Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, het gaat harder regenen, wordt warmer en perioden van neerslag of droogte duren langer. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen. Ook voor gemeenten. In samenwerking met gemeente Amersfoort en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie organiseren Operatie Steenbreek, Entente Florale en CAS (Climate Adaptation Services) een bijeenkomst waarin centraal staat hoe gemeenten erachter kunnen komen wat de verandering van het klimaat voor hen betekent.

Datum: 6 juli
Locatie: Amersfoort

Om op de verandering van het klimaat te reageren, is een goede analyse van de opgave belangrijk. Een handig en veelgebruikt hulpmiddel voor deze analyse is een klimaatstresstest. Tijdens een klimaatstresstest, ook wel klimaatscan genoemd, wordt informatie verzameld over kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Daarnaast geeft een klimaatstresstest inzicht in geschikte adaptatiemaatregelen.

Klimaatstresstest
Een klimaatstresstest is een hulpmiddel op basis waarvan u besluiten kunt nemen over de te volgen strategie of de uit te voeren maatregelen. Een goede klimaatstresstest levert voldoende basisinformatie, waarmee u het juiste advies kunt maken voor uw organisatie.

Tijdens de bijeenkomst op 6 juli krijgt u meer informatie over het doen van een klimaatstresstest. U hoort tips en tricks over hoe u het hulpmiddel goed kunt inzetten. Daarnaast ontmoet u marktpartijen met ervaring in het uitvoeren van klimaatstresstesten. Na de bijeenkomst weet meer over de verandering van het klimaat en de effecten die dat heeft op uw gemeente. Daarnaast weet u welke informatie u nodig heeft voor een goede klimaatstresstest en heeft u een beeld van wat de markt te bieden heeft.

Zet 6 juli alvast in uw agenda.Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Programma onder voorbehoud

12:30 Inloop
13:00 Opening door wethouder Tigelaar van de gemeente Amersfoort
13:10 Welkom door Wout Veldstra, voorzitter Operatie Steenbreek
13:20 Introductie kennisportaal en stresstesten door Hasse Goosen van Climate Adaptation Services (CAS)
13:40 Marktpartijen geven uitleg over hoe de klimaatstresstest in de praktijk werkt en wat de meerwaarde hiervan is voor gemeenten
14:40 Pauze
15:15 Presentatie Paul Camps over voorbeelden in Amersfoort
15.30 Excursie (Stationsplein/Zonnehof/Boldershof)
16:45 Einde

 

Groen in de buurt brengt mensen samen en maakt iedereen vrolijk. Natuur is echter niet alleen goed voor de leefbaarheid van buurtbewoners, maar ook voor de biodiversiteit in de buurt en de gezondheid van mensen en dieren. Overal in Nederland zijn buurtbewoners, groene ondernemers en gemeenten aan de slag gegaan. Zij slaan de handen ineen om buurten te vergroenen.

Heb jij ook zo’n gezamenlijk idee of initiatief waarmee je natuur naar je buurt brengt? Dien dan jouw idee voor 15 juni in op www.duurzamedinsdag.nl en maak kans op de ‘VHG Groenprijs’: €1000,- en ondersteuning van VHG.

Geef jouw idee een podium in politiek Den Haag
Duurzame Dinsdag verzamelt inspirerende en innovatieve ideeën uit de samenleving op www.duurzamedinsdag.nl. Die ideeën worden op de eerste dinsdag van september aangeboden aan het kabinet. Op deze dag neemt de Staatssecretaris de koffer met ideeën in ontvangst. Dit koffertje is de afgelopen jaren een icoon geworden: een icoon dat de duurzame samenleving verbindt aan de politiek. De beste ideeën krijgen die dag letterlijk een publiek en politiek podium. Eén van de prijzen die dit jaar worden toegekend is de VHG Groenprijs.

Over VHG
Branchevereniging VHG is een vereniging voor onder andere hoveniers en groenvoorzieners. VHG bevordert de kwaliteit van leven door middel van aanleg en onderhoud van groen midden in de samenleving.

Gemeente Alkmaar is onlangs aangesloten bij de landelijke publiekscampagne Operatie Steenbreek. Het doel van deze campagne is inwoners bewust maken van de nadelige gevolgen van verstening in de tuinen en de voordelen van groen.

,,De groene ruimte in Alkmaar is van onschatbare waarde. Hier moeten we zuinig op zijn. We doen er dan ook alles aan om inwoners te stimuleren tuinen en buurten groener te maken. Tegels eruit, groen erin. Campagnes zoals Operatie Steenbreek geven nieuwe inspiratie. De gemeente zelf zal ook in haar gemeenschappelijke, openbare buitenruimte, inzetten op meer groen. Zo zorgen we er samen voor dat Alkmaar nog mooier en aantrekkelijk groen wordt. ” geeft wethouder Groen Anjo van de Ven (OPA) aan.

Tuintips en gratis plant tijdens evenement Groen Alkmaar
Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni, tijdens het evenement Groen Alkmaar kunnen inwoners tuintips krijgen en inspiratie opdoen. Ze kunnen hier ook een tuintegel inleveren en krijgen in ruil daarvoor een plant. Groen Alkmaar is op het Canadaplein van 12.00 -17.00 uur.

Meer informatie
Naast Alkmaar nemen nog 40 andere Nederlandse gemeenten deel aan Operatie Steenbreek. Stichting Animo zal ook intensief betrokken zijn bij deze campagne. Samen met de gemeente gaan ze acties bedenken.

Bron:
Gemeente Alkmaar

 

Van 12 tot en met 21 mei is het de Week van Ons Water. In heel Nederland worden leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd. Zo ook in Leidschendam-Voorburg.

Op zaterdag 12 mei kon iedereen een test van de nieuwe Tolkreek bijwonen die sinds kort aan de Tol in Leidschendam is aangelegd. De tolkreek is afgekoppeld van het riool, waardoor het riool minder snel overbelast raakt.

Straatactie geveltuin
In het kader van Operatie Steenbreek konden bewoners meedoen met de “Straatactie Geveltuin aanleggen”. Buren konden zich aanmelden voor het aanleggen van geveltuintjes in hun straat. Op woensdagmiddag 17 mei hebben twee stratenmakers van Verboon B.V. samen met bewoners twee straten in Leidschendam-Voorburg opgefleurd met mooie geveltuinen.

Tegels eruit, plant erin in Winkelcentrum Julianabaan
Een week eerder is Winkelcentrum Julianabaan vergroend. Tegels hebben ruimte gemaakt voor planten door boomspiegels te vergroten. Zo is er weer een plek groener gemaakt door Operatie Steenbreek.

 

stenen

Gemeente Wageningen gaat aan de slag met vergroening en onttegeling van tuinen. Ook tuincentrum de Oude Tol en Welkoop ondersteunen Operatie Steenbreek en hebben een speciale aanbieding van 18 mei tot 18 juni.

Omdat het openbaar groen in de Tarthorst omgevormd wordt, is op woensdagmiddag op 14 juni een speciale actie voor de Tarthorstbewoners die hun tuin willen vergroenen.

Verandering klimaat
Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer voor langere tijd droog. Heftige regenbuien leiden soms tot wateroverlast doordat het riool overstroomt. In een groene tuin loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een tuin met veel tegels. Met meer groen voorkomen we wateroverlast omdat een groene, zachte bodem regenwater opneemt. De tuin wordt met groen regenbestendig, comfortabeler en er komen meer vogels, vlinders en bijen. Daarnaast is bewezen dat ‘groen’ ons goed doet en ontspant.

Actie tuintegel tegen kruidenplantje
Heeft u een tegeltuin en wilt u deze ook graag wat groener inrichten? Dan is dit het moment om de schop uit de schuur te halen! Van 18 mei tot 18 juni kunt u bij de Welkoop en de Oude Tol (beiden in Wageningen) tegen inlevering van een tuintegel een gratis plantje krijgen. Hierbij geldt een maximum van 10 plantjes per huishouden. Ga naar www.tuincentrumdeoudetol.nl en www.welkoop.nl/wageningen voor meer informatie over de actie!

Actie wijk Tarthorst op 14 juni
In de Nationale Tuinweek wordt op woensdagmiddag 14 juni in de Tarthorst een speciale steenbreek actie georganiseerd. Op die middag wordt het  inwoners wel heel makkelijk gemaakt om een stukje van hun tuin te vergroenen. De gemeente zorgt namelijk voor een afvalcontainer voor de stenen en voor plantjes om er in te zetten. En helpt waar nodig om de stenen eruit te halen.

Ook is er een hovenier/tuinarchitect aanwezig die advies geeft over de keuze van planten. Ga naar www.wageningenwoontduurzaam.nl voor meer informatie en meld u aan. Heeft u goeie ervaringen met het onttegelen van uw tuin? Laat het ons weten op facebook gemeente Wageningen.

Bron:
Gemeente Wageningen

Op zondag 21 mei organiseert Waterschap De Dommel een open dag. Op deze dag kunt u ontdekken waar ons water heen gaat als het door de riolering verdwijnt. Om te voorkomen dat schoon regenwater onnodig in het riool verdwijnt, spelen groene tuinen een belangrijke rol.

Gratis toegang
Zondag Waterdag is vrij toegankelijk en vindt plaats aan de Van Oldenbarnveltlaan 1 in Eindhoven, tussen 11.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie kijk op www.zondagwaterdag.nl. Een leuke leerzame dag voor jong en oud.

Woonbedrijf is één van de corporaties in Eindhoven die zich inzet om een duurzame organisatie te zijn. Het vergroten van biodiversiteit hoort daar bij.  

Het is van groot belang dat woningcorporaties mee doen, maar het vraagt een cultuuromslag. Op de landelijke dag op 7 juni in Eindhoven vertelt Woonbedrijf welke stappen ze hiervoor binnen hun eigen organisatie zet en geeft voorbeelden van samenwerking met bewoners om aan een natuurlijke stad te werken.

Woonbedrijf heeft het initiatief genomen om met een aantal organisatie stedelijke en provinciale organisatie samen de campagne voor een natuurlijke stad te gaan verbinden en vergroten. Het gaat om o.a. Prins Bernard Cultuurfonds, Waterschap De Dommel, Gemeente Eindhoven en Woonbedrijf. Het idee is om met een klein startbedrag te starten en van daaruit een campagne te voeren. Uiteraard wordt minder betegeling hierin meegenomen.

Inwoners uit Tilburg kunnen op 13 mei een vierkante meter stenen of tegels uit hun tuin ruilen voor 190 liter tuingrond. 

Het doel is om de tuinen te vergroenen en te zorgen voor minder stenen in de stad. Bestrating inleveren kan bij GroenRijk aan de Stokhasseltlaan 39.

Kosten besparen
Mei is de periode dat veel inwoners hun tuin aanpakken. Door mee te doen aan de actie, worden kosten bespaard. De tuingrond die voor de tegels en stenen geruild kan worden, is gratis. Bewoners van Tilburg leveren kosteloos (maximaal) een vierkante bestrating in bij Groenrijk. Daarvoor krijgen ze gratis 190 liter tuingrond. Elk huishouden kan maximaal een keer meedoen met de actie. Grind kan niet ingeleverd worden, alleen schone tegels en stenen. Het inleveren van de bestrating kan tussen 09:00 en 17:00 uur.

Groen
Het Nederlandse klimaat verandert: de temperatuur stijgt, we krijgen te maken met extreem natte en ook juist extreem droge periodes. Dat heeft gevolgen voor mens, dier en milieu. In een groene straat loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een straat met veel stenen. Bovendien zakt er bij regen meer water direct in de grond als er veel groen in de straat is. Daardoor is er minder kans op overlast van water in de straat.

Meer informatie: operatiesteenbreek.nl/tilburg

Bron:
Gemeente Tilburg

Op woensdag 3 mei om 17.30 uur start op OOG de tiendelige tv-serie GoudGroen. Over stadjers die goed bezig zijn met ‘groene thema’s rondom huis, tuin en keuken. GoudGroen is het vervolg op twee seizoenen Tegels eruit, tuin erin, de tv-serie die in 2015 en 2016 op OOGTV werd uitgezonden, waarin tegeltuinen een groene make-over kregen. Nieuw zijn de onderdelen over duurzaam voedsel en energiebesparing en -opwekking.

De tuinmake-overs gebeuren in het kader van Operatie Steenbreek Groningen. Bij die ‘operatie’ zijn diverse ambassadeurs actief, om mensen te informeren over de nadelige gevolgen van versteende tuinen. Met als doel: zoveel mogelijk groene tuinen. Maar waarom eigenlijk?

Veel werk verzetten
Carla Veldhuis, ambassadeur Operatie Steenbreek Groningen: “Ik denk dat een boel mensen niet weten wat die nadelige gevolgen van versteende tuinen zijn. Regenwater kan de grond niet kan intrekken – riolen kunnen overstromen tijdens hevige regenbuien -, de warme stenen kunnen de stad(ongezond) opwarmen en stadsnatuur kan niets in een tegeltuin. Vogels, egels, bijen en vlinders horen in de stad, maar kunnen geen voedsel, schuil- of nestgelegenheid vinden in een betegelde tuin. Met de tuinmake-overs laten weg laten zien hoe je vrij gemakkelijk en snel, een fijne, onderhoudsarme, niet kostbare tuin kunt aanleggen. Zo hopen we dat tuineigenaren gaan kiezen voor groene tuinen. En als je er samen met wat familie, vrienden of buren de schouders even onder zet, kun je veel werk verzetten. Kijk maar!”

Duurzaam omgaan met voedsel
Met zeventig buurtmoestuinen in Stad is Groningen een van de landelijke koplopers als het op buurmoestuinen aankomt. Een bezoek aan zo’n tuin staat daarom uiteraard op het programma. Daarnaast komen verschillende andere duurzame voedselprojecten bezocht in de tien afleveringen van GoudGroen. Stadslandbouwers, een wildplukster, een duurzame oesterzwammenkweker, een meeneemrestaurant waar wordt gekookt met voedsel dat anders verspild was en een schooltuinenproject.

Energie besparen en opwekken
Iedereen is zich ervan bewust dat we minder energie en liefst andere energie moeten gaan gebruiken. In GoudGroen vertellen tal van stadjers welke isolerende maatregelen zij aan hun huis hebben getroffen. Of wat zij nog van plan zijn.

GoudGroen kijken
De televisieserie is vanaf 3 mei te zien op woensdagmiddag 17.30 uur en wordt ‘s avonds elk half uur herhaald. Na de uitzending worden de afleveringen gedeeld via social media en operatiesteenbreek.nl/groningen. Hier is ook meer informatie over het landelijk initiatief te vinden en is te zien welke activiteiten andere deelnemende gemeentes ondernemen.

Gemeente Groningen
Zowel Operatie Steenbreek Groningen, Eetbare Stad Groningen en Groningen woont SLIM zijn projecten van de gemeente Groningen. Vanuit deze drie projecten is de televisieserie GoudGroen tot stand gekomen

Aankomende zaterdag 6 mei organiseert Coöperatie de Hoftuinen een Operatie Steenbreekactie in de wijk Achter de Hoven in Leeuwarden.  Deze actie is tevens de aftrap van Operatie Steenbreek in drie Leeuwarder wijken:  Achter de Hoven, Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek en de Bloemenbuurt.

Woon je in de wijk Achter de Hoven? Op zaterdag 6 mei van 10:00 tot 12:30 uur staan de mensen van Coöperatie de Hoftuinen onder begeleiding van de Piraten Party Band “Plunder” en een fietskar op vijf plaatsen in de wijk Achter de Hoven. Wip dus snel een tegel uit je tuin en ruil deze bij ze in voor een fruitstruik.

Aftrap
Om 11:00 uur geeft wethouder Jan Atze Nicolai van de gemeente Leeuwarden officieel de aftrap voor Operatie Steenbreek op de hoek van Achter de Hoven/Spoorstraat(aan de kant van Friesland Campina).

Mooier en gezonder maken
Met Operatie Steenbreek willen de initiatiefnemers Leeuwarden groener, gezonder en mooier maken. Met minder tegels in de tuinen wordt het zomers minder warm, wordt regenwater door de bodem opgenomen én vastgehouden voor drogere tijden en is er meer ruimte voor allerlei planten en dieren. Daarom luidt het motto: Tegels eruit, Planten erin!

Leeuwarden is één van de vijf icoonsteden van Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door de Friese Milieu Federatie, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.