Op dinsdagavond 29 januari vond in de Steenbreekgemeente Ede het kenniscafé plaats dat als thema “De duurzame hovenier” had.

Er vonden diverse lezingen plaats over uiteenlopende onderwerpen. Sjaak Willemstein uit Waddinxveen, duurzaamste hovenier 2017,  gaf de aftrap. Daarna vonden er korte presentaties plaats waarin aandacht werd besteed aan onder andere afkoppelen van het hemelwater, hemelwateropvang en bodemverbetering. Ook werd aandacht besteed aan wadi’s en het beplanten daarvan.

Hoveniers zijn een belangrijke partij voor Operatie Steenbreek. Zij zijn immers degenen die de tuinen aanleggen en onderhouden en kunnen hun klanten dus een alternatief aandragen voor een bestrating. Aan het eind van het kenniscafé werden zij dan uitgenodigd om mee te doen met Steenbreek Ede. Veel reageerden positief. De uitnodiging van deze bijeenkomst was door de VHG verstuurd naar haar leden.

Decentrale overheden kunnen sinds 24 januari voorstellen indienen voor een rijksbijdrage voor klimaatadaptatie. Waterschappen, gemeentes en provincies kunnen tot 15 maart voorstellen voor pilotprojecten indienen en tot 1 april voorstellen voor procesondersteuning.

Aanleiding voor deze regeling is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Op 20 november hebben Rijk, gemeentes, provincies en waterschappen dit akkoord ondertekend. Daarin is onder andere afgesproken dat het Rijk de komende twee jaar in totaal 20 miljoen euro extra vrijmaakt ter ondersteuning van de adaptatieaanpak van decentrale overheden.

Pilotprojecten
De extra middelen worden ingezet voor de uitvoering van pilotprojecten,procesondersteuning voor stresstesten en risicodialogen, en kennisontwikkeling.

Informatie
Meer informatie over deze regeling en de mogelijkheden en randvoorwaarden om voorstellen in te dienen, vindt u op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Bron:
Unie van Waterschappen

In aanwezigheid van minister Carola Schouten werd onlangs tijdens de Groenpact Manifestatie in Groenekan, de Impactprijs Groen Onderwijs uitgereikt. Het project ‘Bouwen aan een groener Velp – verstening in kaart’, ingestuurd door drie studenten Land- en Watermanagement van Van Hall Larenstein, was een van de genomineerden in de categorie hbo.

In opdracht van de gemeente Rheden ontwikkelden de studenten Jonathan Ekris, Jens de Goede en Roel Spanjers een methode om met behulp van colour infrared luchtfoto’s, gekoppeld aan kadasterdata, de verstening van particulier terrein en privétuinen in Velp in kaart te brengen. Rheden grenst aan Nationaal Park Veluwezoom en wil als groene gemeente actief bijdragen aan de strijd tegen wateroverlast, droogte- en hittestress. Het in kaart brengen van de meest versteende wijken in Velp is onderdeel van Operatie Steenbreek, een initiatief van ruim honderd gemeentes, een aantal waterschappen en de provincie Overijssel om de leefomgeving in steden te vergroenen.

Op verzoek van de gemeente Rheden brachten de studenten Land- en Watermanagement ook advies uit over het betrekken van wijkbewoners bij deze vergroening. Bijvoorbeeld door activiteiten voor basisscholen te ontwikkelen, geveltuinen aan te leggen en groene workshops aan te bieden.Inmiddels hebben meerdere Steenbreekgemeentes belangstelling getoond voor de onderzoeksmethode en adviezen van Jonathan, Jens en Roel.

Hartstikke Gruun Groenteplakken van HAS Hogeschool won de prijs. 

Download hier het artikel over het project Bouwen aan een Groener Velp dat eerder verscheen in vakblad Groen

De prijs is bedoeld voor innovatieve projecten op het gebied van klimaat, voedsel, energie, landbouw en leefbaarheid van de omgeving, die impact hebben op de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Veel straten in Overijssel hebben zich aangemeld voor de Groen, Groener, Groenst prijsvraag die wordt georganiseerd door de provincie Overijssel. Ze willen allemaal de groenste straat van Overijssel worden. Per gemeente kon een straat mee doen. In totaal hebben straten uit 14 gemeenten zich opgegeven.

Gedeputeerde Hester Maij lootte samen met de andere GS-leden op 22 januari in Enschede welke 14 straten verder gaan in de strijd om de groenste straat van Overijssel.

Geselecteerde straten
Uit de loting blijkt dat de volgende straten in de race blijven: De Vriezenveensweg in Almelo, de Westerhof in Dalfsen, de Vogelslag in Deventer, de Dorpsstraat in Lattrop, de Delistraat in Enschede, de Ommer- en Meppelerweg in Balkbrug, de Laan Hart van Zuid in Hengelo, de Hoek Oude Haaksbergerweg in Goor, de Christinastraat in Kampen, de Stationsstraat in Raalte, de Houthaven in Steenwijk, de Oldenzaalseweg in Fleringen, de Plein Trompstraat in Genemuiden en de Stien Eelsinghstraat in Zwolle.

Hester Maij, gedeputeerde natuur van Overijssel. “We willen in Overijssel de natuur dicht bij mensen brengen, letterlijk in hun straat. Dat is goed voor het welzijn van de bewoners. Maar groene straten dragen ook bij aan meer planten en dieren in steden en dorpen, kinderen kunnen in het groenspelen en we vangen er de gevolgen van de klimaatverandering mee op. Bijvoorbeeld verkoeling bij extreme hitte. Fantastisch om te zien dat zoveel straten in Overijssel groene oases willen worden.”

Startbijeenkomst
De geselecteerde straten komen op 30 januari samen in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug in Nijverdal voor de startbijeenkomst. Daar ontmoeten de straten hun begeleiders die hen gaan ondersteunen bij het uitwerken van hun ontwerp. Daarna gaan ze aan de slag. Tijdens een spannende finalebijeenkomst op 11 april horen we welke straten er met de winst vandoor gaan. In drie categorieën is €20.000 te verdienen: biodiversiteit, kindvriendelijkheid en klimaatbestendigheid. De straat die de drie thema’s goed weet te combineren krijgt een bonus van €5.000 euro.

Steenbreek
De provincie Overijssel heeft zich afgelopen zomer als eerste provincie aangesloten bij Steenbreek.

De wilde bij heeft het moeilijk. Van de 357 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is de helft bedreigd. Er is te weinig geschikt groen voor deze bijen, terwijl zij juist een belangrijke rol spelen in het ecosysteem. Wat goed is voor de wilde bijen, is vaak ook goed voor andere insecten. Hoe u groen ontwerpt en beheert waar de wilde bij wél wat aan heeft, leert u bij twee cursussen door bijenexperts Arie Koster en Heidi Kamerling.

Bij de cursussen ligt de nadruk op het ontwikkelen en beheren van tuinen, parken en ander openbaar groen. De cursus ‘bijvriendelijke tuinen’ vindt plaats in Buitenpost te Friesland en Houten, de cursus’ bijvriendelijke realisatie en beheer grootschalig groen’ vindt plaats in Houten.

Heidi Kamerling is projectleider mbo educatie van Nederland Zoemt en docent mbo groen aan Wellantcollege en is verantwoordelijk voor het project. Kamerling heeft er voor gezorgd dat er cursussen voor docenten, studenten en professionals tot stand zijn gekomen. De cursussen worden in samenwerking met Arie Koster gegeven. Koster is lector, bijenexpert en auteur van onder meer de boeken ‘‘De groene omgeving’’ en ‘‘Ecologisch groenbeheer’’. Koster: ‘Bij de cursussen komen we driemaal samen om verschillende aspecten van bij-vriendelijk ontwerp en beheer te bespreken. Daarna gaan we op dagexcursie, om de besproken zaken in de praktijk te zien.’ De doelgroep voor de cursussen is groenbeheerders en hoveniers.

Lees het volledige bericht op Stadszaken.nl  

Je bent van harte welkom op het eerste kenniscafé voor groenprofessionals in Ede.

Het thema van de avond is “de duurzame hovenier”. Een thema dat in het hoofd van veel klanten steeds belangrijker wordt. Wil je meer weten hoe je duurzaam kunt werken. Geïnformeerd worden over praktische mogelijkheden en producten om toe te passen in tuinen? Met de informatie van deze avond kan je de volgende dag direct aan de slag!

Programma: 

  • 19:15 ontvangst met koffie en thee 19:30 welkom en start.
  • Presentatie door Sjaak Willemstein, de duurzaamste hovenier van Nederland. Hij vertelt over zijn drijfveren en ook wat duurzaamheid betekent voor zijn werk als hovenier.
  • Afkoppelen hoe doe je dat? Wavin geeft praktische info hoe je het regenwater wat van de daken komt, afkoppelt van het riool.
  • Tuinontwerper Elke Blänsdorf vertelt over WADI’s  en het beplanten ervan.
  • Verschillende leveranciers geven een korte toelichting over hun product o.a. DCM over natuurlijke bodemverbetering, waterschuttingen, half verhardingen.
  • Mini-beurs waar je veel info en praktische tips krijgt.
  • Borrel 21:30 einde. 

Als je komt wil je je dan aanmelden? eveline.beukema@ede.nl Vriendelijke groet, Eveline Beukema 06-20227768 Jacqueline Moors, 06-36329390 Namens Operatie Steenbreek Ede 

Praktische informatie 

Wanneer: 29 januari van 19:30 tot 21:30 uur
Waar: Gemeentewerf, Asakkerweg 8, 6718 ZG Ede

De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn vanaf 1 januari 2019 officieel samengegaan. De nieuwe organisatie heet vanaf nu Stichting Steenbreek.

De besturen van beide stichtingen zijn dit recent met elkaar overeengekomen. Lees ook in het vorige persbericht dat hierover is verstuurd wat de beweegredenen hiervoor zijn: Stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek willen samengaan.

Bestuur

Om de overgang voorspoedig te laten verlopen en om er voor te zorgen dat de opgedane ervaringen, netwerken en kennis aan boord blijven, wordt er een nieuw bestuur gevormd. In dit nieuwe bestuur, dat zal bestaan uit een Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, nemen personen van onder andere Entente Florale en Operatie Steenbreek zitting. Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met een aantal nieuwe personen. De huidige secretaris Roel van Dijk blijft als algemeen secretaris betrokken als verantwoordelijke voor de uitvoering.

Activiteiten

De activiteiten die voorheen door beide stichtingen werden uitgevoerd, worden door de nieuwe stichting voortgezet. Dit betekent dat de nieuwe organisatie zowel de private als publieke ruimte gaat bestrijken met haar activiteiten. Met de huidige en nieuwe partners ontwikkelt Stichting Steenbreek in de komende tijd nieuwe activiteiten.

Mediapartner Elba-REC

Om meer publiciteit te genereren in het brede werkveld van de openbare ruimte, werkt Stichting Steenbreek vanaf dit jaar nauw samen met uitgeverij Elba-REC. Via de communicatiekanalen van Elba-REC worden de activiteiten van Steenbreek breed voor het voetlicht gebracht. Juist ook in de niet groene sectoren.

Wat heeft Operatie Steenbreek te maken met Vogelbescherming?Heel veel. Sowieso is Vogelbescherming kennispartner van dit project. Maar Edovan Baars – werkzaam voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerkin Zuid-Holland – ziet nog meer dwarsverbanden.

Lees verder op de site van de Vogelbescherming