Wethouder Anjo van de Ven (OPA) heeft nu al het voorjaar in haar ‘bol’. Tuinen vol bloemen, groene parken, groene speelterreinen. Een kleurrijk en groen Alkmaar, dat is wat het moet worden.

Alkmaar is aangesloten bij het landelijke platform Operatie Steenbreek. Het doel van Alkmaar en Operatie Steenbreek is om zoveel mogelijk groen en zo min mogelijk steen in de Alkmaarse tuinen te krijgen.

10.000 bloembollen
Om deze ambitie vorm te geven ging Wethouder Groen, Anjo van de Ven, zaterdag 25 november, gewapend met schop, kruiwagen en bloembollen de wijk in om inwoners te stimuleren om meer groen en minder tegels in hun tuin te nemen.

Wethouder Van de Ven: “Het is geweldig om te zien dat er in Alkmaar al verschillende initiatieven zijn om de stad kleuriger en groener te maken. Met deze actie willen we nog meer inwoners erbij betrekken. Als wethouder Groen kan ik dit alleen maar toejuichen. Groen rond je huis geeft veel plezier. In een groene tuin kan het regenwater makkelijker wegzakken in de grond dan in een betegelde tuin. Ook betekent meer groen in je tuin meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren, waarmee je een belangrijke bijdrage levert aan de natuur.”

Ruil nu uw tegel in
De komende tijd gaat de gemeente, gesteund door Operatie Steenbreek bewoners op verschillende manieren enthousiast maken om hun tuin verder te vergroenen.

Bron:
Gemeente Alkmaar

Gemeente Noordwijk sluit zich aan bij de publiekscampagne van Operatie Steenbreek. De campagne start in 2018.

Samen met enkele regio-gemeenten (Katwijk, Teylingen Hillegom en Lisse) gaat Noordwijk actie voeren tegen de verstening van met name tuinen. De acties zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn van bewoners bij de vergroening van hun tuin. Naast Noordwijk nemen nog ruim 60 andere Nederlandse gemeenten deel aan Operatie Steenbreek. Fusiepartner Noordwijkerhout heeft de intentie uitgesproken om zo snel mogelijk aan te haken en samen met Noordwijk en de regio aan de slag te gaan met Operatie Steenbreek.

Waarom?
Hoewel er rondom de badplaats veel natuur en open landschappen aanwezig zijn, is de situatie binnen de bebouwde kom minder rooskleurig. Te veel steen in tuinen, achterplaatsen of voorterreinen. Tegen de achtergrond van de klimaatsverandering is dat onwenselijk. Daar staat tegenover dat de eigenaren van versteende tuinen vaak gaan voor gemak. Maar de rol van groen in de achtertuin in veel belangrijker dan gedacht wordt. Met Operatie Steenbreek wil de gemeente laten zien dat er veel mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook voor tuinen die weinig onderhoud vergen. Deze groene tuinen zijn een onmisbare schakel voor het bereiken van de doelen van Operatie Steenbreek. Ongeveer 44% van de tuinen ligt (voor een groot deel) vol met stenen. Het vergroenen van deze tuinen biedt een meerwaarde bij hittebestrijding in de bebouwde kom, het verminderen van CO2-uitstoot en het verhogen van de biodiversiteit en een mooie, groene leefomgeving. Zaken waarvan de eigenaren uiteindelijk zelf ook profiteren.

Opvangen hevigere hoosbuien
Minder steen en meer groen in de directe leefomgeving zijn nodig voor het opvangen van steeds hevigere hoosbuien. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Groen in de leefomgeving zorgt ervoor dat het hemelwater in de bodem opgeslagen wordt. Meer groen betekent daarnaast ook meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren. Wethouder Dennis Salman: “Het klimaat verandert en een mooie groene tuin blijkt niet alleen prettig om naar te kijken maar ook heel effectief om de effecten van hoosbuien en hittegolven tegen te gaan.”

Bron:
Gemeente Noordwijk

  Tijdens innovatiefestival Let’s Gro van 1 – 4 november richtten Operatie Steenbreek Groningen, het Plantenasiel en waterschap Hunze en Aa’s op de Grote Markt een ‘tuinkamer’ in Groningen op de Let’s Gro tent op de Grote Markt. Op vrijdag 3 november werd de tuinkamer tijdelijk omgedoopt tot Stek Ontmoetingsplek en werden Groningers opgeroepen zoveel mogelijk stekken van zowel kamer- als tuinplanten te brengen en de stad aldus verder te vergroenen.

Dankzij Dirk-Jan Kolstein uit Groningen startte de dag meteen goed. Kolstein doneerde ongeveer zestig flinke stekken van de Kalanchoe daigremontiana. Deze vetplant wordt ook wel ‘bommenwerper’ of ‘mother of thousands’ genoemd. Dit vanwege de vele stekken die de plant maakt.

Dirk-Jan Kolstein: “Ik heb eigenlijk altijd wel stekken van deze plant te geef. Via Stekjesruilgroep op Facebook ruil en doneer ik heel veel stekken. Ik stuur ze zelfs met de post. Gewoon stevig verpakt in een envelop.” Daarnaast werd er ook flink geruild en wisselden veel (kamer)planten van eigenaar.

Met de tuinkamer vroegen de partijen aandacht voor de missie van Operatie Steenbreek: alle tuinen groen!

Operatie Steenbreek Groningen
Operatie Steenbreek is een samenwerking van verschillende Nederlandse gemeentes om verdere verstening van de Nederlandse tuinen tegen te gaan. Met tips, regelingen, een tv-serie, kortingsbonnen, lezingen en brochures probeert de Operatie Steenbreek Groningen Stadjers te enthousiasmeren voor een groene tuin. Groen in je tuin heeft allerlei voordelen: het is bewezen gezond, biedt voeding voor insecten en dieren, en zorgt voor een beter klimaat in de stad.

In sommige wijken is inmiddels zo weinig groen meer dat ware ‘hitte-eilanden’ ontstaan: plekken waar de warmte ’s zomers niet weg kan en de temperatuur flink oploopt. Ook veroorzaakt de toename van tegeltuinen problemen met de afwatering waardoor kelders onderlopen. Regenwater kan immers niet wegzakken in de grond. Genoeg redenen dus om wat tegels te laten plaatsmaken voor planten!

 

In het themapark Archeon hebben op 8 en 9 november, tijdens de week van het werk, 1150 enthousiaste leerlingen van 2 VMBO enthousiast gewerkt aan de workshop Steenbreek.

Het – groene- Wellantcollege heeft in samenwerking met de gemeente en diverse Boskoopse kwekers, in het kader van het event  GO4itAlphen,  een Steenbreek challenge opgezet waarbij groepjes leerlingen naar eigen inzicht de versteende tuinen op natuur- en klimaat verantwoorde wijze konden inrichten. De groep met de origineelste foto wint een boottocht door natuurlijk Boskoop.

Het doel van de actie is dat een groot aantal jonge deelnemers op latere leeftijd gaat kiezen voor een baan in de duurzame, groene sector en dat ze allemaal gaan voor een duurzame, klimaatbestendige tuin.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de toolbox Steenbreek ontwikkeld samen met Groei en Bloei en IVN en is dit jaar al getoond aan 10000 bezoekers van uiteenlopende events.

 

Een van de eerste regio’s in Nederland waar een Operatie Steenbreek-samenwerkingsverband concreet bestaat, is de Duin- en Bollenstreek. Eind 2016 zijn Katwijk en Teylingen aangesloten en de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijk zijn inmiddels aangesloten. Kartrekker van Steenbreek in deze regio is Rob de Mooij van de gemeente Teylingen. 

Op de vraag waarom Teylingen als een van de eerste van deze gemeenten is aangesloten bij Operatie Steenbreek, geeft De Mooij aan dat dit voortvloeit uit de duurzaamheidsagenda die vorig jaar is geïntroduceerd in zijn gemeente. Een agenda die bestaat uit diverse punten en waar groen een onderdeel van is. ‘Om de betrokkenheid van onze inwoners bij dit thema te vergroten, is Operatie Steenbreek een van de instrumenten die wij hiervoor willen inzetten. Naast bijvoorbeeld Groen Dichterbij van IVN. Waar Steenbreek zich richt op de private tuin, betrekt Groen Dichterbij ook de openbare ruimte erbij. Hiermee proberen we een brede aanpak te creëren om onze agenda in de komende jaren uit te voeren.’

Andere samenwerkingsverbanden zijn er in Noord-Brabant en Zeeland. Download hier het artikel (bron: Vitale Groene Stad).

Operatie Steenbreek is recent de samenwerking aangegaan met het landelijk werkende groenbedrijf Donkergroen. Naast het vergroenen van de buitenruimte kweken zij in samenwerking met Ecorridors speciale klimaatadaptieve planten. Zoals de Green Junkie, een kamperfoelie die ‘verslaafd is’ aan fijnstof uit de lucht en daardoor bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

De klimaatadaptieve beplanting is ook extra goed in staat om CO2 op te nemen. Ze groeien en bloeien daardoor zeer goed, dit betekent: groot bladoppervlak, meer en fijnere beharing, grotere bloemen en vruchten en dus zeer goed in staat tot afvang van fijnstof per m2 groen.

In de praktijk blijkt dat deze planten sneller groeien dan het besef hoe belangrijk groen is voor vraagstukken rond luchtvervuiling, hittestress klimaatverandering en -adaptatie, en verlies aan biodiversiteit. De planten groeien zo langzamerhand de kas in Amstelveen uit en daarom zoekt Donkergroen naar goede afzetmogelijkheden op de korte termijn. “De prijs is van de planten is voor ons van ondergeschikt belang. We vinden het vooral belangrijk dat deze planten met hunbijzondere duurzame kwaliteiten op tijd een goede bestemming krijgen”, aldus Donkergroen adviseur  Maurice Hadderingh.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurice via 06 – 53724173  of Maurice.Hadderingh@donkergroen.nl

Download de brochure

Veel gemeenten in Nederland doen mee aan deze actie. Ook het college van Moerdijk heeft besloten hieraan mee te doen, omdat het doel van deze actie mooi aansluit op de wensen van het college die zijn vastgelegd in de paraplunota ‘Leefomgeving’.

Een kleurig en fleurig straatbeeld, een betere waterafvoer -en daardoor minder wateroverlast-, en een koelere, aangename temperatuur in de zomermaanden; dit alles is simpel te realiseren wanneer bewoners tegels uit hun tuin halen en planten ervoor in de plaats zetten. De landelijke actie ‘Steenbreek’ zet zich hiervoor in. Gemeente Moerdijk doet hieraan mee.

Breek door met groen
De landelijke stichting ‘Operatie Steenbreek’ wil bewoners en ondernemers enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfsomgeving te vergroenen. Zij brengt met deze campagne ook de negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht; door veelvuldig gebruik van tegels kan het regenwater moeilijk weg, is er meer wateroverlast en warmt de omgeving op. Meer planten in de tuin betekent ook een betere bescherming van de biodiversiteit en meer afwisseling in het straatbeeld, minder wateroverlast en minder opwarming van stedelijke gebieden. Alle reden waarom zij een lans breken voor meer groen in de tuin!

Goed voorbeeld
De gemeente zal dit groene uitgangspunt waar mogelijk binnen de eigen projecten introduceren, vanuit de gedachte ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Belangrijke projecten die al volgens deze gedachtegang zijn gerealiseerd, zijn de Kasteeltuin in Zevenbergen en de waterberging in Fijnaart.

Groener Moerdijk
Meedoen aan deze landelijke actie betekent ook dat onze bewoners en ondernemers mee kunnen doen aan diverse activiteiten, zoals workshops met tips over tuinvergroening, het opstarten van een lokaal netwerk en gebruikmaking van kant-en-klare promotiemiddelen. Het komende jaar zal stelstelmatig aandacht gevraagd worden voor diverse ‘groene’ activiteiten in de gemeente.

Bron:
Gemeente Moerdijk

Operatie Steenbreek heeft zich op woensdag 1 november aangesloten bij de beweging De Levende Tuin. Dat gebeurde met de ondertekening van het Manifest De Levende Tuin tijdens de kennis- en netwerkbijeenkomst van Operatie Steenbreek in Apeldoorn.

Operatie Steenbreek wil iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Dat doet zij samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven. “We werken het liefst met zoveel mogelijk andere organisaties samen om onze actie te verbreden. Daarom roepen we de VHG-leden op om naar aanleiding van deze aansluiting actief te gaan ‘steenbreken’ om hiermee te werken aan de opgave van de klimaatadaptatie”, aldus voorzitter Wout Veldstra. “Samen kunnen we meerdere doelgroepen bereiken, want naast particulieren vormen bedrijven(terreinen) een belangrijke doelgroep. Graag maken we gebruik van de kennis en ervaring van de partners van De Levende Tuin.

Breed draagvlak
Het draagvlak onder de beweging De Levende Tuin wordt zo steeds breder. En dat is precies wat de initiatiefnemers – Branchevereniging VHG en NL Greenlabel – voor ogen hadden toen zij in oktober 2014 het Manifest sloten met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, Tuinbranche Nederland, Vereniging Stadswerk Nederland, Netwerk Groene Bureaus, de Vlinderstichting, de Vogelbescherming en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten. Daarna hebben ook de Bomenstichting, Groei & Bloei en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging zich bij het Manifest aangesloten.

Duurzame keuzes
Met het ondertekenen van het Manifest De Levende Tuin onderstrepen de partners dat zij zich actief zullen inzetten om consumenten, bedrijven en overheden te overtuigen om duurzame keuzes te maken voor tuinen en andere buitenruimten. De inspanningen hebben al geleid tot vele producten en gebieden met een duurzaamheidsrapport en gerichte scholing van leerlingen en volwassen hoveniers. Naast de voorlichtingscampagne voor professionals is er ook een consumentencampagne met een eigen logo, film, website (www.delevendetuin.nl) en Facebookpagina.