In 2016 is Van den Berk Boomkwekerijen begonnen met de teelt van biologische bomen. Na een omschakelperiode van in totaal drie jaar is het bedrijf gestart met een proefperceel. Ieder opeenvolgend jaar is daar een nieuw perceel bij gekomen. De komende jaren zal de productie van biologische bomen verder worden uitgebreid.

De resultaten zijn goed; het zijn gezonde en kwalitatief uitstekende bomen die niet onder doen voor vergelijkbare bomen die elders op de kwekerij worden gekweekt. Dat komt onder andere doordat in de afgelopen vijftien jaar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de reguliere teelt al zeer sterk terug was gebracht. Daardoor is veel kennis opgebouwd over alternatieve  kweekmethodes en  middelen. Het biologisch kweken wordt door de medewerkers ook als positief ervaren. Het proces is wel wat arbeidsintensiever, waardoor het prijsniveau van de bomen hoger ligt.

SKAL bio-controle
De aanduiding ´biologisch´ is wettelijk beschermd. Een product mag biologisch worden genoemd, als het is gecertificeerd volgens de geldende Nederlandse en Europese regelgeving. Het traject naar biologische teelt begint met een omschakelperiode voor de grond. De grond moet eerst vrij zijn van residuen. Als het perceel in orde is bevonden, kan de biologische teelt beginnen. Normaal gesproken met biologisch uitgangsmateriaal, maar dat was in de markt nauwelijks verkrijgbaar. Van den Berk moest de eerste teelt daardoor met alternatief materiaal starten, maar de wetgeving voorziet daarin omdat de cyclus ergens moet aanvangen. Tijdens de biologische teelt mag vervolgens uitsluitend op natuurlijke en mechanische wijze aan gewasbescherming worden gedaan en het gebruik van kunstmest  is verboden. Ook met betrekking tot hulpmiddelen en het reinigen daarvan is er regelgeving. In Nederland is Skal Biocontrole de organisatie die toezicht houdt op de biologische keten. Ze controleert de percelen en producten en is verantwoordelijk voor uitgifte van de certificaten.

Leverbaar in 2020
In najaar 2020 zijn de eerste biologische, Skal gecertificeerde, bomen leverbaar.  Het betreft  voornamelijk hoogstambomen in de maten 18-20 en 20-25 cm. stamomtrek. Het assortiment  bestaat uit o.a. Betula pendula ´Zwitsers Glorie´, Amelanchier ´Ballerina´, Liquidambar stryraciflua, Acer freemanii ´Celzam´, Gleditsia triacanthos ´Shademaster´ en Acer campestre ´Elsrijk´

TREEVOLUTION
Deze week introduceert Van den Berk ook TREEVOLUTION, het virtuele kennislab van Van den Berk. Het gaat hier om een bedrijfsoverkoepelend gedachtegoed waarbinnen ideeën worden ontwikkeld en getest om tot concrete producten en toepassingen te komen. Het doel is om bomen in stedelijke omgeving meer kansen te geven, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring die binnen alle afdelingen van het bedrijf aanwezig is. Van den Berk wil samen met haar afnemers en partners werken aan vraagstukken als: Hoe kunnen we met elkaar meer profijt hebben van groen in een snel veranderende wereld? Welke boomsoorten lijken klimaatbestendig? Kunnen we betere cultivars selecteren? Hoe kweken we deze duurzaam en efficiënt? Op welke manier kunnen er meer bomen worden geplant in stedelijk gebied? Hoe geven we die bomen ook een toekomst?
Het werken hieraan is een continue proces. De bevindingen en resultaten worden voortaan gedeeld  onder de naam TREEVOLUTION. De introductie van de biologische bomen is een van de eerste items die onder deze paraplu worden gepresenteerd.

Koop in de maand oktober een regenton en krijg korting op een deel van de aanschafprijs! Met deze regentonactie willen we samen met u een stapje zetten naar een Klimaatbestendiger leefgebied. Deze actie wordt in oktober vanuit de campagne Operatie Steenbreek georganiseerd in gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden en mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en Maas en de deelnemende winkeliers.

De riolen worden steeds meer belast door hevige buien door klimaatverandering. Als gemeente en waterschap nemen we diverse maatregelen om de overlast hiervan te beperken. Ook u als bewoner kunt maatregelen nemen door bij thuis regenwater af te koppelen van het riool en bijvoorbeeld op te vangen in een regenton. Dit bespaart kostbaar drinkwater omdat plant en dier kunnen drinken van gezond en gratis hemelwater. Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in de tuin, het regenwater veel makkelijker in de grond kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor meer koelte tijdens warme dagen en voor een leefomgeving voor vlinders, bijen en vogels.

Komt u ook in actie?
Lever de kortingsbon in bij één van de deelnemende winkels en u krijgt van ons als gemeente direct € 20 korting op een regenton naar keuze (assortiment kan wisselen per deelnemende winkel). De deelnemende winkeliers doen daar zelf nog eens €10 korting bovenop voor de aanschaf van aanverwante artikelen zoals aansluitmateriaal of op de ton zelf. In de winkel staat aangegeven op welk(e) artikel(en) de €10 korting vanuit de winkelier van toepassing is. Dit kan bij elke deelnemende winkel anders zijn. In totaal kunt u dus €30 euro korting ontvangen op de aanschaf van een regenton en eventuele aanverwante artikelen.

U kunt terecht bij de volgende deelnemende winkels:

 1. Karwei, Cereslaan 9 Heesch
 2. Tuincentrum Meijs, Bosschebaan 23 Heesch
 3. Pets Place Boerenbond, Graafsebaan 46 Heesch
 4. Van Lieshout Dier & Tuin, Meerstraat 32 Heeswijk-Dinther
 5. Pets Place Boerenbond, Julianastraat 6 Boekel
 6. Van der Burgt Uw Groene Vakwinkel, Kerkstraat 27a Zeeland
 7. Intratuin, Heuvel 11 Veghel
 8. Praxis, Poort van Veghel 4924 Veghel
 9. Pets Place Boerenbond, Poort van Veghel 4992 Veghel
 10. Handelsonderneming De Eekhoorn, Eekhoorn 9a Sint-Oedenrode
 11. Karwei, Galvaniweg 26 Schijndel
 12. Tuincentrum Krans, Schijndelseweg 65 Sint-Oedenrode
 13. Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Schel, Vijverweg 14a Schijndel
 14. Vatenhandel Boeijen, Kortfoortstraat 22 Oss
 15. Tuincentrum Coppelmans, Frankenbeemdweg 50 Oss
 16. Gamma, Kanaalstraat 4 Oss
 17. Pets Place Boerenbond, Parallelweg 7c Oss
 18. Welkoop, Molenstraat 6 Lith
 19. Tuincentrum de Kleuter, Goorkensweg 1 Uden
 20. Praxis, Industrielaan 9 Uden
 21. Tuincentrum de Zwaan, Oudedijk 2b Odiliapeel

Voor meer informatie over deze actie of voor het downloaden van de kortingsbon:

Samen zetten we ons in voor meer groen in de buurt!

Stichting Steenbreek gaat nauw samenwerken met het initiatief Vergroen je Leven (VJL), een sociale onderneming die wil bijdragen aan een fijnere en gezondere leefomgeving door letterlijk groen dichter bij de mensen te brengen. Middels het kant-en-klare groenproduct ‘Tegeltje Groen’ kunnen gemeenten hun burgers op een laagdrempelige manier stimuleren om hun tuintegels te vervangen door planten.

‘Stichting Steenbreek ondersteunt dit initiatief omdat het aansluit bij het gedachtegoed waar Steenbreek mee bezig is, namelijk zo veel mogelijk groen in de tuinen’, zegt Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek die zich inzet om de leefomgeving te vergroenen.

Vergroen je Leven is opgericht door Jacky Michels en Kitty Schieck. Michels heeft ruime ervaring binnen de groenbranche, Schieck heeft een achtergrond in marketing en communicatie. Schieck: ‘We richten ons primair op de burgers die niet zo groen gericht of maatschappelijk gedreven zijn, want zij worden minder makkelijk bereikt met de initiatieven die er al zijn. Het motief om te vergroenen ligt voor hen veel meer op persoonlijk vlak: je wordt er simpelweg gezonder en gelukkiger van. En dat is ook wetenschappelijk aangetoond.’

Tegeltje Groen
Een tastbaar product van Vergroen je Leven is ‘Tegeltje Groen’: een kant-en-klare oplossing voor ‘tegel eruit, groen erin’-acties die bestaat uit een aantrekkelijk verpakte set van vier vaste planten waarmee een terrastegel vervangen kan worden door groen. Daarmee richt VJL zich, net als Steenbreek, op gemeenten om samen met hen de burgers te bereiken.

Schieck: ‘Gemeenten zijn zelf vaak al bezig met maatschappelijke vergroeningsinitiatieven. In samenwerking met Steenbreek kunnen wij hun initiatieven extra ondersteunen door een bredere groep burgers aan te spreken met ons Tegeltje Groen en de bijbehorende campagne ‘Minder steen is meer genieten’. Daarbij worden gemeenten volledig ontzorgd in de praktische realisatie.’ Gemeenten kunnen zich dit najaar inschrijven voor de campagne die voorjaar 2021 start. Van Dijk: ‘Dit is een laagdrempelig product dat bijdraagt aan de doelstelling van Steenbreek om de leefomgeving te vergroenen.’

Meer informatie
www.gemeente.vergroenjeleven.nl

‘Dat natuur gezond is voor ons weten we intuïtief wel, maar dat wordt ook steeds beter onderbouwd door de wetenschap en er zijn steeds meer mooie praktijkvoorbeelden. Ik ben er trots op dat we de waarde hiervan nu niet alleen via onze provinciale aanpak Groen Kapitaal maar samen met twintig partijen nog beter gaan uitdragen.” Met deze woorden leidde gedeputeerde Esther Rommel het digitale tekenmoment van de pledge van Alles is Gezondheid tijdens de sluiting van de Week van het Groene Kapitaal van de provincie Noord-Holland.

Groen biedt veel voordelen: gelijktijdig verbetert groen het vestigingsklimaat, vastgoedwaarde, biodiversiteit, de leefomgevingskwaliteit én gezondheid en vermindert hittestress en wateroverlast. Er komt meer en meer kennis beschikbaar over de waarde van natuur en in de praktijk wordt deze kennis via verschillende mooie initiatieven al toegepast. De twintig ondertekenaars verbinden zich om samen via kennisdeling, inspiratie en activatie meer aandacht te schenken aan en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving.

Krachtenbundeling
Door kennis te bundelen vanuit de netwerken van Alles is Gezondheid en Groen Kapitaal is de onderstaande video met praktijkvoorbeelden gemaakt en samen met onderzoek, praktijk en beleid een interactieve infographic opgesteld. Dit om het belang van een groene gezonde leefomgeving breder uit te dragen en specifiek ook gemeenten uit te dagen hier meer mee te doen. Madeleen Helmer, projectleider bij Klimaatverbond Nederland: ‘Groen helpt enorm om de toenemende klimaatproblemen het hoofd te bieden: het beperkt wateroverlast en droogte én groen koelt de stad. Met de infographic en intentieverklaring kunnen we partijen die vanuit verschillende ‘agenda’s’ op de waarden van groen uitkomen makkelijker vinden. Zo kunnen we onze onderlinge samenwerking en die met gemeenten, provincies en waterschappen binnen Klimaatverbond Nederland verder versterken’.

Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland
Er al gebeurt gelukkig al veel op het gebied van een gezonde leefomgeving, maar de baten van groen voor gezondheid kunnen meer benut worden. Tijdens de Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland is hier uitgebreid aandacht aan besteed via onder meer workshops, wandelingen, denksessies en rondleidingen.

Maak kennis met de uiteenlopende ondertekenaars van de pledge: Arcadis, GGD Amsterdam, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, NL Greenlabel, Groen Kapitaal provincie Noord-Holland, Horjus & Partners, IVN, Klimaatverbond Nederland, Landschap NH, LandschappenNL, Luc Bos Stedebouwkundig Bureau, Margot Ribberink, Nature Desks, Nature For Health, Pharos, Staatsbosbeheer, Stichting Steenbreek, Vereniging Arts en Leefstijl en Alles is Gezondheid.

Aansluiten? 
Wil je ook in samenwerking met andere partijen bijdragen aan een groene gezonde omgeving, dan kun je ook tekenpartner worden. Graag zelfs. Neem contact op met Ornella van der Ende van Alles is Gezondheid via ornella.van.der.ende@allesisgezondheid.nl.

Van 25 september tot en met 7 oktober is het tijd voor een grote editie van de landelijke Bodemdierendagen. Iedereen kan meehelpen om samen te ontdekken hoe het met dat belangrijke maar onderbelichte bodemleven gaat. Je hoeft niet ver weg: het kan in de eigen tuin, het park om de hoek of op het schoolplein. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de grootse taken van die kleine dieren, zijn er nieuwe organisaties die de Bodemdierendagen ondersteunen en hebben we er een nieuw ‘tuintype’ bij: het voedselbos.

Herfst! Het perfecte jaargetijde om het bodemleven onder onze voeten te onderzoeken. Hoe ‘bodemdiervriendelijk’ zijn we in ons land? Welke dieren komen het meeste voor en staan straks in de Bodemdieren Top 3? De meeste bodemdieren zijn klein, maar toch belangrijk in hun daden. Zij houden de bodem gezond en dat is onmisbaar voor de natuur in steden en dorpen. Zo ruimen ze de herfstbladeren voor ons op en zetten die om in voedsel voor de planten van volgend jaar.

Wormen graven smalle tunnels – wel een paar duizend kilometer per hectare – en zorgen ervoor dat water en zuurstof de bodem in kunnen. Dat is goed voor planten, maar het helpt ook wateroverlast te voorkomen na een hoosbui. Miljoenpoten, pissebedden en ander bodemleven breken dood materiaal af en recyclen zo de voedingsstoffen. Meer feiten en records zijn verzameld op de themapagina van dit jaar: Klein maar groots!

Natuur dichtbij huis
Het afgelopen half jaar gingen steeds meer mensen de natuur in. Juist nu, met een tweede coronagolf in wording, kunnen we ook dichtbij huis de natuur verder ontdekken. Dat kan tijdens de Bodemdierendagen. Je kunt niet alleen zoeken in eigen tuin of het gemeenteplantsoen voor de deur, maar zelfs op je balkon of groene dak. Nieuw dit jaar is het voedselbos als zoekplek. Er komen steeds meer voedselbossen bij in Nederland, en wat leeft daar eigenlijk in de onverstoorde grond? Meedoen hoeft niet lang te duren: in ongeveer een half uur ben je al klaar met speuren en doorgeven van je waarneming op www.bodemdierendagen.nl. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om alleen de tien hoofdgroepen te zoeken óf om ook nauwkeuriger te kijken naar soorten. Een zoekkaart en extra zoektips online helpen daarbij. Zo kan iedereen – met veel of weinig voorkennis – bijdragen aan het bodemdierenonderzoek en de Bodemdieren Top 3 van 2020.

Samen zoeken
Naast hele gezinnen doen ook scholen en BSO’s mee met de Bodemdierendagen. Voor basisscholen zijn bovendien online lessen over bodemdieren beschikbaar. Groepen van scholen, natuurclubs en andere organisaties kunnen een Doe-mee-pakket aanvragen. Dat maakt samen zoeken nog makkelijker.

Organisaties die bij de zoektocht naar die belangrijke bodemdieren helpen, zijn dit jaar met meer dan ooit: IVN Natuureducatie, Jaarrond Tuintelling, Naturalis, Nederlands Instituut voor Biologie, IUCN NL, Scouting Nederland, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, de tuiniers van AVVN, WWF, Kenniscentrum EIS, Nederlandse Entomologische Vereniging, Waarneming.nl en Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Sinds kort zijn de Bodemdierendagen ook onderdeel van het nieuwe project Onder het Maaiveld over stimulering van een levende bodem, ondersteund door de Nationale Postcodeloterij.

De Bodemdierendagen zijn een citizen science-project met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie (CSE) als hoofdorganisatoren, waaraan iedereen in Nederland kan bijdragen. Bodemdieren-experts van NIOO, Wageningen UR en Vrije Universiteit Amsterdam stelden daarvoor de zoekkaart samen. Zo komen we er samen achter met welke bodemdieren het in de dorpen en steden goed gaat en met welke minder. Voor meer informatie: www.bodemdierendagen.nl.

Op zaterdag 3 oktober 2020 helpt het team van Pijpenkappuh bewoners van Neerbosch Oost in Nijmegen met het afkoppelen van de regenpijp, gratis! Waarom is afkoppelen belangrijk? Het klimaat verandert. Daardoor hebben we vaker te maken met periodes van droogte maar óók met flinke hoosbuien. Het regenwater komt grotendeels in het riool terecht. Het riool kan overbelast raken met als gevolg: straten die blank staan, ondergelopen kelders en natte voeten. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen: de regenpijpen afkoppelen van het riool! Hoe meer huizen en gebouwen worden afgekoppeld, hoe beter de stad is voorbereid op de veranderende weersomstandigheden.

Door het afkoppelen van het riool kan het regenwater wegzakken in de tuinen. De tuinen moeten dan wel groen zijn en niet vol liggen met tegels, anders kan water niet weg. Dus een groene tuin is een voorwaarde om af te kunnen koppelen. Het regenwater kan men ook opvangen in een regenton en gebruiken om de tuin te besproeien. Vorig jaar is de actie Pijpenkappuh ook uitgevoerd in Neerbosch Oost; toen zijn er 23 regenpijpen afgekoppeld. Het doel is om minstens zo veel regenpijpen af te koppelen op 3 oktober.

Hoe gaan we het doen
Op zaterdag 3 oktober staat een team klaar om te helpen met het afkoppelen van de regenpijp. Gratis en voor niets! Vooraf komt een deskundige langs om te kijken hóe de regenpijp kan worden afgekoppeld en waar het regenwater naar toe kan worden geleid. Achteraf vindt de controle plaats of het allemaal goed is uitgevoerd. Het team van Pijpenkappuh zorgt voor materiaal om de regenpijp netjes mee af te zagen en af te werken. Mocht je een regenton willen, moet je deze vooraf wel zelf kopen.

Doe je mee?
Ben je huiseigenaar en doe je mee? Ga dan naar de website www.pijpenkappuh.nl  voor informatie en meld je aan via info@pijpenkappuh.nl! Ben je huurder? Dan heb je eerst schriftelijk goedkeuring nodig van de eigenaar of woningcorporatie. Het subsidiebedrag is voor jou. Wanneer je goedkeuring hebt, meld je dan ook aan bij Pijpenkappuh. Inschrijven kan tot en met 27 september.

De actie Pijpenkappuh is een initiatief van Operatie Steenbreek Nijmegen in samenwerking met Lentekracht en Rainbeer. Kijk op www.pijpenkappuh.nl voor meer informatie.