaan drie sprekers  in op het thema ‘Met groen en blauw naar klimaatbestendige steden’. Jaap Spros, voorzitter van Entente Florale licht dit toe: “Om oplossingen te bieden tegen klimaatverandering in het stedelijk gebied, denk hierbij aan overtollige neerslag, hittestress en droogte, staan we voor de uitdaging om oplossingen te bedenken. Dit kan enerzijds met technische maatregelen worden gerealiseerd, maar anderzijds kan daar het groen voor worden ingezet. Het groen biedt  veelzijdige oplossingen. Het buffert water, zorgt voor verkoeling, bevordert voor biodiversiteit en het is goed voor de leefbaarheid.’ Om dit onderwerp goed op de kaart te zetten, is daarom dit jaar gekozen voor het thema ‘Met groen en blauw naar klimaatbestendige steden’.”

Wethouder Marco Oosterwijk van Krimpen aan den IJssel: “Ik ben trots dat we de Nationale Groendag dit jaar in Krimpen aan den IJssel kunnen organiseren. Het wordt een mooie, interessante dag voor de organisaties in onder andere de groensector en deelnemende gemeenten. Goed dat we dit jaar aandacht besteden aan dit thema. Een thema wat ook in Krimpen aan den IJssel actief wordt opgepakt. Laten we elkaar op 20 september inspireren, zodat we ook voor uw situatie passende klimaatadaptieve oplossingen kunnen bieden.”

Andries Heidema, burgemeester van Deventer en vicevoorzitter van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, licht tijdens de Nationale Groendag het landelijke beleid rondom klimaatadaptatie toe. Wethouder Mario Jacobs van de gemeente Tilburg vertelt  hoe zijn gemeente omgaat met klimaatverandering. In zijn optiek zijn groen-blauwe structuren een must voor klimaatadaptatie.

Na de toelichting van het landelijk en regionaal beleid komt ook de positie van de groensector inzake de klimaatadaptatie aan bod. Wim van Ginkel, CEO van De Koninklijke Ginkel Groep, vertelt de aanwezigen hier meer over.

Middagprogramma
In de middag zijn er vier workshops die allemaal betrekking hebben op het thema van de Nationale Groendag. Daarna worden de prijzen uitgereikt van de Steenbreektrofee door Isabelle Diks,  lid van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer en  van de Nationale Groencompetitie Entente Florale 2017 door Harry Boeschoten – Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatbosbeheer. De afsluiting van de Nationale Groendag bestaat uit de bekendmaking van het Groenste Dorp en de Groenste Stad van Nederland 2017. De gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Purmerend en Waalwijk strijden in de categorie  ‘Stad’ om de titel. In de categorie ‘Dorpen en kleine steden’ doen  Geertruidenberg, Lisse en Voerendaal mee aan de verkiezing.

De Nationale Groendag 2017 wordt georganiseerd door de gemeente Krimpen aan den IJssel, Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek.

En daar verscheen het eerste pop-up miniparkje in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit miniparkje van 1,5m2 is ingericht door Fleuri Bloemen uit het Damcentrum.

Het pop-up miniparkje is een actie vanuit Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek is een landelijke campagne waarbij inmiddels al 48 gemeentes zijn aangesloten. Het heeft tot doel om bewoners bewust te maken van de negatieve gevolgen van een betegelde tuin.

Door klimaatverandering zijn er steeds meer hoosbuien. Deze hoosbuien zorgen voor overstromingen en wateroverlast. Om er voor te zorgen dat water beter kan weglopen, is het goed als tuinen groen zijn, in plaats van grijs. Vanuit een betegelde tuin loopt regenwater namelijk direct het riool in. Dit zorgt voor overbelasting van het riool. Daarnaast is het in een betegelde tuin een stuk warmer, wat zorgt voor ‘hittestress’.

Goede voorbeeld geven
Onder het motto ‘tegel eruit, plant erin’ hopen we dat er meer groen komt en minder grijs. Als gemeente moeten we daarin het goede voorbeeld geven. Met dit miniparkje hopen we de bewustwording onder bewoners te vergroten.

Bron
Operatie Steenbreek Leidschendam-Voorburg

 

 

Op vrijdag 7 juli zijn de prijzen uitgereikt voor de ontwerpwedstrijd die tijdens de Open Kwekerijdagen en de Boskoopse Planten- en Kunstmarkt werd gehouden. Deze wedstrijd werd in het kader van Operatie Steenbreek georganiseerd door Gemeente Alphen aan den Rijn, ontwerpbureau Samen Groen Doen uit Boskoop, het IVN Alphen aan den Rijn en Groei en Bloei Alphen aan den Rijn.

De deelnemers konden echte planten gebruiken en tegels uit een tegeltuin lichten om zelf een mooie en kleurrijke tuin te maken. Het doel van de wedstrijd is mensen in aanraking te brengen met een aantrekkelijke en duurzame tuin die ook nog eens onderhoudsvriendelijk is. Veel mensen denken namelijk dat een grijze tegeltuin makkelijk is, maar het zorgt voor oververhitting en wateroverlast in de stad. Door de klimaatverandering ontstaan er steeds meer piekbuien waardoor riolering en sloten steeds meer overbelast raken. Een groene tuin zorgt ervoor dat de temperatuur in de stad gunstig blijft en het water beter wordt afgevoerd.

Tijd voor omdenken
‘Het is tijd voor omdenken, namelijk niet meer in steen maar in groen. Op deze manier kunnen insecten, vlinders en vogels ook overleven in de stad of dorp. Een levendige stad of dorp is tenslotte een prettige plek om te wonen en te werken’, aldus wethouder Van Velzen.

Winnaars
De winnaars van de wedstrijd die tijdens de Boskoopse Planten- en Kunstmarkt werd gehouden: Claire Vromans (eerste prijs), Atie van der Haar (tweede prijs), Ingrid Schellingerhout (derde prijs) en John en Inez van Os (vierde prijs). De winnaars van de wedstrijd die tijdens de Open Kwekerijdagen werd gehouden: Lana, Wendy en Michael Pronk (eerste prijs), Jessica en Thomas Koolmees (tweede prijs) en Margreeth Slok en Myrthe Kamphuis (derde prijs).

Bron:
Alles in Alphen

 

In het afstudeerrapport van Robert Drooghmans wordt een goede poging gedaan een plan op te zetten, hoe de bewoners van Tilburg gemotiveerd kunnen worden hun tuinen te vergroenen.

De gemeente Tilburg is sinds 2016 aangesloten bij het landelijk platform ‘Operatie Steenbreek’. Operatie Steenbreek heeft als doel het bodemoppervlak in Nederland te vergroenen. De verharding van de bodem in stedelijk gebied neemt toe. Doordat het klimaat verandert veroorzaakt de verharding van de bodem, ook van particuliere tuinen, een aantal negatieve effecten. Deze effecten zijn een toename aan neerslag met overstromingen tot gevolg, bodemdegradatie en de toename van het stedelijk hitte-eilandeffect. De negatieve effecten worden beperkt door, de klimaatadaptieve maatregel, het vergroenen van particuliere tuinen. Om dit te bewerkstelligen werd de volgende hoofdvraag gesteld in het onderzoek.

Communicatieplan
In het kwalitatieve onderzoek werd middels een case study een antwoord op deze vraag beredeneerd. Deze redenatie komt voort uit data gegenereerd uit interviews, geanalyseerde documenten, observatie, een expertmeeting en een enquête. Middels een doelgroepen-communicatiematrix, zijn deze data geanalyseerd en geconverteerd in resultaten. Deze resultaten dienen als voeding voor het communicatieplan – vanaf hoofdstuk 9 –  (Drooghmans, 2017). Het communicatieplan omvat mogelijke acties voor het motiveren van de bewoners om hun tuinen te vergroenen.

In het onderzoek is gekozen om de bewoners van Tilburg in te delen in vier doelgroepen. Deze doelgroepen zijn gekozen op basis van hun drijfveren en leefstijlen volgens het sociaal-psychologisch Brand Strategy Research model (SmartAgent, 2013). Tevens is onderzocht welke leefstijlen het meest voorkomen per buurt in Tilburg. Elke leefstijl heeft een andere houding ten aanzien van het type tuin dat zij prefereren. Om de houding of het gedrag van de bewoners te veranderen ten aanzien van het type tuin, moet voor elke leefstijl een communicatiemiddel worden gedefinieerd. Door per leefstijl de motieven, weerstanden en omgevingsfactoren te benoemen kan aan elke leefstijl een toepasselijk communicatiemiddel gekoppeld worden.

Gerichtere acties
Door de verdeling van vier doelgroepen kan per leefstijl, en dus ook per buurt, een andere aanpak per communicatiemiddel worden geformuleerd. De theorie is dat op deze manier gerichtere acties worden opgezet. Hierdoor worden de bewoners beter bereikt zodat zij hun tuinen gaan vergroenen.

Het advies van Robert Drooghmans is geschreven, rekening houdend met de beginfase waarin Operatie Steenbreek in Tilburg zich bevindt.

De strategie wordt in zijn geheel beschreven aan de hand van een communicatie- actieplan. Het is belangrijk het nut van groene tuinen te communiceren naar de bewoners. Ook bewustwording van klimaatadaptatie moet beter bij de bewoners. Elke leefstijl heeft een andere aanpak per communicatiemiddel nodig om dat te bewerkstelligen. Motieven aanreiken en weerstanden wegnemen met betrekking tot het vergroenen van een tuin zal bewoners helpen in het motiveren hun tuin daadwerkelijk te vergroenen. Ook burgerparticipatie is van belang om de acties van Operatie Steenbreek succesvol te laten verlopen.

Download hier het onderzoek is