Groene Fongersplaats Groningen zorgt voor meer biodiversiteit

De Fongersplaats in de Rivierenbuurt in gemeente Groningen omtoveren tot een bloeiende verblijf- en speelplek. Het kan buurtbewoner Gijs van der Kroef niet snel genoeg gaan en daarom heeft met het ‘groenclubje’, samen met de Vereniging van…

Boomfeestdag opnieuw verplaatst

Boomfeestdag-2021 wordt verplaatst van 17 maart naar 10 november. Vorig jaar werd de viering in verband met corona al twee uitgesteld en de aanhoudende pandemie maakt uitstel opnieuw onontkoombaar. “We hebben gedacht aan een Corona-proof-Boomfeestdag,…

Ruim 400.000 tegels in Nijmegen maken plaats voor groen

Met de campagne Operatie Steenbreek Nijmegen zijn tot nu toe ruim 400.000 tegels verwijderd die plaatsmaakten voor GROEN! De campagne van De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie, gaat het vierde jaar in. Onder het motto Stenen eruit,…

In een groene omgeving is het fijn wonen

Gemeenten staan voor een grote woningbouwopgave, die grotendeels in en vlak bij de bestaande stedelijke omgeving wordt gerealiseerd. Ondertussen wordt het steeds vaker maatstaf dat klimaat adaptieve maatregelen en natuur inclusief bouwen in…

Afhandeling subsidie groene daken gemeente Groningen

De gemeente Groningen handelt de aanvragen voor subsidie voor groene daken graag snel af maar dat moet ook zorgvuldig gebeuren. Bij de afhandeling hoort onder meer de controle of de groene daken daadwerkelijk zijn aangelegd. Dat gebeurt…

Gemeente Putten geeft subsidie voor groene tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen

Inwoners, bedrijven en scholen uit de gemeente Putten die hun leefomgeving willen vergroenen, kunnen de komende 4 jaar rekenen op een aanzienlijke financiële bijdrage van de gemeente. De gemeenteraad heeft onlangs € 495.000 beschikbaar gesteld…

Groene omgeving basisscholen in kaart gebracht

De basisscholen met de groenste omgeving liggen in de gemeenten Lochem, Amsterdam en Putten. Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting Nationale Boomfeestdag en Cobra groeninzicht. Zij hebben voor alle basisscholen in Nederland een infographic…