Met de juiste handvatten produceer je gemakkelijk zelf superkwaliteit compost en verrijk je de bodem. Rijkswaterstaat, het Compostgilde en Nudge slaan de handen ineen om lokaal composteren een duwtje te geven. Daarom lanceren zij de online campagne Verspil geen Schil. De campagne wil mensen activeren om hun GFT-afval te composteren: zelf in huis, met de buurt of bij een lokaal compostinitiatief. 

Op dit moment bestaat 38% van ons restafval uit GFT. En dat is zonde, want door dit GFT-afval te composteren creëer je het ultieme superfood voor de bodem. De bodem is enorm belangrijk. Het is de bron van ons voedsel, huisvest miljoenen krioelende beestjes en vangt regenwater op. Maar de bodem staat onder druk. We halen meer voedingsstoffen uit de bodem dan we erin terug stoppen waardoor de bodem elk jaar verder verarmt. Genoeg redenen om te gaan composteren dus.

Maar hoe begin je? En hoe werkt dat? De campagne biedt diverse handvatten en uitleg bij compostmethoden om mee aan de slag te gaan. Ook als je geen tuin hebt! Daarnaast zal de Nudge Shop dit voorjaar in het teken staan van tuin en composteren. Benieuwd naar de compost pioniers van Nederland? Op de Nudge kaart is een overzicht te vinden van bestaande compostinitiatieven.

Welke manier van composteren past bij mij?

Op 22 maart organiseert Operatie Steenbreek haar regiobijeenkomst in samenwerking met de gemeente Teylingen.

Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten uit de bollenstreek, het bedrijfsleven, de bewoners en organisaties als IVN, Groei & Bloei en KNNV, en andere natuurorganisaties worden uitgenodigd om kennis te maken met de publiekscampagne Operatie Steenbreek.

Download hier de uitnodiging

Aanmelden

De gemeente Huizen doet mee met de landelijke campagne ‘Operatie Steenbreek’. Het doel van deze actie is het tegengaan van verstening in de tuin. Dat doet de gemeente door inwoners bewust te maken van de nadelige gevolgen van een versteende tuin. Denk hierbij aan minder wateroverlast op straat en minder biodiversiteit. Wethouder Gerrit Pas: “Operatie Steenbreek laat zien dat er genoeg mogelijkheden zijn voor een groene tuin. En dat een groene tuin weinig onderhoud hoeft te vragen!”

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast zijn er vaker zwaardere regenbuien. In een versteende tuin spoelt 85% van het water op straat direct het riool in. De huidige riolering is daar niet op berekend. Daardoor ontstaat er snel wateroverlast en dat veroorzaakt schade. Een groene tuin zorgt ervoor dat het regenwater direct in de bodem wordt opgenomen. Daarnaast zorgt een groene tuin ook voor meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren.

Huizen Klimaatbewust
Operatie Steenbreek past goed bij het project Huizen Klimaatbewust. Huizen Klimaatbewust is het motto die de gemeente Huizen geeft aan allerlei activiteiten die bijdragen aan het klimaatbeleid in Huizen. Klimaatbeleid wordt breed opgevat. De oorzaken én de gevolgen van de klimaatverandering vragen aandacht. Zo werkt Huizen aan een klimaatbestendige gemeente.

Klimaatbestendige gemeente
De gemeente Huizen onderneemt nog meer acties op het gebied van een klimaatbestendige gemeente. Zo worden er onder andere bergingsvoorzieningen aangelegd die overtollig regenwater kunnen opvangen. Ook de riolering wordt verbeterd. Dit gebeurt door het regenwater af te koppelen en via een gescheiden riolering af te voeren.

De lente staat voor de deur en het is bijna tijd om in de tuin aan de slag te gaan. In Amersfoort slaan bewoners, waterschap en gemeente de handen ineen om de stad te vergroenen. In het netwerk Steenbreek maken we plannen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Is jouw tuin of balkon klaar voor het veranderende klimaat? De stortregens die steeds vaker voorkomen en het bestraten van de tuin is geen goede combinatie. Het water stroomt direct het riool in en draagt bij aan overstromingen, maar ook de plantjes komen vaker droog te staan. Operatie Steenbreek promoot de tegels uit de tuin en het groen er in.

Wateroverlast door tegels?
Er zijn veel maatregelen te nemen zoals tegels uit de tuin te vervangen door groen waardoor je wateroverlast voorkomt. Planten houden water vast en ook de schaduw zorgt voor verkoeling in de stad. Of kies voor een groene schutting of groendak, dit isoleert ’s zomers en ’s winters. Kijk voor inspirerende voorbeelden op www.huisjeboompjebeter.nl. Dus haal tegels uit je tuin en zet er plantjes in!

Deel jouw maatregelen
Heb jij een tuin die wateroverlastbestendig is, heb je een of meer van deze maatregelen genomen en wil je dit delen? Help ons anderen te inspireren om hiermee aan de slag te gaan! Deel jouw tuin met Amersfoort en stuur een foto met uitleg van de maatregelen die je genomen hebt naar info@lekkerinjetuin.nl. Onder de inzenders verloten we onder meer een regenton, een moestuinboek en een plantenvoucher. Alle voorbeelden delen we online om mede-Amersfoorters te inspireren zelf aan de slag te gaan.

In Leiden zijn er al veel geveltuinen bijgekomen het afgelopen jaar. Cluster Beheer van de gemeente faciliteert dit door de aanleg ervan. Een voordeel voor de bewoners want de tegels en het zand worden meteen afgevoerd, maar ook voor de gemeente, omdat de uitvoering dan past in het ‘Handboek kwaliteit openbare ruimte’. Groengroepen in enkele wijken dragen dit uit en ook de parkstraten om het Singelpark hebben dankzij de Vrienden van het Singelpark geveltuinen gekregen.

Het concept van ‘Jouw Groene Straat’, uitgevoerd door Groene spil in samenwerking met de gemeente Leiden en dankzij bijdragen van Fonds 1818 gaat een stuk verder met het betrekken en faciliteren van bewoners. Dat sprak Fonds 1818 en de gemeente Leiden aan en uit de enquête gehouden onder de deelnemers bleek dat men heel tevreden was.

Werkwijze
De gemeente nodigt per periode straten of een wijk uit om mee te doen aan dit project. Medewerkers van ‘Jouw Groene’ straat bezorgen brieven huis aan huis om dit te aan te kondigen en werken ook vanaf het begin samen met één, maar liefst meer ambassadeurs in de straat waar buren informatie kunnen vragen. Bij genoeg enthousiaste aanmeldingen wordt de straat of buurt ingepland. Bewoners kiezen zelf hoe groot het tuintje wordt en kunnen dit met krijt eenvoudig buiten aangeven. De gemeente zorgt voor de aanleg van de plantvakken. Bewoners kunnen via de website van Jouw groene Straat en dankzij bijdragen van Fonds 1818 en de gemeente gesubsidieerde plantpakketten bestellen. Zo mogelijk wordt er ook een proeftuintje aangelegd met de gekozen plantensoorten. De plantkeuze wordt door een tuinarchitecte gedaan; er zijn uiteraard aparte pakketten voor zon, halfschaduw en schaduw als dat nodig is in een straat. Als alles besteld is, volgt de gezamenlijke plantdag waarop de plantpakketten geleverd  worden en er direct geplant wordt. Advies over het planten en de verzorging worden meteen mee gegeven en er wordt ook geholpen waar nodig. Samen met je buren aan de slag, en aan de praat, maakt de plantdag tot een sociaal gebeuren.

Kleine stap met groots effect
Fanni Tesselhoff, Mirjam Ros en Petra Doelen van ‘Jouw Groene Straat’ willen uiteraard nog veel meer straten vergroenen volgens dit concept. Vergroening maakt de stad namelijk beter bestand tegen klimaatverandering. Een geveltuin is een kleine stap, maar krijgt door de gezamenlijkheid een groots effect en draagt bij aan een betere wateropname, minder hittestress en een grotere biodiversiteit.

Kijk op www.jouwgroenestraat.nl of mail naar jouwgroenestraat@groenespil.nl

 

De stichtingen Operatie Steenbreek en Entente Florale Nederland hebben de landelijke verkiezingsprogramma’s van de tien grootste politieke partijen geanalyseerd op de onderwerpen ‘natuur’, ‘groen’, ‘stedelijke omgeving’ en ‘klimaat’. Gezien de urgentie van dit onderwerp is het opvallend dat de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart nauwelijks en soms zelfs geen enkele aandacht voor klimaatverandering vragen.

Bij veel partijen gaat het alleen over beperking van de emissies van broeikasgassen en CO2, als het klimaat wordt genoemd. Van politieke partijen en groeperingen, waarvan je het zou verwachten dat ze er serieus aandacht aan besteden, is de inbreng te mager vinden beide stichtingen.

Brief
Om voor dit gebrek aan urgentie de aandacht te vragen bij de politieke partijen, hebben Operatie Steenbreek en Entente Florale de brief ‘Klimaatverandering vraagt meer politieke actie’ aan de fractievoorzitters van de tien grootste politieke partijen gestuurd. Deze brief pleit voor meer aandacht voor klimaatverandering op de partijagenda’s en tijdens eventuele coalitieonderhandelingen op landelijk niveau. Ook in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 mag dit onderwerp niet ontbreken.

Onder het motto: tegel eruit, plant erin, wordt het in het voorjaar in de gemeente Leidschendam-Voorburg mogelijk om in de openbare ruimte tegels te verwijderen en daar stoeptuintjes en/of boomspiegels (plantjes rondom een boom) te realiseren. Behalve dat deze minituintjes de leefbaarheid vergroten, dragen ze ook bij aan een betere afwatering bij hevige regenbuien.

Algemene Plaatselijke Verordening
Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft regels opgesteld voor de aanleg van deze tuintjes en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 1.200 m2 tegels verwijderd Het mogelijk maken van stoeptuintjes is onderdeel van Operatie Steenbreek, waarbij de gemeente zich onlangs heeft aangesloten. Als eerste gemeentelijke actie voor Operatie Steenbreek is 1.200 vierkante meter aan tegels verwijderd onder het platanenveld in Park ’t Loo. Hiervoor in de plaats is gazon ingezaaid. Het ontharden van de openbare ruimte en particuliere tuinen is nodig om de steeds intensere regenbuien goed te kunnen opvangen.

Het succes van het winnen van de titel “Groenste gemeente van Nederland” verbreedt zich in de gemeente Laarbeek. Mede naar aanleiding van de succesvolle actie “tegel eruit, plant erin” is de gemeente door Entente Florale Nederland uitgenodigd om officieel deel te nemen aan Operatie Steenbreek.

Steeds meer inwoners en ondernemers in Laarbeek zijn zich bewust van het feit dat de titel “Groenste gemeente van Nederland” benut kan worden voor promotionele en zakelijke doeleinden. Er ontstaan diverse “groene” initiatieven en de gemeente Laarbeek probeert die ook aan te jagen en te stimuleren. Een succesvol voorbeeld is de actie “tegel eruit, plant erin” die samen met zo’n 20 lokale groenondernemers en het waterschap eind vorig jaar heeft plaatsgevonden.

Operatie Steenbreek wil particulieren en bedrijven enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen en verharding terug te dringen. Dat is goed voor de biodiversiteit en voor het waterbeheer, omdat er minder schoon hemelwater via het riool hoeft te worden afgevoerd.

Groenste van Europa
Aansluiten bij de landelijke campagne van Operatie Steenbreek past bovendien uitstekend in de ambities van Laarbeek om nu ook de “Groenste van Europa” te worden. Gemeenten die meedoen met Operatie Steenbreek bepalen samen met hun inwoners de lokale behoefte en aanpak. Bijvoorbeeld door initiatieven van inwoners te faciliteren, tips te geven en lokale acties op gang te brengen. Ervoor zorgen dat eenvoudig en leuk is om voor een groene tuin of buurt te kiezen.

Bron:
Gemeente Laarbeek