‘Dat natuur gezond is voor ons weten we intuïtief wel, maar dat wordt ook steeds beter onderbouwd door de wetenschap en er zijn steeds meer mooie praktijkvoorbeelden. Ik ben er trots op dat we de waarde hiervan nu niet alleen via onze provinciale aanpak Groen Kapitaal maar samen met twintig partijen nog beter gaan uitdragen.” Met deze woorden leidde gedeputeerde Esther Rommel het digitale tekenmoment van de pledge van Alles is Gezondheid tijdens de sluiting van de Week van het Groene Kapitaal van de provincie Noord-Holland.

Groen biedt veel voordelen: gelijktijdig verbetert groen het vestigingsklimaat, vastgoedwaarde, biodiversiteit, de leefomgevingskwaliteit én gezondheid en vermindert hittestress en wateroverlast. Er komt meer en meer kennis beschikbaar over de waarde van natuur en in de praktijk wordt deze kennis via verschillende mooie initiatieven al toegepast. De twintig ondertekenaars verbinden zich om samen via kennisdeling, inspiratie en activatie meer aandacht te schenken aan en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving.

Krachtenbundeling
Door kennis te bundelen vanuit de netwerken van Alles is Gezondheid en Groen Kapitaal is een video met praktijkvoorbeelden gemaakt en samen met onderzoek, praktijk en beleid een interactieve infographic opgesteld. Dit om het belang van een groene gezonde leefomgeving breder uit te dragen en specifiek ook gemeenten uit te dagen hier meer mee te doen. Madeleen Helmer, projectleider bij Klimaatverbond Nederland: ‘Groen helpt enorm om de toenemende klimaatproblemen het hoofd te bieden: het beperkt wateroverlast en droogte én groen koelt de stad. Met de infographic en intentieverklaring kunnen we partijen die vanuit verschillende ‘agenda’s’ op de waarden van groen uitkomen makkelijker vinden. Zo kunnen we onze onderlinge samenwerking en die met gemeenten, provincies en waterschappen binnen Klimaatverbond Nederland verder versterken’.

Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland
Er al gebeurt gelukkig al veel op het gebied van een gezonde leefomgeving, maar de baten van groen voor gezondheid kunnen meer benut worden. Tijdens de Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland is hier uitgebreid aandacht aan besteed via onder meer workshops, wandelingen, denksessies en rondleidingen.

Maak kennis met de uiteenlopende ondertekenaars van de pledge: Arcadis, GGD Amsterdam, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, NL Greenlabel, Groen Kapitaal provincie Noord-Holland, Horjus & Partners, IVN, Klimaatverbond Nederland, Landschap NH, LandschappenNL, Luc Bos Stedebouwkundig Bureau, Margot Ribberink, Nature Desks, Nature For Health, Pharos, Staatsbosbeheer, Stichting Steenbreek, Vereniging Arts en Leefstijl en Alles is Gezondheid.

Aansluiten? 
Wil je ook in samenwerking met andere partijen bijdragen aan een groene gezonde omgeving, dan kun je ook tekenpartner worden. Graag zelfs. Neem contact op met Ornella van der Ende van Alles is Gezondheid via ornella.van.der.ende@allesisgezondheid.nl.

Van 25 september tot en met 7 oktober is het tijd voor een grote editie van de landelijke Bodemdierendagen. Iedereen kan meehelpen om samen te ontdekken hoe het met dat belangrijke maar onderbelichte bodemleven gaat. Je hoeft niet ver weg: het kan in de eigen tuin, het park om de hoek of op het schoolplein. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de grootse taken van die kleine dieren, zijn er nieuwe organisaties die de Bodemdierendagen ondersteunen en hebben we er een nieuw ‘tuintype’ bij: het voedselbos.

Herfst! Het perfecte jaargetijde om het bodemleven onder onze voeten te onderzoeken. Hoe ‘bodemdiervriendelijk’ zijn we in ons land? Welke dieren komen het meeste voor en staan straks in de Bodemdieren Top 3? De meeste bodemdieren zijn klein, maar toch belangrijk in hun daden. Zij houden de bodem gezond en dat is onmisbaar voor de natuur in steden en dorpen. Zo ruimen ze de herfstbladeren voor ons op en zetten die om in voedsel voor de planten van volgend jaar.

Wormen graven smalle tunnels – wel een paar duizend kilometer per hectare – en zorgen ervoor dat water en zuurstof de bodem in kunnen. Dat is goed voor planten, maar het helpt ook wateroverlast te voorkomen na een hoosbui. Miljoenpoten, pissebedden en ander bodemleven breken dood materiaal af en recyclen zo de voedingsstoffen. Meer feiten en records zijn verzameld op de themapagina van dit jaar: Klein maar groots!

Natuur dichtbij huis
Het afgelopen half jaar gingen steeds meer mensen de natuur in. Juist nu, met een tweede coronagolf in wording, kunnen we ook dichtbij huis de natuur verder ontdekken. Dat kan tijdens de Bodemdierendagen. Je kunt niet alleen zoeken in eigen tuin of het gemeenteplantsoen voor de deur, maar zelfs op je balkon of groene dak. Nieuw dit jaar is het voedselbos als zoekplek. Er komen steeds meer voedselbossen bij in Nederland, en wat leeft daar eigenlijk in de onverstoorde grond? Meedoen hoeft niet lang te duren: in ongeveer een half uur ben je al klaar met speuren en doorgeven van je waarneming op www.bodemdierendagen.nl. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om alleen de tien hoofdgroepen te zoeken óf om ook nauwkeuriger te kijken naar soorten. Een zoekkaart en extra zoektips online helpen daarbij. Zo kan iedereen – met veel of weinig voorkennis – bijdragen aan het bodemdierenonderzoek en de Bodemdieren Top 3 van 2020.

Samen zoeken
Naast hele gezinnen doen ook scholen en BSO’s mee met de Bodemdierendagen. Voor basisscholen zijn bovendien online lessen over bodemdieren beschikbaar. Groepen van scholen, natuurclubs en andere organisaties kunnen een Doe-mee-pakket aanvragen. Dat maakt samen zoeken nog makkelijker.

Organisaties die bij de zoektocht naar die belangrijke bodemdieren helpen, zijn dit jaar met meer dan ooit: IVN Natuureducatie, Jaarrond Tuintelling, Naturalis, Nederlands Instituut voor Biologie, IUCN NL, Scouting Nederland, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, de tuiniers van AVVN, WWF, Kenniscentrum EIS, Nederlandse Entomologische Vereniging, Waarneming.nl en Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Sinds kort zijn de Bodemdierendagen ook onderdeel van het nieuwe project Onder het Maaiveld over stimulering van een levende bodem, ondersteund door de Nationale Postcodeloterij.

De Bodemdierendagen zijn een citizen science-project met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie (CSE) als hoofdorganisatoren, waaraan iedereen in Nederland kan bijdragen. Bodemdieren-experts van NIOO, Wageningen UR en Vrije Universiteit Amsterdam stelden daarvoor de zoekkaart samen. Zo komen we er samen achter met welke bodemdieren het in de dorpen en steden goed gaat en met welke minder. Voor meer informatie: www.bodemdierendagen.nl.

Op zaterdag 3 oktober 2020 helpt het team van Pijpenkappuh bewoners van Neerbosch Oost in Nijmegen met het afkoppelen van de regenpijp, gratis! Waarom is afkoppelen belangrijk? Het klimaat verandert. Daardoor hebben we vaker te maken met periodes van droogte maar óók met flinke hoosbuien. Het regenwater komt grotendeels in het riool terecht. Het riool kan overbelast raken met als gevolg: straten die blank staan, ondergelopen kelders en natte voeten. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen: de regenpijpen afkoppelen van het riool! Hoe meer huizen en gebouwen worden afgekoppeld, hoe beter de stad is voorbereid op de veranderende weersomstandigheden.

Door het afkoppelen van het riool kan het regenwater wegzakken in de tuinen. De tuinen moeten dan wel groen zijn en niet vol liggen met tegels, anders kan water niet weg. Dus een groene tuin is een voorwaarde om af te kunnen koppelen. Het regenwater kan men ook opvangen in een regenton en gebruiken om de tuin te besproeien. Vorig jaar is de actie Pijpenkappuh ook uitgevoerd in Neerbosch Oost; toen zijn er 23 regenpijpen afgekoppeld. Het doel is om minstens zo veel regenpijpen af te koppelen op 3 oktober.

Hoe gaan we het doen
Op zaterdag 3 oktober staat een team klaar om te helpen met het afkoppelen van de regenpijp. Gratis en voor niets! Vooraf komt een deskundige langs om te kijken hóe de regenpijp kan worden afgekoppeld en waar het regenwater naar toe kan worden geleid. Achteraf vindt de controle plaats of het allemaal goed is uitgevoerd. Het team van Pijpenkappuh zorgt voor materiaal om de regenpijp netjes mee af te zagen en af te werken. Mocht je een regenton willen, moet je deze vooraf wel zelf kopen.

Doe je mee?
Ben je huiseigenaar en doe je mee? Ga dan naar de website www.pijpenkappuh.nl  voor informatie en meld je aan via info@pijpenkappuh.nl! Ben je huurder? Dan heb je eerst schriftelijk goedkeuring nodig van de eigenaar of woningcorporatie. Het subsidiebedrag is voor jou. Wanneer je goedkeuring hebt, meld je dan ook aan bij Pijpenkappuh. Inschrijven kan tot en met 27 september.

De actie Pijpenkappuh is een initiatief van Operatie Steenbreek Nijmegen in samenwerking met Lentekracht en Rainbeer. Kijk op www.pijpenkappuh.nl voor meer informatie.

Dit jaar organiseert Stichting Steenbreek met haar partners de Nationale Groenweek. Een week lang kunt u via internet talkshows volgen. Het thema is ‘Samen voor meer groen in de buurt’. Presentatrice van de talkshow is voormalig weervrouw en Steenbreek ambassadeur Margot Ribberink. Gasten zijn onder anderen deltacommissaris Peter Glas en de Osse wethouder Johan van der Schoot. De Nationale Groenweek is van 12 t/m 16 oktober.

De Nationale Groendag wordt elk jaar georganiseerd door Stichting Steenbreek, dit jaar in samenwerking met gemeente Oss, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas. De dag is bestemd voor professionals die werkzaam zijn in de publieke en private ruimte, met als doel kennis uit wisselen en netwerken. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze conferentie te houden. Daarom is gekozen voor een Groenweek met dagelijks via internet talkshows (van 10.30 tot 11.30 uur) over actuele onderwerpen als klimaatadaptatie, biodiversiteit, participatie en sociale cohesie.

Het programma ziet er als volgt uit:

Maandag 12 oktober: Johan van der Schoot (wethouder gemeente Oss) over het vergroten van de leefbaarheid in de stad met meer groen; Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) over het succes van het Schoolplein van de Toekomst en Jan van Vucht uit Geffen over actieve betrokkenheid van burgers bij het vergroenen.

Dinsdag 13 oktober: Marlies Kampschreur (Vital Zone Instituut/waterschap Aa en Maas) over de gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en overheden voor gezondheid en duurzaamheid;

Woensdag 14 oktober: Rini Biemans (‘stadsdokter’ Rotterdam) over groenonderhoud dat meer als natuurbeheer gezien moet worden;

Donderdag 15 oktober: Peter Glas (deltacommissaris) over het samen werken aan klimaatadaptatie;

Vrijdag 16 oktober: Rob Bogaarts (directeur BrabantWonen) over de verantwoordelijkheid van woningcorporaties om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie en Wout Veldstra (voorzitter Stichting Steenbreek) over 5 jaar Steenbreek en een terugblik op de week.

Het volledige programma van de Nationale Groenweek is te bekijken op www.nationalegroendag.nl. Belangstellenden voor de Talkshows Nationale Groenweek kunnen zich dan ook via die site aanmelden.