De gemeente Papendrecht en Woonkracht10 werken samen aan verbetering van de woonomgeving en uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte in Papendrecht. Mede dankzij subsidie van Waterschap Rivierenland is Woonkracht10 een traject gestart om de woonomgeving van de Stellingmolen (zuidelijk deel) in Papendrecht te vergroenen.

Vorig jaar zijn de bewoners benaderd of er interesse is voor de aanleg van een geveltuintje voor hun woning. Hieruit konden ze kiezen uit vier thema’s die door de woningbouwcorporatie beschikbaar zijn gesteld. Ruim 50 huishoudens bleken belangstelling te hebben voor aanleggen en onderhouden van een geveltuin. Daarnaast waren meerdere huurders ook bereid om het onderhoud van de openbare plantvakken te verzorgen. Met deze bewoners gaat de gemeente later dit jaar in gesprek.

Geïnspireerd door de brede interesse vanuit bewoners – een verdienste van onder andere de huurdersvereniging – zijn vervolgens ook meerdere kopgevels van woningen en bergingen vergroend met leibomen en bloeiende klimplanten. Het prachtige resultaat dat dankzij de prima samenwerking tussen alle partijen is neergezet, is te zien in deze film.

Deze zomer organiseert gemeente Zwijndrecht de verkiezing ‘De groenste Tuin van Zwijndrecht’ om op een leuke manier aandacht te vragen voor het belang van bloemen en planten in uw tuin of balkon.

We vinden het belangrijk om Zwijndrecht groener te maken. Een groene tuin heeft namelijk veel voordelen. Zo nemen planten bijvoorbeeld regenwater makkelijker op, waardoor wateroverlast vermindert. Ook zuiveren planten de lucht, trekken ze insecten en vogels aan en zorgen ze voor verkoeling op hete dagen. Zwijndrecht groener maken doen we samen. Daarom nodigen we iedereen in Zwijndrecht en Heerjansdam van harte uit om mee te doen. Heeft u geen tuin? Doe dan mee met uw patio of balkon. De jury, waaronder wethouder Jacqueline van Dongen, beoordeelt en bekijkt de inzendingen.

Mooie prijzen
De winnaar krijgt niet alleen de titel ‘Groenste tuin van Zwijndrecht’, maar ook een heus wormenhotel. Met een wormenhotel wordt keuken- en tuinafval op een snellere manier omgezet in voedselrijke grond voor de tuin. Ook voor de nummers 2 en 3 zijn mooie prijzen te winnen. Voor de nummer 2 en de winnaar van het groenste balkon of patio is er een tuinbon van 150 euro te winnen, nummer 3 krijgt een bon van 75 euro.

Hoe kunt u winnen?
De grootte van uw tuin speelt geen rol. Wat dan wel? Nou bijvoorbeeld de hoeveelheid groen in de tuin, hoe u omgaat met regenwater en of uw tuin veel insecten en vogels aantrekt. We kijken uit naar de groene tuinen en balkons!

Meer informatie op de wijkenwebsite van gemeente Zwijndrecht. Kent u trouwens de tuincheck-app al? Deze app laat u weten hoe groen uw tuin is en geeft tips hoe u uw tuin groener maakt. U downloadt de app via de appstore of via www.nationaletuincheck.nl.

Vrijdag 17 juli heeft gemeente Gouda de prijs ontvangen voor Bovenstebeste bermbeheerder 2020. André Kleinwee is de verpersoonlijking van het goede bermbeheer van de gemeente Gouda: hij zet zich al bijna veertig jaar in voor de natuur, insecten en vlinders. De jury: “Op veengrond, dus extra moeilijk om resultaat te boeken. Maar het lukt wél en de aanhouder wint. Deze gemeente is een voorbeeld voor andere op rijke bodems!”

Maartje van der Veen was een van de personen die de Gemeente Gouda en in het bijzonder Kleinwee genomineerd hebben. Van der Veen: “Kleinwee is in de jaren 80 begonnen met ecologisch bermbeheer. Bijna veertig jaar later bloeien de Goudse bermen voluit en zijn er allerlei orchideeënsoorten. De bermen vormen één grote ecologische hoofdstructuur, die weer verbonden zijn met grote natuurgebieden in en rondom de stad. André werkt nauw samen met productbeheerder Marieke van der Meer, die zorgt voor het reguliere onderhoud. Marieke kijkt altijd praktisch of iets mogelijk is”. Ook de communicatie verzorgen zij samen: Kleinwee communiceert veel via twitter @ecolooggouda, zijn collega Van der Meer is verantwoordelijk voor alle communicatie over groen via de gemeentekanalen. Van der Veen heeft aan het eind van haar nominatie nog een wens: “Het zou geweldig zijn als we het belang van bloemen en planten over kunnen brengen op bewoners met versteende tuinen of alleen maar gras. Met aandacht van De Vlinderstichting krijgen we ongetwijfeld weer meer bereik om Gouwenaren te bereiken”. Met de benoeming is die wens in vervulling gegaan. Daarnaast is Gouda met een enthousiaste groep vrijwilligers sinds 2019 actief met de campagne Operatie Steenbreek om te zorgen voor het vergroenen van de tuinen in de stad.

Boer Dirk Meerkerk uit Polsbroek nipt als tweede uit de bus
Dirk Meerkerk – of Boer Dirk zoals hij vaak wordt genoemd – verzorgt al vele jaren in de gemeente Utrecht het ecologisch maaibeheer in de vorm van hooilandbeheer. De jury: “Door het beleid van de gemeente krijgt Dirk de kans om het op zijn eigen(wijze) manier te doen.” Harmke van Dam is een van de vele mensen die hem genomineerd hebben: ”Hij is een uitstekende intermediair tussen bewoners, gemeente en aannemer. Zo is hij heel enthousiast en stimulerend waardoor een groeiende groep omwonenden en vrijwilligers meehelpt met het hooien. Andersom is hij ook behulpzaam en flexibel en hij denkt goed mee met de wensen en initiatieven van omwonenden”. Ook Hans van Lunteren prijst zijn contacten met de bewoners: “Doordat Dirk Meerkerk met zijn paard en wagen een verschijning is in het Utrechtse groenonderhoud weet hij de aandacht op zijn ecologische maaiwerkzaamheden te vestigen wat al snel tot vragen en een gesprek leidt. Onvermoeibaar staat hij de mensen te woord. Een authentieke ambassadeur van ecologisch, kleinschalig bermbeheer.’

Bermbeheer voor biodiversiteit
De verkiezing BovensteBeste Bermbeheerder 2020 is een initiatief van De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. Titia Wolterbeek, directeur van de Vlinderstichting: “Er kan helaas maar één winnaar zijn. Want veel gemeenten en andere organisaties, en ook particulieren, zijn heel goed bezig met bermbeheer, gericht op biodiversiteit. Dat blijkt wel uit het grote aantal genomineerden. We hopen dat deze verkiezing een stimulans is voor andere bermbeheerders om zich ook in te zetten voor de biodiversiteit in stad en dorp.” Kleurkeur, het keurmerk om opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectenvriendelijk beheer, kan daarbij een steun in de rug zijn.

De jury bestond uit Patrick Jansen (Wageningen Universiteit), Lodewijk Hoekstra (tv-tuinman), Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur) en Anthonie Stip en Albert Vliegenthart (De Vlinderstichting). Andere genomineerden die hoog zijn geëindigd zijn de gemeenten Noordoostpolder, Maasgouw, Utrecht, Gemert-Bakel, Goes en Stadsdeel Oost Amsterdam.

Een landelijk initiatief start met twee pilots in Tilburg. De Groene Klimaatpleinen zijn een samenwerking tussen de gemeente Tilburg, Interpolis, Tuinbranche Nederland, Natuurlijk Tilburg en Groenrijk Tilburg. Het Groene Klimaatplein informeert inwoners hoe ze met hun tuin bij kunnen dragen aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

De Groene Klimaatpleinen werden op 16 juli om 13.00 uur bij Tuincentrum Natuurlijk Tilburg officieel geopend door Mario Jacobs, wethouder duurzaamheid én om 13.30 uur bij Groenrijk Tilburg. Bij tuincentra komen veel mensen die al in hun tuin bezig zijn. Gemeente Tilburg wil hen graag bereiken met informatie over subsidies voor geveltuintjes en groene daken. Interpolis biedt betaalbare aanleg van Groene daken aan waarbij alles geregeld wordt van dakcheck tot aanleg. Uit onderzoek van Interpolis blijkt dat groene daken zorgen voor minder schades. Natuurorganisaties geven hier workshops en de initiatiefnemer Tuinbranche Nederland brengt het verder.

Waarom een Groen Klimaatplein?
Het klimaat is aan het veranderen. Er zijn meer periodes van droogte en tegelijkertijd zijn er meer hoosbuien waarin zoveel water valt dat riolen het niet aankunnen en overstromingen plaatsvinden. De helft van de buitenruimte in steden bestaat uit tuinen. Wanneer die tuinen teveel bestraat zijn, ontstaan de problemen van wateroverlast en hittestress. Groene tuinen voorkomen deze problemen. Inwoners kunnen zelf bijdragen, willen dat ook maar weten vaak niet hoe.

Wat is een Groen Klimaatplein?
Het Groen Klimaatplein is een plein van zo’n 30 m2 waarin vier thema’s aan de orde komen:
1. Water- hoe kun je het opvangen en bewaren.
2. Levende Tuin: hoe krijg ik meer vogels, vlinders en bijen in de tuin.
3. Groen dak: wat doet het en hoe vraag ik het aan.
4. Tegel eruit? En wat doe ik er dan in en wat ‘levert dat op’.

Er is altijd een medewerker in de buurt om vragen te beantwoorden maar er is ook een tablet met informatie over deze thema’s die bezoekers naar zichzelf kunnen mailen. Natuurlijk zijn er ook informatiefolders van o.a. Steenbreek beschikbaar. Als het aan Tuinbranche Nederland ligt dan komen er nog veel meer Groene Klimaatpleinen in Nederland bij.

 

De zomer is begonnen en we hebben de eerste lange periodes van droogte al gehad in het voorjaar. Droogterecords breken de laatste jaren in Nederland keer op keer. Het heeft de consument iets bewuster gemaakt van het watergebruik, maar welke structurele oplossingen zijn er naast het advies ‘gebruik minder water’?

Het korte animatiefilmpje Hoog en Droog van Flows visualiseert helder het probleem en laat vier oplossingen zien. Naast waterbesparing pompen en sproeien zijn er duurzame maatregelen om buffergebieden aan te leggen en het grondwaterpeil hoog te houden. Dat kan al met kleine aanpassing en in de bestaande watersystemen.

 

Het boek ‘Doen Durf Groen’ nodigt Tilburgers uit om zichzelf of anderen uit te dagen om te experimenteren met groen in hun leefomgeving. De uitdagingen in het boek zijn opgesteld aan de hand van de stappen die je doorloopt tijdens een gedragsverandering. Daarnaast nodigt het boek en het Instagram account (@doendurfgroen) uit om vooral te laten zien dat iedereen de uitdaging aan kan gaan. Met dit project is Sanne van Deijl afgestudeerd met een 9 aan de opleiding Communicatie & Multimedia Design, Hogeschool Avans Breda.

Sanne was zicht ervan bewust dat er meer groen in een stad als Tilburg moet komen. Maar zelf had ze geen groene vingers. Hoe moet je dan beginnen om je eigen leefomgeving groener te maken? Ze besloot de uitdaging aan te gaan om het dakterras van haar studentenhuis aan te pakken. Dit proces is gedocumenteerd en geanalyseerd. Ze kwam in strijd met haar huisbazin en zag de reacties uit haar omgeving. Ze besloot aan te sluiten bij andere initiatieven die zich bezighouden met het creëren van een groenere stad. Dat heeft geleid tot het volgende inzicht:

We associëren groen in de stad met het park of het wandelbos en niet met onze tuinen. Het is van belang om eerst op een speelse laagdrempelige manier weer vertrouwd te raken met ‘groen’ in onze eigen leefomgeving. Dit is nodig voordat we massaal onze tuinen gaan aanpassen. Alleen hoe zorg je ervoor dat je het op een speelse laagdrempelige manier organiseert?

  • Het is belangrijk om te laten zien hoe makkelijk het kan zijn om plantjes te laten groeien. Haar omgeving zag dat niet zo moeilijk was om een knoflookteen in de grond te stoppen en te laten groeien. Dat is leuk! De opdrachten in het boekje ‘Doen Durf Groen’ zijn zo simpel mogelijk gehouden. Dit om mensen niet af te schrikken en ook om te zorgen dat experimenteren gestimuleerd wordt.
  • Voorkom het uitgebreide verhaal over biodiversiteit, klimaatverandering en wateroverlast. Volgens Sanne zijn dit wel degelijk belangrijke onderwerpen en we moeten ons hier ook mee bezig blijven houden. Alleen het zijn grote onderwerpen. Het haalt de plezierfactor ervan af zeker voor mensen die nog kennis moeten maken met groen. Ze worden overvallen met complexe verhalen en extrinsieke motivatie motieven. Als je mensen echt kennis wil laten maken, laat ze experimenteren en daag ze uit. Overspoel ze niet met onnodige informatie. Laat ze eerst plezier ervaren. Daarna ontstaat er in het proces ruimte voor de grotere onderwerpen als biodiversiteit en klimaatverandering.
  • Misschien nog wel belangrijker: laat het plezier zien en daag elkaar uit. Maak het deelbaar! Uiteindelijk heb jij als individu meer invloed op je eigen omgeving dan je denkt. Als we dit dus met een grote groep doen des te meer mensen worden er bereikt. Zorg dat het is deelbaar is, waar iemand trots op is.

Voor vragen over het afstudeerproject mail naar: doendurfgroen@gmail.com. Of bestel de gratis onlineversie van het boek ‘Doen Durf Groen’ via de website.