Sponstuin: opvangen, vasthouden en teruggeven van hemelwater aan natuurlijke omgeving

Het klimaat verandert: we krijgen te maken met meer hevige regenbuien maar ook met langere droge periodes. Hoe kan de stad met deze twee extreme weersomstandigheden omgaan? Veel van het regenwater wordt nu nog via rioleringen afgevoerd om overlast…

‘Mensen in een stedelijke omgeving vinden bomen heel belangrijk’

Gemeenten moeten letterlijk meer ruimte geven aan grote bomen. Dat zal een van de aanbevelingen zijn uit het promotieonderzoek van Robert van Dongen die dit jaar promoveert aan de Eindhoven University of Technology (TU/e). Van Dongen, lecturer…

“Samen werken aan biodiversiteit” centrale thema op Nationale Groendag 2019

Dit jaar vindt de Nationale Groendag plaats op 14 november in Wageningen. Het thema van de dag is “Samen werken aan biodiversiteit”. Drie top sprekers lichten dit thema nader toe, ieder vanuit zijn eigen expertise. Wil je er bij zijn? Aanmelden…

Kennisbijeenkomst ‘Hoe om te gaan met het groen tijdens droogte en piekbuien’

Ook deze zomer sneuvelden er weer weerrecords. De temperatuur kwam dit jaar voor het eerst boven de 40 graden uit. Door het opwarmend klimaat neemt de kans op lange zomers toe en het is volgens weer- en klimaatvrouw Margot Ribberink verstandig…

Inschrijving voor studiereis is geopend Studiereis Brugge: groene parel van Vlaanderen

Stichting Steenbreek en Vakblad Groen organiseren in september een tweedaagse studiereis naar de groene parel Brugge. Brugge is een voorbeeldstad op het gebied van groenbeleid voor Vlaamse, maar zeker ook voor Nederlandse gemeenten. Brugge…

Groene vlinderlint in Nijmegen

Groene verbindingszones kent Nijmegen al meer dan 100 jaar. Het spoor dat tot diep in de stad liep was er een van. In deze ‘groene corridor’ groeien vanouds bijzondere en zeldzame planten zoals de ‘wilde averuit’. Het bevorderen van…

In de bouw rekening houden met de natuur

Als we tijdens het ontwerpen, bouwen, renoveren en beheren van gebouwen en wegen meer aan de natuur denken, kunnen we de leefbaarheid voor mensen, planten en dieren vergroten. De provincie Overijssel vindt het dan ook belangrijk om natuurinclusief…

Directiewisseling bij Griffioen Wassenaar

Per 1 september treedt Bert Griffioen terug als directeur van Griffioen Wassenaar BV. Hij draagt het stokje over aan Stefan Verbunt. De vasteplantenkwekerij met vestigingen in Boskoop en Wassenaar is bijna honderd jaar geleden opgericht door…

Werken bloemrijke bermen tegen de eikenprocessierups?

Niemand kan meer om de eikenprocessierups heen en hij wordt dan ook actief bestreden. Alle bestrijdingsmiddelen hebben echter hun beperkingen en lossen waarschijnlijk op lange termijn het probleem niet op. De Vlinderstichting is in 2015 een…

PvdA Eindhoven wil meer verschillende bomen

Meer en vooral ook meer verschillende bomen in Eindhoven. Dat is nodig tegen klimaatopwarming en beter voor de stad. Dat denkt de PvdA, de partij heeft er raadsvragen over gesteld. Dit meldt Studio040.nl op haar site. Bomen zorg voor…