Bomen planten in Wij-bos

Het campagneteam van Operatie Steenbreek Nijmegen en Stichting NL Bloeit! schonken zaterdag 20 februari twee bomen aan het Wij-bos. Bij dit bos is diversiteit het uitgangspunt. De nieuwe Steenbreek-ambassadeur boswachter Tim plantte samen met…

Groene schoolpleinen Velsen

Het Pieter Vermeulen Museum en Steenbreek deelnemer gemeente Velsen slaan de handen ineen om scholen te ondersteunen bij het waarmaken van hun groene dromen. Na afronding van het pilotproject Van Grijs Naar Groen is recent het 10-stappenplan…

Wageningen Duurzaam Groen aanhanger

Steenbreek deelnemer gemeente Wageningen maakt het voor bewoners nu nog makkelijker om tegels te verwijderen uit de tuin. Hoe dan? Door het beschikbaar stellen van de Wageningen Duurzaam Groen aanhanger. In de gemeente Wageningen neemt het…

Conditiemeting groen

Hoe stel je een goed onderhoudsbudget op? Dan moet je eerst weten over wat de stand van zaken is van je bezittingen. Om die reden is de conditiemeting 2767 ontwikkeld door de NEN. Via deze methode worden gebouwen, maar ook bruggen en andere…

Groene initiatieven in Oosterpoort Groningen

De Oosterpoort in gemeente Groningen is een onder studenten populaire, compacte wijk met relatief veel kleine oudere woningen en weinig groen, op een prachtige ecologische buurttuin na. Gelukkig is Team Groen van Oosterpoort Duurzaam actief…

Crowdfunding film Nieuwe waarde aan de aarde

Donderdag 18 februari is de Crowdfunding voor de film ‘Nieuwe waarde aan de aarde” van start gegaan. Met deze film studeert de jonge filmmaakster Maud Taborsky (21) uit Amersfoort dit jaar af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In…

Update Steenbreektrofee 2020

De keuze voor de winnaar en de uitreiking van de Steenbreektrofee 2020 laat nog even op zich wachten. Vanwege alle maatregelen rondom de coronapandemie is het nog niet mogelijk om bij elkaar te komen om een selectie te maken uit de vele inzendingen…

Webinar Groene schoolpleinen

Maandag 1 februari jl. organiseerden Natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) en Groningen Klimaatbestendig een goed bezocht webinar over het vergroenen van schoolpleinen. Daarin kwamen vragen aan de orde als wat een groen en klimaatbestendig…

Zelfs een verwaarloosd geveltuintje is meer waard dan geen geveltuintje

Met een paar enthousiaste buurtgenoten kun je veel bereiken, zo leerde de eerste online Buurttafel van de BOBO, de Bewonersorganisatie Binnenstad Oost gemeente Groningen, over vergroening van de stad en de wijk (29 januari). Ook als je in een…