Stichting Actief Spijk is als winnaar uit de bus gekomen tijdens de uitreiking van de Steenbreektrofee op de Nationale Groendag in Wageningen. De aanmoedigingsprijs ging naar het Jan-Hendrik Smit Hofje in Den Helder. Dit maakte Robert Graat, van Staatsbosbeheer, namens de jury bekend.

Op 11 oktober zijn de tien inzendingen voor de Steenbreektrofee beoordeeld. Vier van deze tien projecten zijn door de jury genomineerd en op 25 oktober op locatie door de jury bekeken. De jury, onder leiding van klimaatdeskundige en Steenbreekambassadeur Margot Ribberink, was vooral onder de indruk van het winnende project ‘Realisatie van het Dorpshart’ van Stichting Actief Spijk (gemeente Zevenaar). De betrokkenheid van de inwoners heeft geleid tot een vruchtbare samenwerking met zowel gemeente Zevenaar als woningbouwvereniging, parochiebestuur, verenigingen en het omliggend bedrijfsleven. De noodzaak om waar mogelijk verstening te vervangen door groen is door gemeente en inwoners opgepakt als aftrap voor Operatie Steenbreek in de gemeente Zevenaar. In het dorpshart van Spijk zijn versteende tuinen omgetoverd tot groene voortuinen. Juryvoorzitter Ribberink: ‘De jury waardeert de grote aandacht die is besteed aan zowel duurzaamheid als biodiversiteit.’

Aanmoedigingsprijs 2019
In relatief korte tijd is veel bereikt in het Jan-Hendrik Smit Hofje in de wijk Tuindorp in Den Helder. De jury vindt het een uitstekende zaak dat de doelstellingen zijn vastgelegd in een convenant dat is gesloten tussen gemeente, woningstichting en belangenvereniging. De jury waardeert de openstelling van het hofje voor de buurtgenoten die er nu ook hun kinderen laten spelen. De jury vindt het belangrijk om nu het schoolplein verder aan te pakken en te vergroenen in samenspraak met de school, gemeente en directe buurtgenoten. Dan gaat het totaal een echt Steenbreek-project worden. Redenen genoeg om dit project te belonen met de aanmoedigingsprijs.

Doel
Stichting Steenbreek is middels deze prijsvraag ook voor de komende jaren op zoek naar relevante innovatieve voorbeelden die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut en die illustreren waar Steenbreek voor staat. Dit zijn initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid en sociale cohesie, en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Deze kunnen weer als inspiratie en voorbeeld dienen voor anderen. Bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en partners kunnen meedingen naar de jaarlijks uit te reiken Steenbreektrofee.

Op 1 en 2 november hebben inwoners van Neerbosch Oost in Nijmegen twintig regenpijpen afgekoppeld van het riool. In het kader van de actie Pijpenkappuh, onderdeel van de campagne Operatie Steenbreek, zijn deze dagen georganiseerd.

Met het afkoppelen van de regenpijp krijgt het regenwater de ruimte om in de tuinen weg te lopen en in de grond te zakken. Daarmee voorkomen we dat het riool overbelast raakt bij hoosbuien. “Wij vinden dit project om duurzaamheidsredenen erg belangrijk. Bovendien was het team heel origineel, praktisch ingesteld en enthousiast”, vertelt bewoner Monique Nuijten na de actie.

De actie Pijpenkappuh heeft als doel om mensen te motiveren de regenpijpen af te koppelen van het riool. Het klimaat verandert en we krijgen vaker te maken met hoosbuien. Het riool kan de grote hoeveelheden water niet aan en overlast ligt op de loer, met kans op straten die blank staan, ondergelopen kelders en natte voeten. Door het afkoppelen kan het regenwater wegzakken in de tuinen. Het regenwater kan men ook opvangen in een regenton en gebruiken om de tuin te besproeien. Hoe meer huizen en gebouwen worden afgekoppeld, hoe beter de stad is voorbereid op de veranderende weersomstandigheden.

Teamwork in Neerbosch Oost
Gedurende acht weken werkte een team bestaande uit Helicon studenten Martijn Loeffen, Sander Gerritsen, Ilona Geurts, Lentekracht-medewerker Youssef Khaldi, projectleider Jane Mateika én bewoners aan dit project. “We hebben de bewoners over de gevolgen van de huidige omgang met regenwater geïnformeerd en op die manier aan bewustwording gewerkt. Verder was ons doel dat bewoners mee zouden doen met de Doe-Dagen op 1 en 2 november. Op deze dagen gingen we de tuinen in en zijn de regenpijpen afgekoppeld”, legt Jane Mateika uit.

Vanuit Kinderboerderij ’t Boerke gingen de bewoners en de organisatie aan de slag. Onder deskundige begeleiding van regenwateradviseur Ivo Tanis (Buro Regen & Water) en tuin- en landschapsontwerper Heleen de Man (de Vergroenerij), zijn tuinen geïnspecteerd, vergroend en zijn regenpijpen afgekoppeld. Deelname was gratis en planten, gereedschap en materiaal werden ter beschikking gesteld. Op 2 november kon men bovendien deelnemen aan een waterspuwer-workshop van kunstenaar Luuk Wiehink. De waterspuwers zijn bedoeld om ze op de afgezaagde regenpijp te zetten. Rond 15 kinderen en volwassenen hebben hieraan mee gedaan. De Doe-Dagen leidden tot positieve reacties van bewoners. “Gedurende de twee dagen was de sfeer open, vriendelijk en enthousiast. Bovendien zijn we op die manier in contact gekomen met meer mensen uit onze wijk, dat is erg leuk”, vindt bewoner Igno Majoie.

Opmaat naar meer afkoppelprojecten
“Dit pilotproject heeft tot belangrijke inzichten geleid. We weten nu beter hoe je mensen kan stimuleren en motiveren om een klimaatbestendigere tuin aan te leggen. We hopen dat we het binnenkort kunnen uitbreiden. Onze campagne was gespreksonderwerp bij veel mensen in de wijk en daarbuiten. Dit nemen we mee om nieuwe plannen te maken en misschien grootschaliger aan de slag te gaan”, aldus initiatiefnemer Wietse Visser.

Foto’s:
Jasper Maars, Luuk Wiehink

Basisschool de Bibit, de Sprockt en kinderopvang de Teddybeer in Tilburg leggen het 150ste groene schoolplein in Brabant aan. Het plein ligt nu nog vol met grijze tegels.

Tegels worden vervangen door speelgroen, een moestuin en een modderkeuken. Want een schoolplein vol met tegels kan écht niet meer. Ook klaar met al het grauw en grijs van de tegels op het speelplein en wil je een groene makeover? Er kunnen nog 100 scholen meedoen met de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’.

Subsidieregeling succes
De subsidieregeling is een groot succes. Elke week ondergaan twee schoolpleinen een metamorfose. Het 150ste schoolplein ligt in woonwijk De Reeshof in Tilburg en dat is niet toevallig. Gemeente Tilburg stimuleert scholen en draagt financieel bij.

Subsidie beschikbaar
De subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’ is voor basis- én middelbare scholen die hun terrein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk inrichten. Provincie Noord-Brabant, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, IVN en Jong Leren Eten legden hiervoor €3,5 miljoen bij elkaar. Daarvan is nu nog 1,4 miljoen beschikbaar. Volgens Jan Baan van het Prins Bernhard Cultuur Fonds is het fantastisch dat er al 150 scholen aan de slag zijn gegaan met hun plein. “Duizenden kinderen spelen nu iedere dag in een gezonde, avontuurlijke leeromgeving én de pleinen dragen bij aan de klimaatbestendigheid van de buurt”, aldus Baan. Voor voorwaarden een aanvragen zie: Subsidie Schoolpleinen van de toekomst

Nog budget voor 100 scholen
Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van €14.000. De regeling loopt nog tot december 2021 en er is nog budget voor zo’n 100 schoolpleinen.

Natuurchallenge
Dankzij een natuurchallenge op school worden de leerlingen bewust gemaakt van het klimaat, de veranderingen en de gevolgen hiervan. Op het groene schoolplein ervaren ze dit straks ook in de praktijk. De leerlingen gaan de natuur zien en beleven. En ze merken zelf waar een groen schoolplein goed voor is: water wordt niet afgevoerd via het riool, maar gaat naar de planten. Bomen bieden schaduw in de zomer, zodat er ook in een hete zomer lekker koel kan worden gespeeld en de koolmezen in de nestkastjes eten hun buik vol met eikenprocessierupsen. “Oplossingen voor het klimaatvraagstuk krijgen op een groen schoolplein handen en voeten”, zegt Hans Peter Verroen van Waterschap Brabantse Delta. “We zijn trots dat in Brabant al zoveel groene schoolpleinen zijn gerealiseerd. Waterschap Brabantse Delta vindt het belangrijk dat iedereen zelf aan de slag kan.”

Sinds donderdagmiddag 31 oktober 2019 mag ecoloog Louise Vet zich Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Zij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister Carola Schouten. Dit gebeurde ter gelegenheid van haar afscheid als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), een nationaal en internationaal vermaard onderzoeksinstituut.

Louise Vet (65) is precies twintig jaar directeur geweest van het NIOO-KNAW. In deze periode ontwikkelde het instituut zich verder tot een internationaal toonaangevend centrum voor ecologisch onderzoek. Haar credo dat je kunt leren van de natuur bij het verduurzamen van de samenleving en haar werk als onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel bracht haar in 2018 op de eerste positie van Trouw’s landelijke Duurzame Top 100.

Wim van Saarloos, president van de KNAW: ‘Het werk van Louise Vet is van onschatbare waarde geweest in deze tijd waarin enerzijds de biodiversiteit in ons land en wereldwijd verslechtert, maar waarin ook – en met dezelfde intensiteit – het besef groeit dat ecologie ons de sleutel kan bieden om de aarde leefbaar te houden. Met haar gedrevenheid, veelzijdigheid en onuitputtelijke uithoudingsvermogen heeft Vet een bepalende rol gespeeld in deze bewustwording.’

Natuur als basis
In lijn met haar visie paste ze het cradle to cradle-concept toe tijdens de bouw van het huidige onderzoeksgebouw waar het NIOO-KNAW sinds 2011 is gehuisvest. Deze architectonische en ecotechnologische blikvanger is een van de meest duurzame gebouwen van het land. Daarmee is het ook het visitekaartje van de continue zoektocht naar nieuwe of verbeterde technieken om de duurzaamheid te vergroten.

Ook op talloze andere manieren heeft Louise Vet zich met succes ingezet voor de natuur als basis van een circulaire economie en om biodiversiteit te beschermen. Hierbij paste ze de nieuwe kennis van haar instituut toe: natuur herstel je door boven- en ondergrondse soorten en processen met elkaar te verbinden.

Met hart en ziel betrok ze het grote publiek bij ecologische vraagstukken. Dit deed ze in tal van openbare optredens, via de media, zeer goed bezochte open dagen en rondleidingen op het NIOO-KNAW en via het stimuleren van onderzoeksprojecten zoals Poep = Goud en door burgers bij het onderzoek te betrekken.

Ambassadeur voor de ecologie
Louise Vet heeft in tal van raden en adviescommissies zitting of zitting gehad. Ze is op dit moment bijvoorbeeld lid van de Commissie Remkes, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en voorzitter van het bestuur van Urgenda. Daarnaast zal ze zich de komende tijd ook nog breder als ambassadeur voor het maatschappelijk belang van de ecologie gaan inzetten.

Nationale Groendag
Op 14 november, tijdens de Nationale Groendag in Wageningen, geeft Louise Vet een inleiding over onder meer het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel.